Aktuality z oblasti bydlení a správy nemovitého majetku

Úklid chodníků v zimě

Na území hlavního města je v době zimních podmínek zabezpečován úklid komunikačních chodníků v rozsahu, který vyplývá z Plánu zimní údržby komunikací hl. m. Prahy vždy pro aktuální zimní období. Plán rovněž stanovuje způsoby provádění úklidu, časové limity k odstranění závad ve schůdnosti či souhrn ulic rozdělených podle údržby na chodníky I. pořadí a II. pořadí. 

Publikováno: 07.12.2023
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Životní prostředí, Veřejné prostory4980

Do první skupiny jsou zařazeny chodníky, které navazují na veřejné organizace jako jsou školy, zdravotní střediska, budovy státních orgánů, sociální a kulturní instituce, zastávky MHD a další vybrané frekventované komunikace apod. Na Praze 10 je do prvního sledu úklidu zařazeno necelých 96 km chodníků. V druhém pořadí je pak zajišťován úklid v rozsahu 76 km. Plánování a organizaci úklidu zabezpečuje pro hlavní město Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK). Určitá část chodníků je ovšem z údržby vyřazena a TSK na nich údržbu neprovádí. Přehled, které chodníky jsou udržovány a v jakém pořadí, je dostupný na webu TSK: https://zimniudrzba.tsk-praha.cz/imapa.aspx . V mapovém podkladu je zaznamenán i úklid motorových komunikací. Připomínky provádění nastavené údržby lze hlásit přímo TSK využitím odkazu www.zavady.tsk-praha.cz.


Plán úklidu

Vzhledem k tomu, že některé chodníky by zůstaly celou zimní sezónu bez jakékoliv údržby, zařadila radnice MČ Prahy 10 vybrané chodníky do vlastního plánu úklidu. Ten zabezpečují nasmlouvané společnosti, které provádějí běžné čištění chodníků, svozy odpadkových košů nebo odstraňování černých skládek. Přibližně se jedná o 70 km komunikačních chodníků. Mimo tyto je pak radnicí ještě zajišťováno čištění vybraných cest v parcích a sídelní zeleni. Zde se jedná o 15 km chodníků.  Rozsah zimní údržby chodníků prováděný MČ P 10 je veřejně zpřístupněn na stránce https://verejneprostory.cz/odpady-a-pece-o-vp/uklid-vozovek-a-chodniku/zimni-uklid-chodniku.aspx. U chodníků, které radnice „převzala“ do péče, již žádné rozdělení na pořadí údržby stanovené není. Úklid je na nich zahájen po spadu sněhu nebo dle domluvy s pověřenými pracovníky radnice, a dokončován cca do pěti hodin od zahájení prací. Kontrola provádění úklidu probíhá i o víkendech a státních svátcích.


Časový rozvrh

Obecně platí, že jakákoliv údržba má určitý časový rozvrh, který je ovlivněn především aktuálními klimatickými podmínkami a průjezdností ulic. Pracovníci úklidu se např. potýkají s blokováním chodníků parkujícími vozidly, a ne vždy je čištění hned provedeno v plném rozsahu. Úklid se může přizpůsobovat i prognóze délky a intenzitě sněžení. Někdy je dostačující sníh shrnout a posyp použít až po finálním spadu sněhu, jindy probíhá shrnování společně s aplikací posypového materiálu. V zájmu města i radnice je, aby schůdnost byla zajištěna, ale při pohybu venku je třeba vždy brát v úvahu, že ani komplet ošetřená, posypaná, cesta nemůže v době námrazy a sněžení zaručit zcela bezpečný pohyb.


Hlášení podnětů a připomínek

V případě, kdy úklid není ani po delší době proveden, je vhodné na tuto skutečnost radnici upozornit. Pro zadání podnětů a připomínek k zimní údržbě lze využít komunikační nástroje pro hlášení závad ve veřejném prostoru, viz příslušný odkaz na webu MČ Praha 10: https://praha10.cz/e-sluzby/zavady-a-nedostatky. V případě, že hlášený nedostatek se netýká údržby zajišťované MČ Praha 10, je podnět předán odpovědným pracovníkům Technické správy komunikací hl. Prahy.