Aktuality z oblasti bydlení a správy nemovitého majetku

MČ Praha 10 se zaměří na revitalizaci stávajících a výsadbu nových stromořadí v ulicích, v roce 2023 vysadila 49 stromů za narozené děti

Na Desítce je čtyřicet devět nových stromů za narozené děti. V oblíbeném projektu, který už od roku 2007 symbolicky věnuje dřeviny čerstvě narozeným občánkům Prahy 10, městská část pokračuje dále i v tomto volebním období. Výsadby nových stromořadí chce radnice dále rozšířit do ulic, které jsou na jejím území ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy. I nadále se lze zapojit do dobrovolné iniciativy Adoptuj strom.

Publikováno: 26.01.2024
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Životní prostředí, Veřejné prostory5013

Rada městské části už v listopadu loňského roku schválila žádost směřovanou Magistrátu hlavního města Prahy týkající se budoucí výsadby nových stromů v konkrétních ulicích napříč čtvrtěmi Desítky. Nyní s magistrátem i Technickou správou komunikací jednáme o realizaci. Máme představu, že proběhne tehdy, bude-li probíhat rekonstrukce příslušného uličního prostranství. Konkrétně se jedná o ulice, které sice nejsou v naší správě, ale náš úřad samostatně možnost výsadeb v těchto lokalitách prověřil,“ vysvětluje Milan Maršálek, radní pro životní prostředí a udržitelnost a dodává: „Všichni vnímáme důležitost stromů ve městě, neboť se jedná o klíčový faktor při snižování tzv. efektu tepelného ostrova, a tedy klíčové adaptační opatření na změnu klimatu.

V rámci projektu Stromy za narozené děti se o strom za svého potomka mohou obyvatelé Desítky přihlásit při vítání občánků. Pokud mají zájem, je některá z nových dřevin opatřená cedulkou s křestním jménem jejich chlapečka nebo holčičky. Každý strom je věnovaný maximálně deseti dětem. „Výsadby s ohledem na změny klimatu realizujeme pouze v podzimním období a loni na podzim bylo vysazeno celkem 49 nových stromů za účasti rodičů a dětí. Výsadby proběhly ve Vršovicích, Strašnicích, Záběhlicích a Malešicích, včetně Malešického parku. Nejčastěji vysazovaným stromem byla třešeň pilovitá neboli sakura, dále borovice lesní a jasan úzkolistý,“ shrnuje vedoucí odboru životního prostředí Martin Pecánek.

Kromě samotné výsadby (jen v rámci projektu Stromy za narozené děti bylo doposud vysazeno 4661 stromů) a zvyšujícího se počtu zapojených občanů do tzv. adopce stromů se vedení městské části zaměřuje na další zkvalitňování celkové péče o veřejnou zeleň a parkové plochy. „Pro letošní rok chystáme přípravu projektových dokumentací na revitalizaci jižní části parku Na Solidaritě a parku Ruth Bondyové, dříve Pod Rapidem. V obou případech navazujeme na loňské úpravy těchto zelených prostranství. Dílčí úpravy zejména výsadeb a květinové výzdoby plánujeme na centrálních náměstích, konkrétně S. Čecha a Kubánském. Zahájena bude také první etapa zakládání květnatých luk do každé čtvrti, jak stojí v programovém prohlášení Rady pro toto volební období,“ doplňuje Milan Maršálek část konkrétních aktivit pro zkvalitnění městské zeleně.

Seznam vysázených stromů za narozené děti po jednotlivých letech naleznete na webu www.verejneprostory.cz.