Aktuality z oblasti bezpečnosti

Praha 10 snižuje spotřebu jednorázového plastového nádobí a obalů

Desítka se, jako první pražská městská část, připojila k iniciativě Ministerstva životního prostředí (MŽP) za snížení spotřeby jednorázového plastového nádobí a obalů. Rada městské části v srpnu schválila seznam opatření, která mají omezit jejich používání a produkci zbytečného odpadu. Budou se týkat provozu radnice a organizací zřizovaných městskou částí, dále farmářských trhů a akcí, které Praha 10 pořádá nebo je podporuje ze svých dotačních programů.

V rámci zapojení se do kampaně „Dost bylo plastu“ na radnici především postupně zmizí všechny PET lahve a plastové nádobí bude zcela nahrazeno sklenicemi, hrnky a kovovými příbory. Ještě větší důraz bude kladen na zlepšování třídění odpadu, a to zavedením většího množství košů, nově se objeví třídění bio- a elektroodpadu.

Jsem toho názoru, že zastupitelé městské části by měli jít veřejnosti příkladem, a proto jsme například hned na začátku našeho funkčního období nahradili obrovské množství PET lahví s vodou na zasedáních zastupitelstva a v kancelářích všech radních skleněnými džbány,“ říká místostarostka pro životní prostředí Jana Komrsková (Piráti). „Omezování množství produkovaného odpadu je jednou z priorit současné koalice,“ dodává.

Na farmářských trzích na Kubánském náměstí proto igelitové tašky vystřídají trvanlivá textilie, případně EKO tašky, v nabídce budou i proutěné košíky. Také zde bude zakázáno používání jednorázových kelímků a jiné plastové nádobí bude omezeno na nejnutnější minimum. Počítá se se zavedením košů na tříděný odpad. Na kulturních a dalších akcích pro veřejnost bude modelově zkoušen oběh tvrzených plastových kelímků a využití skleněného nádobí pro nápoje, sníží se spotřeba jednorázových plastů a každý organizátor bude mít samozřejmě povinnost třídit odpad.

„Schválení ze strany Rady městské části předcházela obšírná debata výboru pro životní prostředí a infrastrukturu, kde měla možnost k vyjádření i veřejnost. Následně jsme materiál, společně s našimi specialisty na problematiku odpadového hospodářství, zfinalizovali,“ nastiňuje proces vzniku závazných i doporučených opatření předseda výboru Milan Maršálek (VLASTA).

Vedení MČ Praha 10 některé dílčí kroky aplikovalo už v minulosti, teď jejich portfolio ještě rozšiřuje. „Vítáme iniciativu MŽP, ke které jsme se rádi velmi rádi připojili. Sérií opatření chceme zároveň apelovat na obyvatele a návštěvníky naší městské části. Bez jejich osobního přičinění nelze uspokojivého snížení jednorázových plastů a jejich používání dosáhnout,“ vysvětluje starostka Renata Chmelová (VLASTA).

Podrobnější informace k zapojení MČ Praha 10 do kampaně „Dost bylo plastu“ najdete zde:

https://www.cr2030.cz/zavazky/plast/uz-dostbyloplastu-na-urade-mc-praha-10/