Aktuality z oblasti bezpečnosti

Ošetření stromů v ulici Benešovská a U Zdravotního ústavu

V týdnu od 27. května 2024 bude probíhat arboristické ošetření stromů v ulici Benešovská, v úseku Ruská – Vlašimská a v části ulice U Zdravotního ústavu. Javory, které tvoří převážnou část stromořadí, bohužel velmi špatně snášejí městské prostředí a ve velké míře chřadnou. Budou provedeny bezpečnostní a zdravotní řezy, také obvodové redukce, kterými se budeme snažit stromům prodloužit životnost.

Publikováno: 21.05.2024
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Bezpečnost5162

V součinnosti s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a. s. plánujeme obnovu stromořadí Benešovská vhodně zvolenými druhy a kultivary stromů a vhodně navrženým a provedeným způsobem výsadby.