Aktuality z oblasti bezpečnosti

Od 30. dubna 2024 hrozí na území hlavního města Prahy zvýšené nebezpečí vzniku požáru

V souladu s ustanovením § 1 Nařízení č. 6/2019 Sb. Hl. m. Prahy ze dne 26. 4. 2019, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a na základě výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu ČHMÚ „nebezpečí požáru“ ze dne 29. 4. 2024 nastává pro území hlavního města Prahy doba   zvýšeného   nebezpečí   vzniku   požáru ode dne 30. 4. 2024 od 00:00 hodin do 2. 5. 2024 00:00 hodin.

Publikováno: 29.04.2024
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Bezpečnost5144

Nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vyhlasky_a_narizeni/vyhledavani_v_pravnich_predpisech/narizeni_c_6_2019_sb_hl_m_prahy.html

V souladu s ustanovením § 1 Nařízení se za místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru považuje:

a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,

b) lesopark, park, zahrada a další porosty umožňující vznik a šíření požáru,

c) sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich okraje,

d) plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.

 

Zakázané následující činnosti:

V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se na místech uvedených v § 2 zakazuje:

a)      rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),

b)      kouření (s výjimkou elektronických cigaret),

c)      používání pyrotechnických výrobků,

d)      používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně,

e)      odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,

f)       jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,

g)      spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení.