Aktuality z oblasti bezpečnosti

MČ Praha 10 finančně podpoří děti s těžkým zdravotním postižením, rozdělí mezi ně 475 tisíc korun

MČ Praha 10 finančně podpoří třiadvacet rodin, které se starají o děti s těžkým zdravotním postižením. Rada městské části dnes rozhodla, že vyhoví jejich žádostem v rámci dotačního programu, a poskytne jim buď 20, nebo 25 tisíc korun – v závislosti na typu školy, kterou dítě navštěvuje. Celkem vršovická radnice mezi potřebné rozdělí 475 000 korun.

O dotace si mohli zažádat, prostřednictvím svých zákonných zástupců, žákyně a žáci, kterým ještě nebylo osmnáct let, jsou držiteli průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP/P a mají trvalý pobyt na území desáté městské části. To všechno muselo platit v tzv. rozhodném období, tedy druhém pololetí školního roku 2020/2021, za které budou dotace vyplacené.

„Klíčovou podmínkou rovněž bylo, aby žadatelé plnili školní docházku denní formou. Dotacemi jejich rodinám přispíváme právě na náklady spojené s chozením do školy, a zároveň jimi podporujeme integraci dětí s těžkým zdravotním postižením do běžného života a jejich začlenění do společnosti,“ popisuje radní Michal Kočí (Piráti), který má sociální oblast v gesci.

Dlouholetý dotační program městské části je nastavený tak, aby zohledňoval i typ zařízení, které dotyčný ve druhém pololetí loňského školního roku navštěvoval. „Pokud alespoň část pololetí chodilo dítě do běžné školy, která se nespecializuje na práci s dětmi se zdravotním postižením, může žádat o 25 tisíc korun, v opačném případě pak o 20 tisíc,“ vysvětluje radní Kočí.

„Systémová podpora občanů, kteří trpí jakýmkoliv handicapem, je pro mě absolutní prioritou sociální politiky obcí. Ať už se jedná o podporu finanční, nebo poradenskou,“ zdůrazňuje Michal Kočí.

Znění dotačního programu najdete v oblasti Granty a dotace na tomto odkazu.