Aktuality z oblasti bezpečnosti

Další fáze rozhodování o budoucnosti radnice Prahy 10

Další fáze rozhodování o budoucnosti radnice Prahy 10

Současná podoba budovy radnice Vlasta na Vršovické ulici je poplatná době, ve které vznikla. Nesplňuje řadu podmínek k efektivnímu fungování – je náročná na energii i údržbu, nemá dostatečně velký sál pro zasedání zastupitelstva a nesplňuje nové standardy v řadě dalších směrů: bezpečnostním, stavebním i dopravním. Radnice proto nyní na základě programového prohlášení i rozhodnutí zastupitelstva z března roku 2011 hledá varianty budoucnosti svého sídla. „Jedná se o rozhodnutí na příštích 50 a více let. Proto chceme zvážit detailně všechny možnosti, které nám Praha 10 v tomto směru nabízí,“ uvedl starosta Prahy 10 Bohumil Zoufalík.

Další fáze rozhodování o budoucnosti radnice Prahy 10

"Řešení by mělo být konsensuální a proto vedení městské části ustanovilo komisi, která je tvořena zástupci všech politických stran, odborníků, úředníků i zástupců občanských sdružení a veřejnosti. V rozhodování hraje významnou roli i názor veřejnosti, proto radnice uskutečnila dotazníkové šetření u více než 20.000 obyvatel a k tématu měli možnost diskutovat a dávat připomínky a náměty občané i v rámci speciálních stánků na ulicích této městské části," doplnila místostarostka Prahy 10 Ivana Cabrnochová. Tyto univerzální požadavky vzniklé z participace budou podle vedení radnice využity v rámci jakékoli zvažované varianty.

Existují pouze tři varianty k budoucnosti svého sídla:

1. rekonstrukce současné budovy
2. stavba nové radnice na pozemcích patřících MČ u Strašnické
3. veřejná soutěž na zakoupení existující budovy nebo pozemku vhodného pro fungování radnice

O předložení detailů těchto jednotlivých variant dnes diskutovalo zastupitelstvo Prahy 10 s tím, aby byly zastupitelům předloženy ještě do konce tohoto roku. „Chceme prostě vědět, kolik stojí která varianta, abychom věděli, jestli na ní bude mít radnice vůbec finanční prostředky,“ vysvětlil Ivan Vinš z Komise územního rozvoje. Podle vedení městské části bude totiž při rozhodování o vhodné variantě hrát hlavní roli ekonomická výhodnost.

O posuzování ekonomické stránky je totiž nyní veškeré rozhodování. Praha 10 původně zvažovala, že by pro ni Česká komora architektů uspořádala architektonickou soutěž na výstavbu radnice na pozemcích u Strašnické ještě před vybráním nejvhodnější varianty. Nicméně cena 5 miliónů přesáhla původní předpoklady a namísto toho chce radnice v tuto chvíli ušetřit a před případným zadáním samotné soutěže nejprve zadat ověřovací objemovou studii za řádově nižší cenu.

Náročností, proveditelností a především ekonomikou všech tří variant se bude nejprve zabývat odborná komise, která doporučí zastupitelstvu nejvhodnější z nich. Všemi variantami i doporučením komise se pak budou zastupitelé zabývat na řádném zasedání. „Pokud zastupitelé vyberou variantu stavby nové radnice na Strašnické, architektonická soutěž dle parametrů ČKA bude samozřejmě uspořádána,“ rozptýlil možné obavy o rušení soutěže starosta.