Aktuality z městské části

Radnici zajímá Váš názor

V říjnu a listopadu probíhá tradiční anketa návštěvníků Úřadu městské části Praha 10. Prostřednictvím připravených lístků můžete oznámkovat kvalitu služeb poskytovaných na radnici a vyjádřit svůj názor na přístup a jednání úředníků.

Publikováno: 01.10.2021
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Úřad MČ, Ankety a soutěže3505

Anonymně můžete uvést důvody své spokojenosti či nespokojenosti a připsat připomínky a návrhy na zlepšení. Anketní lístky jsou k dispozici ve všech kancelářích a v informačních střediscích úřadu. Po vyplnění je odevzdejte do schránek, které najdete v obou vstupních halách radnice (budovy A a C), v informačním středisku, na Odboru občanskosprávním, oddělení osobních dokladů, detašovaném pracovišti cestovních dokladů nebo ve vstupních prostorách Odboru živnostenského.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10