Aktuality z městské části

MČ Praha 10 chce požádat Magistrát o posun termínu čerpání bezúročné půjčky. Tu si bere na rekonstrukci radnice

MČ Praha 10 začne čerpat první prostředky na rekonstrukci radnice až v roce 2023, dochází tedy k posunu financování projektu o rok. V období pandemie koronaviru se prodloužily doba nutná na vydání stavebního povolení (námitky účastníků řízení) a předání projektové dokumentace od společnosti CASUA, kterou Desítka stále pečlivě kontroluje.

Publikováno: 08.06.2021
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Finance, Projekty3446
Městská část proto požádá Magistrát hl. m. Prahy o prodloužení termínů ve smlouvě o splácení návratné finanční výpomoci o rok. Návrh žádosti schválila 8. června desítková Rada, 21. června bude projednaný také na Zastupitelstvu. 
O poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 500 milionů korun rozhodlo Zastupitelstvo Magistrátu 17. září 2020 svým usnesením (www.praha.eu.).  Důvodem plánované rekonstrukce je skutečnost, že budova radnice Prahy 10 je v dlouhodobě neuspokojivém technickém stavu. Pokud by vedení městské části situaci neřešilo, reálně by hrozilo omezení služeb poskytovaných občanům. 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10