Aktuality z městské části

Desítka hledá dobrovolníky roku 2021

Desátá městská část ocení své občany, kteří pomáhají druhým, aniž by za to měli jakýkoliv finanční benefit. Do ankety „Dobrovolník roku“ mohou nominovat neziskové organizace z Desítky do konce ledna, každá má možnost jednoho návrhu. Hodnotící komise vybere maximálně deset „hrdinů každodennosti“, slavnostní vyhlášení proběhne v březnu.

Publikováno: 13.01.2022
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Sociální oblast a zdravotnictví3584

Dobrovolnická činnost je jedním z důležitých pilířů každého města, každé městské části. Pandemie koronaviru, v které žijeme už skoro dva roky, to jen podtrhla. Neumím si ani představit, v jaké bychom nyní byli situaci, kdyby se nenašlo tolik lidí, kteří nabídli svou bezplatnou práci a nezištnou pomoc. I u nás na Desítce jsme zaznamenali velkou vlnu solidarity, která mi v mnoha momentech až vyrazila dech,“ říká David Kašpar (VLASTA / STAN), místostarosta MČ Praha 10 pro kulturu, školství a sousedské aktivity.

Desítka dobrovolnickou činnost systematicky podporuje už od roku 2012, kdy anketu vyhlásila poprvé. Nominovat mohou subjekty neziskového sektoru a jejich kandidáti mohou působit ve velmi rozličných oblastech. „Konkrétně v sociální a zdravotní oblasti, kultuře, sportu a ochraně životního prostředí a výchovné a vzdělávací činnosti. Nezapomínáme ani na ty, kteří pomáhali při mimořádné události. Myslíme tedy na široké spektrum činností, protože dobrovolníci mohou být užiteční opravdu všude: v nemocnici, ale i ve škole či divadle. Všem chceme dát najevo, že si jejich práce velmi vážíme a že jsou pro nás velmi důležití,“ prohlašuje místostarosta Kašpar.

Přihlášky bude v únoru vyhodnocovat pětičlenná komise složená z volených zástupců městské části, v březnu pak proběhne slavnostní vyhlášení vítězů. Nomimanti mohou být ocenění pouze za činnost, kterou vykonávají bez nároku na odměnu a ve prospěch ostatních občanů MČ Praha 10. 

Podrobnosti k anketě najdete na praha10.cz/dobrovolnik-roku.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10