Novinky z archivu

Aktuální články | Kategorie | Hledat | RSS

Radnice Prahy 10 otevírá občanům dveře do porot soutěží

V zájmu ještě vyšší transparentnosti soutěží pořádaných městskou částí Praha 10, se místní radnice obrací na své občany s výjimečnou výzvou k jejich účasti v soutěžních porotách. Občané tak budou moci usednout v porotách radnicí pořádaných soutěží spolu s úředníky a volenými zástupci. Při rozhodování poroty budou občané disponovat všemi právy a řídit se shodnými pravidly jako každý plnohodnotný člen poroty. „Tito občané tak budou mít významný vliv na výsledek dané soutěže – budou spolurozhodovat o umístění jednotlivých soutěžících v dané soutěži či o výši poskytnutého finančního příspěvku na projekt, který bude v rámci soutěže oceněn a následně realizován,“ vysvětlil smysl akce starosta Prahy 10 Milan Richter (ODS).

Zájemci o účast v porotě, kteří mají své trvalé bydliště na území Prahy 10, se mohou přihlásit zasláním emailu na adresu miroslavh@praha10.cz do letošního 30.dubna. Ve svém emailu musí uvést: adresu svého trvalého bydliště a kontaktní telefon. Zájemce nesmí být úředníkem radnice. „Navazujeme tak na úspěšné a protikorupčními organizacemi oceňované prvenství naší  městské části pro účast občanů ve výběrových komisích na veřejné zakázky. V tomto registru občanů jsou zapsány desítky našich občanů a jejich účast se všemi právy i povinnostmi ostatních členů bezprecedentním způsobem zvýšila transparentnost v rozhodování o veřejných prostředcích ve všech soutěžích,“ zdůraznil starosta.

Jednotliví zájemci o zařazení do databáze do porot soutěží budou následně vybíráni náhodným losováním. Na rozdíl od účasti ve výběrových komisích na veřejné zakázky bude účast v porotách čestná a nebude finančně honorována. V letošním roce bude Praha 10 pořádat následující soutěže, v jejichž porotách zástupci veřejnosti zasednou:

1. Zásobník projektů – město na míru

2. Dvorek roku

3. Dobrovolník roku

4. Sportovec roku

 

| mail

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10