Novinky z archivu

Aktuální články | Kategorie | Hledat | RSS

Praha 10 nesouhlasí s ultimativními termíny k pražskému metropolitnímu plánu

Praze 10 se jeví lhůta 30 dní na vyjádření k tzv.metropolitnímu územnímu plánu jako ultimativní a znemožňující řádné projednání ve všech orgánech místní samosprávy – v komisi územního rozvoje, v radě i v zastupitelstvu nehledě na znemožnění jakéhokoliv zapojení veřejnosti a občanů. I proto Praha 10 vyzvala příslušeného radního magistrátu o prodloužení termínu na 60 dní. „Postup takového charakteru je neadekvátní vůči závažnosti problematiky,“ varovala v této souvislosti místostarostka Prahy 10 Ivana Cabrnochová (SZ).

Problémem je podle radnice Prahy 10 také fakt, že Metropolitní plán má být myšlenkově, systémově i metodicky zcela novým územním plánem. Návrh zadání přitom působí jako obecný dokument, který obecně odkazuje na právní normy a stěžejní problematiku přitom zcela opomíjí.

| mail

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10