Kalendář akcí

Filter:

Filter by Categories

 

Prezentace výsledků výzkumu parkování v Praze 10 již ve středu

Veřejná prezentace výsledků výzkumu problematiky parkování v Praze 10, kterou pro tuto městskou část vypracovali experti Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice (UPJP) se uskuteční ve středu 15.května od 16 hodin v zasedacím sále městského zastupitelstva v budově radnice ve Vršovické ulici.

Prezentace výsledků výzkumu parkování v Praze 10 již ve středu

Datum akce: 15.05.2013 17:00 - 20:30 Exportovat akci


V loňském roce Praha 10 pod hlavičkou osvědčeného programu interaktivní komunikace s veřejností „Společně měníme Prahu 10 zrealizovala v režii UPJP rozsáhlé dotazníkového šetření k parkování a potenciálnímu zavedení zón placeného stání (ZPS). V rámci tohoto šetření bylo po celé městské části distribuováno cca 52.000 dotazníků dle voličských seznamů do schránek domácností. Návratnost dotazníků činila cca 20% (více než 10.000 dotazníků).
Vedle dotazníku určeného občanům byla zpracována i „Analýza dopravy v klidu na celém území Městské části Praha 10 – 2012“. Výsledky obou těchto výzkumů byly podklady pro UPJP vypracované variantní návrhy placeného stání v Praze 10. Tyto výsledky vzalo na vědomí na svém posledním zasedání i městské zastupitelstvo.
Praha 10 zamýšlela původně představit z výzkumů vzešlou navrženou nejlepší variantu parkovacích zón veřejnosti. Následně obyvatelé měli formou dotazníkového hlasování rozhodnout, zda jsou pro zavedení zón v navrhované podobě, anebo zavedení zón principiálně odmítají. Výsledek tohoto hlasování zamýšlela radnice předložit pražskému magistrátu jako podklad pro případné zavedení ZPS, které je výhradně v jeho režii.
Pražský magistrát však mezitím letošního 16.dubna rozhodl, že bude problematiku dopravy v klidu na území hlavního města Prahy řešit komplexně a jakékoliv další zavádění zón v jednotlivých městských částech prozatím pozastavil. Vzhledem k tomuto kroku je zatím další hlasování o budoucnosti zón v Praze 10 zbytečné. I přesto se Praha 10 rozhodla dokončit slib daný občanům a představit jim výsledky uvedených výzkumů, včetně návrhů zavedení zón ze strany odborníků z pardubické univerzity.
Místo veřejného setkání a prezentace výsledků: Zasedací sál Zastupitelstva MČ Praha 10, 1.patro, budova B, Vršovická 68, Praha 10 od 16:00-17:30 hod.
Prezentace výsledků UPJP bude již od dnešního dne ke stažení na www.praha10.cz/parkovani