Kalendář akcí

Filter:

Filter by Categories

 

Dny zdraví na Desítce

Akce se koná 16.–17. května 2024.

Publikováno: 22.04.2024
Kategorie: Jen akce, MČ Praha 10, Akce městské části, Zdraví5134

Datum akce: 16.05.2024 - 17.05.2024 Exportovat akci

Srdečně vás zveme na 1. ročník

 

Dny zdraví na Desítce

16.–17. května 2024

 

 

16. května


Vršovický zámeček

Přednášky (nejenom) pro seniory

13.45 – 14.10 FNKV – Chronické onemocnění ledvin

14.20 – 14.40 Národní centrum elektronického zdravotnictví

14.50 – 15.20 Zeptej se vědce

15.30 – 15.50 Institut pro postgraduální vzdělávání v medicíně

16.00 – 16.45 Pacientská organizace pro léčbu bolesti

17.00 – 17.20 Kluby seniorů

17.30 – 17.50 Fuck Cancer

18.00 – 18.20 Český konopný klastr

18.30 – 18.50 LDN Vršovice

 

FN Královské Vinohrady

Aktivity z oblasti zdravotní prevence pro celou rodinu včetně speciálního programu pro děti

14.00 – 17.00

 • Určení krevní skupiny, informace o dárcovství krve, kontrola znamének, měření tlaku, měření glykemie, zdravá záda - ukázky cvičení, měření váhy a poměru tělesných složek, zdravá strava, konzultace o prevence kouření, ukázky správného čištění zubů
 • Soutěže a hry pro děti pod taktovkou dobrovolnického týmu FNKV
 • ZZS SČ kraje se sanitním vozem, HZS s hasičským vozem, PČR s policejním vozem

 

17. května
 

Prostranství před OC Eden

Aktivity z oblasti zdravotní prevence pro celou rodinu

11.00 – 16.00

 • Astra Zeneca: poradenství ohledně chronického onemocnění ledvin, odběr z kapky krve
 • Nemocnice Vršovice, Penta Hospitals: poradenství z oblasti pohybového aparátu
 • EUC Clinic: první pomoc, kontrola hladiny cukru v těle, defibrilátor, smokerlyzer
 • CSOP: měření tlaku a saturace
 • III. lékařská fakulta: nemocnice pro medvídky, jóga pro seniory
 • Fuck Cancer: prevence, samovyšetření a komunikace s onkologickými pacienty, registr dárců kostní dřeně při IKEM
 • MZ ČR: Národní centrum elektronického zdravotnictví
 • Střední zdravotnická škola Praha 10: edukace o kardio-pulmonární resuscitaci, nácvik a edukace o samovyšetření prsu, edukace o hypertenzi a měření krevního tlaku a tuku v těle, chůze se slepeckou holí, brýle simulující užívání návykových látek

 

Pořadatel: MČ P10

Příspěvkové organizace Prahy 10: LDN Vršovice, CSOP Praha 10

Nestátních organizace: Pacientská organizace pro léčbu bolesti, Zeptej se vědce, Fuck Cancer, Český konopný klastr

Partneři: OC Eden, AstraZeneca, Penta Hospitals (Nemocnice Vršovice), FN Královské Vinohrady, EUC Clinic, Střední zdravotnická škola Vinohrady, IKEM (Registr dárců kostní dřeně), MZ ČR, III. Lékařská fakulta UK, Institut pro postgraduální vzdělávání v medicíně