Prodej nebytových prostor

Základní informace o prodeji nebytových prostor 

Zastupitelstvo MČ Praha 10 schválilo usnesením č. 10/44/2016 ze dne 1. 6. 2016 změnu Zásad pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10, ve smyslu:

  1. PRONAJATÉ nebytové jednotky budou prodávány na základě výběrového řízení (obálková metoda)

V rámci prodeje pronajatých nebytových jednotek nedochází k žádné změně: MČ Praha 10 vyhlásí výběrové řízení, které běží nejméně 20 kalendářních dnů. Podmínky výběrového řízení stanovují pravidla, která ukládají zájemcům o účast ve výběrovém řízení několik povinností a to zejména:

  • Složení kauce ve výši 10% odhadní ceny pronajaté nebytové jednotky dle znaleckého posudku
  • Účast na prohlídce pronajaté nebytové jednotky, kde zájemce si vyžádá potvrzení o účasti na prohlídce
  • Podání přihlášky na předem stanoveném formuláři

 

  1. VOLNÉ nebytové jednotky budou prodávány na základě výběrového řízení s elektronickou aukcí

V rámci prodeje volných nebytových jednotek MČ Praha 10 nově přistoupila k jejich prodeji formou výběrového řízení s elektronickou aukcí, tak jako u doposud prodávaných volných bytových jednotek.

MČ Praha 10 vyhlásí výběrové řízení, které běží nejméně 30 kalendářních dnů. Podmínky výběrového řízení stanovují pravidla, která ukládají zájemcům o účast ve výběrovém řízení několik povinností a to zejména:

  • Složení kauce ve výši 10% odhadní ceny volné nebytové jednotky dle znaleckého posudku
  • Účast na prohlídce volné nebytové jednotky, kde si zájemce vyžádá potvrzení o účasti na prohlídce
  • Podání přihlášky na předem stanoveném formuláři

 

Samotná elektronická aukce na každou konkrétní volnou nebytovou jednotku bude probíhat vždy minimálně dva dny. Nejnižší požadované podání, tedy vyvolávací cena, vychází z odhadní ceny volné nebytové jednotky.

V případě jakýchkoliv dalších dotazů týkajících se prodeje volných či pronajatých nebytových jednotek kontaktujte Oddělení prodeje nemovitého majetku a privatizace Odboru majetkoprávního na tel.: 267 093 301.

Přehled prodeje volných nebytových jednotek formou elektronické aukce 2016 - 2018

 

 

Informace k aktuálním výběrovým řízením

PRODEJ PRONAJATÝCH NEBYTOVÝCH JEDNOTEK

V současné době není možné podávat přihlášky do výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny. 

 

PRODEJ VOLNÝCH NEBYTOVÝCH JEDNOTEK

Výběrové řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce (PDF, 1 MB)

Přihláška (PDF, 550 kB)

Společná přihláška (PDF, 540 kB)

Informace pro subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů (čl. 13 GDPR) (PDF, 550 kB)

www.aukcepraha10.cz

 

Městská část Praha 10 v rámci prodeje volných nebytových jednotek spolupracuje POUZE se společností: Praha 10 - Majetková, a. s.

 

UPOZORNĚNÍ - DŮLEŽITÉ: Městská část Praha 10 se důrazně DISTANCUJE od chování některých subjektů, které nabízí ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE VOLNÝCH NEBYTOVÝCH JEDNOTEK z majetku MČ Praha 10 a za toto zprostředkování od klientů požadují provize. MČ Praha 10 informuje veškeré potenciální zájemce o účast ve výběrových řízeních na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce z majetku MČ Praha 10, že tito "zprostředkovatelé" nejen že s MČ Praha 10 nikterak nespolupracují, ale také nemohou jakkoliv ovlivnit výsledky výběrových řízení!!! 

 

 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10