Domy a stavebně technické celky

Zastupitelstvo MČ Praha 10 na svém 11. zasedání dne 25.6.2012 schválilo záměr na prodej bytových jednotek  v 83 domech a uzavření smluv o převodu bytových jednotek do vlastnictví oprávněných nájemců a usnesením č. 11/28/2012 ZMČ Praha 10 ze dne 25.6.2012 schválilo Prováděcí předpis pro prodej bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům (dále jen Předpis), který je zde zveřejněn společně se seznamem 83 domů s 1 203 bytovými jednotkami, které MČ Praha 10 odprodá do vlastnictví oprávněných nájemců. Další prodej bytových jednotek  ze Seznamu 139 domů a stavebně technických celků by mělo ZMČ Praha 10 schvalovat v měsíci září 2012.

Předmětný Předpis vychází zejména ze zákona o vlastnictví bytů, zákona č. 131/2000 Sb., o městě Praze a Statutu hl.m. Prahy, stanoví podmínky a postup při prodeji bytových jednotek, které se nacházejí v domech ve vlastnictví hl.m.Prahy a svěřených MČ Praha 10, do vlastnictví fyzických osob - oprávněných nájemců bytových jednotek.

V souladu s usneseními  Zastupitelstva MČ Praha 10 ze dne 25.6.2012 o převodu bytových jednotek do vlastnictví  bude oprávněným nájemcům zaslána doporučeně do vlastních rukou Akceptace nabídky a návrh smlouvy o převodu vlastnictví v termínu do 30.9.2012 společně s dalšími informacemi o postupu prodeje dle citovaného Předpisu.


Seznam 139 domů

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10