Aktuality z oblasti bydlení a správy nemovitého majetku

Praha 10 vyšla do boje proti graffiti

Chránit fasády domů před nevzhlednými čmáranicemi a účinně postihovat jejich autory. To je cílem projektu nazvaného „Stop nelegálním graffiti na Praze 10,“  který 1. dubna spustí zdejší radnice. Navazuje tak na dobré zkušenosti z pilotního projektu zaměřeného na odstranění graffiti z let 2012 a 2013. V rámci programu odborná firma vzešlá z výběrového řízení nejprve odstraní z fasád graffiti a poté na omítky nastříká speciální ochrannou vrstvu.

Publikováno: 31.03.2015
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Bydlení a obecní majetek911
Praha 10 vyšla do boje proti graffiti

Radnice se snaží vytlačovat sprejerství zejména z nejfrekventovanějších ulic Prahy 10 tvořících její hlavní uliční osu, tedy Vršovické ulice, ulice V Olšinách, Kubánského náměstí, Kodaňské, Moskevské, Sportovní, Holandské, Ruské, Murmanské, Korunní, Průběžné, Saratovské, Starostrašnické, Černokostelecké, Na Hroudě, U Vesny, Vladivostocké, Jerevanské, Kišiněvské, Krasnojarské, Amurské, Lvovské, Karpatské a Slovinské.

Domy, které desátá městská část spravuje, však tvoří jen malou část zdejších nemovitostí, a proto radnice nyní prostřednictvím dopisů vyzývá k zapojení do programu i majitele soukromých domů.  Předpokladem jejich účasti je písemný souhlas se zásahy na jejich nemovitém majetku ve formě čistění, nebo přemalování zasažené části fasády, uzavření, nebo udržování pojištění kryjícího tyto formy škody (často zahrnuté v rámci pojištění proti vandalismu) a vinkulace pojistného plnění ve prospěch Prahy 10. Dále pak závazek podat při zjištění graffiti trestní oznámení, vymáhat na pachateli vzniklou škodu a v případě úspěchu převést získanou náhradu na městskou část. Ani sama Městská část Praha 10 samozřejmě nepouští ze zřetele společenskou potřebu nalézt a potrestat pachatele tohoto vandalismu. Proto intenzivně spolupracuje s Městskou policií i Policií ČR, které uvítají pomoc a informace od občanů nebo vlastníků postižených domů.

Práce související s kontrolou a očistou domů zapojených do programu zajistí odborná firma vzešlá z výběrového řízení. Její pracovníci rovněž vše podrobně zdokumentují pro účely nahlášení pojistné události, následného trestního řízení nebo vymáhání škody. K podpoře projektu bude sloužit internetová aplikace, ve které budou zjištěné případy evidovány.

Zapojit do programu se kromě majitelů bytových domů v nejnavštěvovanějších místech Prahy 10 mohou i vlastníci bytových domů z jiných míst této městské části. Zájemci se mohou přihlásit formou vyplnění přihlášky, které je k dispozici v informačních střediscích ÚMČ Praha 10 nebo ke stažení na www.praha10.cz v sekci Akce a projekty. Přihlášku je možné zaslat písemně na adresu ÚMČ Praha 10, Odbor majetkoprávní, Vršovická 1429/68, 101 38, Praha 1, nebo ji odevzdat v podatelně ÚMČ Praha 10. Zájemci se do projektu mohou zapojit kdykoli během jeho trvání.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10