Aktuality z oblasti bydlení a správy nemovitého majetku

Úprava zásad pro privatizace pomůže vlastníkům jednotek

V poslední době se pro Společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“) vyskytují nepřekonatelné překážky v koupi těchto pozemků, a to zejména v jednotlivých vlastnících jednotek, kteří s SVJ nekomunikují nebo přímo odmítají koupi podílu na pozemcích. Protože stávající Zásady umožňují prodej pozemků pouze všem vlastníkům jednotek, schválili dnes zastupitelé návrh na změnu Zásad ve smyslu udělení výjimky při prodeji pozemků a umožnit tak uzavření kupních smluv pouze s většinovou částí vlastníků jednotek, případně umožnit odprodej podílu na pozemcích vlastníkům ostatních jednotek.

Publikováno: 17.06.2016
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Bydlení a obecní majetek1213
Úprava zásad pro privatizace pomůže vlastníkům jednotek

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10