Informace o základních školách MČ Praha 10

Seznam základních škol Prahy 10

 

Zápis k povinné školní docházce (do prvních tříd základních škol)

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

zápis do prvních tříd proběhne ve všech základních školách zřízených MČ Praha 10 ve dnech 4. a 5. 4. 2018.

Každá základní škola má na základě Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních školsvůj spádový obvod. Spádová škola má povinnost přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Zákonný zástupce žáka může zvolit jinou základní školu než školu spádovou, ovšem bez garance přijetí.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2018.

Bližší informace o zápisu získáte v konkrétní základní škole, příp. na jejích webových stránkách.

 

Telefonní seznam škol a školských zařízení pro školní rok 2017/2018

Telefonní seznam škol a školských zařízení městské části Praha 10 ( s platností od 4. 9. 2017) naleznete v tomto dokumentu.

Spádové obvody základních škol MČ Praha 10

 Spádové obvody základních škol městské části Praha 10 podle ulic (s platností od 1. dubna 2018) naleznete v tomto dokumentu

Organizace školního roku 2017/2018 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

V tomto dokumentu naleznete informace o začátku a konci školního roku 2017/2018 a termínech jednotlivých prázdnin v tomto období.   

Informace pro obce III. a II. typu o povýšení škol na OVM

V tomto dokumentu naleznete informace pro obce III. a II. typu o povýšení škol na OVM

Školní jídelny  

Provoz školních jídelen na území MČ Praha 10 zajišťuje Školní jídelna, Praha 10, příspěvková organizaceV cílech organizace je v každém případě plnit kvalitu a veškeré normy a nařízení  Evropského parlamentu, znění školského zákona 561/2004 a vyhlášky 107/2005 o školním stravování, norem zdravé výživy a hygienických norem spojené s přípravou pokrmů pro školní stravování.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready