Zvyšování kapacit mateřských škol

Městská část Praha 10 nechala zpracovat demografickou studii, z jejíž závěrů vyplynulo, že místa ve stávajících mateřských školách nebudou postačovat. Proto byla zpracována koncepce, která situaci řeší přístavbami a výstavbou mateřských škol v jednotlivých oblastech MČ Praha 10. V roce 2010 byla uvedena do provozu jedna třída MŠ Vladivostocká v ZŠ Eden pro 28 dětí a dále dvě třídy MŠ Omská v ZŠ Jakutská pro 40 dětí. V roce 2011 byla otevřena nová přístavba MŠ Magnitogorská se dvěma třídami pro 56 dětí. V květnu 2014 byly otevřeny dvě třídy pro 56 dětí v nově přistavěném pavilonu Mateřské školy Vladivostocká a 1. září 2014 byly potom otevřeny dvě třídy pro 56 dětí v zrekonstruované MŠ Na Sychrově. V prosinci 2014 byly uvedeny do provozu dvě třídy pro 38 dětí v odloučeném pracovišti MŠ Mládežnická, které je v zrekonstruovaném pavilonu Základní školy Břečťanová a zároveň další dvě třídy pro 48 dětí v zrekonstruované vile v ulici Mrštíkova, které jsou odloučeným pracovištěm MŠ Omská.

Připravuje se rekonstrukce druhého pavilonu MŠ Na Sychrově, výstavba nové Mateřské školy Bajkalská a Nad Vodovodem.

Částky, které na jednotlivé rekonstrukce, dostavby a výstavbu MČ Praha 10 investuje, se pohybují v řádu desítek milionů:

 • přístavba MŠ Magnitogorská stála 28,2 mil. Kč,
 • rekonstrukce MŠ Na Sychrově bude mít hodnotu 30,5 mil. Kč,
 • cena přístavby v MŠ Vladivostocká je 21 mil. Kč,
 • přestavba pavilonu v ZŠ Břečťanová na mateřskou školu má rozpočet 5,5 mil. Kč,
 • rekonstrukce vily v Mrštíkově ulici vyjde na 15,3 mil. Kč,

Městskou část toto zvyšování kapacity mateřských škol stálo celkem na 100,5 mil. Kč.

Nové mateřské školy v Praze 10

 • 1. srpna 2013 započala výstavba přístavby MŠ Vladivostocká také pro 56 dětí, provoz byl zahájen 1. 5. 2014
 • V roce 2013 byly zahájeny práce na rekonstrukci MŠ Na Sychrově, kde byly 1. 9. 2014 otevřeny dvě třídy pro 56 dětí,
 • V srpnu 2013 byla zahájena rekonstrukce vily v ulici Mrštíkova pro 48 dětí, provoz byl zahájen 15. 12. 2014
 • V roce 2014 byla zahájena výstavba dvou tříd v ZŠ Břečťanová pro 38 dětí, provoz byl zahájen 1. 12. 2014
 • Připravuje se rekonstrukce druhého pavilonu MŠ Na Sychrově pro 56 dětí
 • Připravuje se zahájení prací na výstavbě nové čtyřtřídní MŠ Nad Vodovodem pro 112 dětí
 • Připravuje se výstavba nové šestitřídní MŠ Bajkalská pro 168 dětí

Hlavní závěry z prognózy vývoje obyvatelstva, zpracované v roce 2008

 • V nejbližších 25 – 30 letech je očekáván dynamický růst obyvatelstva, zastavení jeho stárnutí a snížení počtu osob v produktivním věku. Poroste tak poptávka po místech v předškolních zařízeních, v základních školách, stejně jako po sociálních službách a zařízeních pro nejstarší seniory.
 • V nejbližších čtyřech až pěti letech lze reálně očekávat významný růst počtu dětí ve věku 3 – 5 let a to na úroveň asi o čtvrtinu vyšší než jaká odpovídala konci roku 2008. Přitom do roku 2035 by počet dětí v předškolním věku měl dále růst až na hodnotu o 40% vyšší, než činí hodnota výchozí. 
 • Počet dětí ve skupině 6 – 10 let v příštích osmi až devíti let pravděpodobně vzroste o 40%. Do roku 2035 by měl být o polovinu vyšší než v roce výchozím. Počet dětí ve skupině 11 – 14 let začne narůstat až po roce 2011. Nejvyšší poptávka po základním vzdělání se dle prognózy  projeví v letech 2021 – 2022, kdy by měl být počet dětí asi o třetinu vyšší než v roce výchozím a následně také po roce 2030, kdy by mohl být vyšší až o polovinu.

 

 

  

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2018 MČ Praha 10