Na místních komunikacích II. a III. třídy (povoleno odborem životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10)

Minská

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  Výměna povrchu tramvajového tělesa
Popis stavu:  Zjednosměrnění ulice Minské od Vršovické k Moskevské, oboustranný zákaz zastavení, přístup do zaslepené Orelské z ulice Na Spojce. Po dobu výluky bude linka 13 obousměrně vedena přes křižovatku Koh-i-noor a autobusové linky 124 a 139 budou z dočasné zastávky na Čechově náměstí pokračovat dolů Moskevskou a následně vpravo do Vršovické (k Bohemians).
Termín vzniku:  17.11.2017
Termín ukončení:  27.11.2017
Investor:  Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s, Sokolovská 42/217, 190 22
Odpovědný pracovník investor:  Ing. Beneš, 602 769 775
Zhotovitel:  Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s, Sokolovská 42/217, 190 22
Odpovědný pracovník zhotovitel:  p. Šilhan, 777 442 197

Rybalkova, Kozácká, Donská, Charkovská, Na Královce, Krymská, Sevastopolská, Košická

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  Plošná výměna regulátorů tlaku plynu
Popis stavu:  Bezvýkopové práce po etapách – někde bez dopravního omezení, ale tam, kde jsou regulátory v těsné blízkosti parkujících aut či pod nimi, zákaz zastavení max. na jeden den – nutno sledovat aktuální přenosné dopravní značení
Termín vzniku:  15.11.2017
Termín ukončení:  29.11.2017
Investor:  Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 500, 145 08 Praha 4
Odpovědný pracovník investor:  P. Budín, tel. 602 282 492
Zhotovitel:  Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 1450/2a, 140 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  A. Hegenbart, tel. 725 851 779

Pod Strašnickou vinicí

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • oprava povrchu vozovky
Popis stavu:  • uzavírka ulice postupně v celé délce od křižovatky s ulicí Na Palouku ke křižovatce s ulicí Ve Stínu (frézování a pokládka nové asfaltové vrstvy)
Termín vzniku:  10.11.2017
Termín ukončení:  15.11.2017
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:   Z. Kriesmanová, tel. 257 015 366
Zhotovitel:  Skanska a.s., divize pozemního stavitelství, Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8
Odpovědný pracovník zhotovitel:  R. Procházka, tel. 737 257 409

Slovenská (Na Šafránce – Bezručovy sady)

Čtvrť:  Vinohrady
Popis události:  Obnova vozovky
Popis stavu:  • Úplná uzavírka - objížďka bude vedena ulicemi Estonská, vpravo Hradešínská, vpravo Chorvatská, vpravo Ruská, rovně Francouzská, vpravo Budečská, vpravo Lužická, vpravo Chodská. Obslužnost zaslepených úseků ul. Slovenská (Bezručovy sady – Chodská) a ul. Na Šafránce (Chorvatská – Slovenská) bude zajištěna zavedením obousměrného provozu v těchto úsecích.
Termín vzniku:  6.11.2017
Termín ukončení:  9.11.2017
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Odpovědný pracovník investor:  Z. Kriesmanová, tel. 257 015 366
Zhotovitel:  Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8
Odpovědný pracovník zhotovitel:  R. Procházka, tel. 737 257 409

Přetlucká, Úvalská

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • provádění výkopových prací pro obnovu elektrických NN a VN kabelů
Popis stavu:  • omezení pohybu chodců v okolí severovýchodního nároží křižovatky ulic Přetlucká x Úvalská x Na Padesátém x V Rybníčkách (zúžený profil, přechodové lávky)
Termín vzniku:  1.11.2017
Termín ukončení:  15.11.2017
Investor:  PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
Odpovědný pracovník investor:  J. Zídek, tel. 267 053 543
Zhotovitel:  VOLTCOM, spol. s r.o., Otevřená 1092/2, 169 00 Praha 6
Odpovědný pracovník zhotovitel:  M. Kalicher (stavba), tel. 602 212 426

U Seřadiště (Bartoškova – Nad Vinným potokem)

Čtvrť:  Michle
Popis události:  • oprava mostu přes Botič
Popis stavu:  • Úplná uzavírka - objízdná trasa vedena po trase Bartoškova, V Horkách, Kloboučnická, Nuselská, U Plynárny, Nad Vinným potokem
Termín vzniku:  18.10.2017
Termín ukončení:  30.11.2017
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  Ing. Chreno, tel. 257 015 850
Zhotovitel:  Krakatoa Consulting s.r.o., Ruská 1240/176, 100 00 Praha 10
Odpovědný pracovník zhotovitel:  Ing. Čada, tel. 724 023 072

Žitomírská (Mexická - Kodaňská)

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • rekonstrukce vozovky
Popis stavu:  • Úplná uzavírka, omezení průchodu chodců. Objízdné trasy za uzavřený úsek Žitomírské ul. pro cestu z Ruské do Kodaňské ul. budou vedeny ulicí Finská a ulicemi Na Míčánkách a Dvacátého osmého pluku. Vyznačení objízdných tras bude pomocí směrových a informačních tabulí.
Termín vzniku:  16.10.2017
Termín ukončení:  15.12.2017
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  Ing. Hronová, tel. 733 164 122
Zhotovitel:  Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8
Odpovědný pracovník zhotovitel:  J. Černý, tel. 724 503 832

K Botiči (úsek podél Botiče)

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • výstavba lávky přes Botič k propojení ul. Přípotoční a Ukrajinská
Popis stavu:  • výrazné zúžení vozovky s oboustranným zákazem zastavení, uzavírka chodníků po obou stranách Botiče; od 14.11.2017 18:00 hod do 15.11.2017 18:00 hod úplná uzavírka ul. K Botiči (příjezd a montáž lávky)
Termín vzniku:  1.10.2017
Termín ukončení:  31.12.2017
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  P. Kalous, tel. 257 015 743
Zhotovitel:  STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 155 00 Praha 5
Odpovědný pracovník zhotovitel:  J. Nejedlík, tel. 724 147 735

Donská (Charkovská – Sevastopolská)

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • rekonstrukce komunikace
Popis stavu:  • úplná uzavírka vozovky (zůstane zachována průjezdnost ul. Charkovská v křižovatce s ul. Donská a dále průjezdnost ul. Sevastopolské v křižovatce s ul. Donská pro výjezd směrem do ul. Francouzská.
Termín vzniku:  18.9.2017
Termín ukončení:  15.11.2017
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  Z. Kriesmanová, tel. 257 015 366
Zhotovitel:   INPROS PRAHA, v.o.s., Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  K. Schenk, tel. 602 346 350

Chorvatská, Korunní, Nitranská, Řipská (Bělocerkevská – U Roháčových kasáren)

Čtvrť:  Vinohrady
Popis události:  • pokračování pokládky optického kabelu
Popis stavu:  • práce po etapách - zákazy zastavení, omezení průchodnosti chodníků
Termín vzniku:  11.9.2017
Termín ukončení:  31.10.2017
Investor:  UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 502/5, 140 00 Praha 4
Odpovědný pracovník investor:  p. Pauk, tel. 606 776 121
Zhotovitel:  SUPTel a.s., Hřbitovní 1322/15, 312 00 Plzeň
Odpovědný pracovník zhotovitel:  Ing. Hilscher, tel. 724 635 397

Hradešínská, Benešovská, Říčanská

Čtvrť:  Vinohrady
Popis události:  • pokládka STL plynovodu
Popis stavu:  • 1. etapa: 4.9. – 15.9. uzavírka ul. Hradešínská v křižovatce s ul. Benešovská – obslužnost ul. Hradešínská v úseku Říčanská – Benešovská bude zajištěna z ul. Bošická; 2. etapa: 25.9. – 13.10 uzavírka ul. Hradešínská v křižovatce s ul. Benešovská - příjezd do Říčanské ul. po objízdné trase Benešovská, Hradešínská. Průjezd Benešovskou ulicí v křižovatce s ul. Říčanská zůstane v obou směrech zachován v zúženém profilu; 3. etapa: 16.10. – 27.10. uzavírka ul. Hradešínská od křižovatky s ul. Říčanská k objektu č. 2521/52 obslužnost zaslepeného úseku ul. Hradešínská (Říčanská – Chorvatská) bude zajištěna jeho zobousměrněním a vyznačenou objížďkou po trase trase Benešovská, Korunní, Chorvatská.
Termín vzniku:  4.9.2017
Termín ukončení:  31.10.2017
Investor:  : Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 500, 145 08 Praha 4
Odpovědný pracovník investor:  Miroslav Dogner, tel. 720 934 400
Zhotovitel:  Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská,
Odpovědný pracovník zhotovitel:  A. Hegenbart, tel. 725 851 779

Jevanská, Královická, Uhříněveská, Prusická

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • plošná obnova elektrických VN a NN kabelů
Popis stavu:  • omezení pohybu chodců (přechodové lávky, nutnost přejití na protější chodník) a omezení parkování vozidel v místech aktuálně probíhajících prací; překopy vozovek s omezením průjezdu vozidel v době prací v ulicích Jevanská (v jižní větvi křižovatky s ulicí Královická a v severní větvi křižovatky s ulicí Uhříněveská), Královická (ve východní větvi křižovatky s ulicí Jevanská a v západní větvi křižovatky s ulicí Prusická), Uhříněveská (v západní větvi křižovatky s ulicí Jevanská) a Prusická (v severní větvi křižovatky s ulicí Královická a v severní větvi křižovatky s ulicí Uhříněveská)
Termín vzniku:  25.8.2017
Termín ukončení:  22.10.2017
Investor:  PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
Odpovědný pracovník investor:  M. Trojan, tel. 267 052 998
Zhotovitel:  KORMAK Praha a.s., K Sokolovně 667, 104 00 Praha 10
Odpovědný pracovník zhotovitel:  M. Orlet, tel. 723 211 345, M. Varga: 602 334 936

Kounická, Malínská

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • obnova vodovodních řadů
Popis stavu:  • • vedení liniového výkopu v ulici Kounická (severní strana vozovky v úseku Malínská - Vykáňská); příčné překopy chodníků v místě přípojek – zajištění průchodu pomocí přechodových lávek; omezení parkování v místech vedení výkopu; zařízení staveniště - parkovací plocha na západní straně komunikace naproti objektu č. 381/12
Termín vzniku:  7.8.2017
Termín ukončení:  15.12.2017
Investor:  Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 100/2, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  M. Ruml, tel. 737 235 934
Zhotovitel:  ČKV Praha s.r.o., Zlešická 1804, 148 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  L. Kalivoda, tel. 724 836 409, M. Ruml, tel. 737 235 934

V Olšinách, Mrštíkova, Saratovská

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • pokládka elektrického VN kabelu
Popis stavu:  • omezení pohybu chodců (zúžený průchozí profil na chodnících, přechodové lávky)
Termín vzniku:  10.7.2017
Termín ukončení:  15.11.2017
Investor:  PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
Odpovědný pracovník investor:  A. Bureš, tel. 267 051 111
Zhotovitel:  ENGIE Services a.s., Lhotecká 793/3, 143 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  M. Syblík, tel. 602 139 975

Mrštíkova

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • umístění zařízení staveniště po dobu stavby
Popis stavu:  • omezení parkování vozidel podél severní strany ulice Mrštíkova naproti objektům č. 275/26 a č. 235/28; uzavření severního chodníku v úseku probíhající stavby
Termín vzniku:  25.3.2017
Termín ukončení:  31.12.2017
Investor:  REKO MRŠTÍKOVA s.r.o., třída Kpt. Jaroše 1845/26, 602 00 Brno
Odpovědný pracovník investor:  Ing. Z. Malík (stavba), tel. 737 243 151
Zhotovitel:  REKO MRŠTÍKOVA s.r.o., třída Kpt. Jaroše 1845/26, 602 00 Brno
Odpovědný pracovník zhotovitel:  Ing. Z. Malík (stavba), tel. 737 243 151
  

Upozornění

V případě vzniku komplikací může ve výjimečných případech dojít k prodloužení termínu dokončení prací oproti uváděnému termínu.

Každoročně v období od 15. listopadu do 15. března jsou vzhledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám prováděny pouze opravy havárií inženýrských sítí a výkopové práce malého rozsahu, ktreré zpravidla nevyžadují dočasná dopravní opatření většího rozsahu. 

 

  

Na vozovkách místních komunikací I. třídy

V případě vozovek místních komunikací I. třídy je příslušným silničním správním úřadem odbor dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy (ODA MHMP). Informace o aktuálních dopravních opatřeních na těchto komunikacích naleznete na internetových stránkách hlavního města Prahy zde.

Seznam místních komunikací I. třídy na území Prahy 10 spravovaných ODA MHMP:

Bělocerkevská
Benešovská (úsek U zdravotního ústavu – Ruská)
Bohdalecká (úsek U vršovického hřbitova – U plynárny)
Černokostelecká
Chodovská
Jižní spojka
Korunní
Kubánské nám. (úsek průběžné vozovky Vršovická – V Olšinách)
Na padesátém
Průběžná
Průmyslová
Ruská (úsek Benešovská – Bělocerkevská)
Švehlova
U Slavie
U vršovického hřbitova
U zdravotního ústavu
Úvalská
V Olšinách
Vinohradská
Vršovická

  
 Adresář úřadu
Minimalizovat

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready