Na místních komunikacích II. a III. třídy (povoleno odborem životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10)

Hradešínská, Estonská, Chorvatská, Na Šafránce

Čtvrť:  Vinohrady
Popis události:  pokládka el. kabelů NN a VN
Popis stavu:  převážně výkopy v chodnících - zúžení a uzavírky chodníků; překopy vozovek po polovinách, zákazy zastavení, jeden víkend uzavírka výjezdu z ul. Na Šafránce do ul. Estonská
Termín vzniku:  09.05.2019
Termín ukončení:  01.09.2019
Investor:  PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
Odpovědný pracovník investor:  tel. 267 051 111
Zhotovitel:  ENGIE Services a.s., Lhotecká 793/3, 143 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 267 054 909

Hradešínská (Chorvatská – č. or. 33)

Čtvrť:  Vinohrady
Popis události:  Rekonstrukce vodovodu
Popis stavu:  Úplná uzavírka vozovky; obslužnost zaslepeného úseku bude zajištěna zavedením obousměrného provozu s vjezdem a výjezdem přes Říčanskou ulici
Termín vzniku:  23.04.2019
Termín ukončení:  26.05.2019
Investor:  Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 100/2, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  tel. 251 170 111
Zhotovitel:  ČKV Praha s.r.o., Zlešická 1804, 148 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 724 836 409

Jabloňová

Čtvrť:  Záběhlice
Popis události:  Rekonstrukce kanalizace v ulici Jabloňová u křižovatky s ul. Topolová
Popis stavu:  Část komunikace v ulici Jabloňová je uzavřena, autobusy MHD budou vedeny po náhradních trasách
Termín vzniku:  08.04.2019
Termín ukončení:  30.04.2019
Investor:  Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 100/2, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  tel. 251170111
Zhotovitel:  K S F spol. s r.o., Zděbradská 8, Jažlovice, 251 01
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 323637352

Nad Vinným potokem

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  Rekonstrukce železničního mostu
Popis stavu:  Úsek ulice Nad Vinným potokem u železničního mostu je uzavřen
Termín vzniku:  01.04.2019
Termín ukončení:  30.11.2019
Investor:  Správa železniční dopravní cesty, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  tel. 222335711
Zhotovitel:  Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 266019000

Bartoškova

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  Rekonstrukce železničního mostu
Popis stavu:  Po etapách bude úsek komunikace Bartoškova u železničního mostu uzavřen a autobusy MHD vedeny v náhradních trasách, nebo bude provoz veden jedním jízdním pruhem obousměrně a řízen světelným signalizačním zařízením
Termín vzniku:  01.04.2019
Termín ukončení:  30.11.2019
Investor:  Správa železniční dopravní cesty, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  tel. 222 335 711
Zhotovitel:  Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 266 019 000

Na Universitním statku, Kampanova, Kaňkova, Chládkova

Čtvrť:  Malešice
Popis události:  Finální úprava povrchu komunikací
Popis stavu:  Úplná uzavírka ulice Na Universitním statku v úseku Bacháčkova - Kampanova včetně této křižovatky. Objízdná trasa vedena ulicí Bacháčkova, kde bude zaveden jednosměrný provoz od ulice Na Universitním statku k ulici Malešická; úplná uzavírka křižovatky Kaňkova a Chládkova - dopravní obslužnost bude zajištěna po okolní komunikační síti. Dojde ke změně trasy linky 155, která bude ve směru na Malešické náměstí vedena ulicí Bacháčkova do ulice Malešická, kde bude v její dolní části naproti objektu č. 56/109 zřízena náhradní autobusová zastávka „Malešické náměstí“. V opačném směru zůstane vedení této linky beze změny.
Termín vzniku:  25.03.2019
Termín ukončení:  31.03.2019
Investor:  GEPARD INVEST s.r.o., Jungmannovo náměstí 765/5, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  tel. 774 995 773
Zhotovitel:  FPR Group a.s., Jungmannovo náměstí 765/5, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 774 995 773

Počernická

Čtvrť:  Malešice
Popis události:  Pokládka koordinačního kabelu SSZ
Popis stavu:  Severní strana komunikace (chodník a komunikační zeleň) od křižovatky s ulicí Cerhenická ke křižovatce s ulicí Limuzská (včetně); lokální omezení parkování (vždy úseky po cca 15,0 m pro kontejner a výkopovou techniku; zrušení cyklopruhu, náhradní trasa pro chodce v severních nárožích křižovatky ulic Počernická a Limuzská)
Termín vzniku:  18.03.2019
Termín ukončení:  15.04.2019
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 8, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  tel. 257 015 392
Zhotovitel:  SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 1661/37, 140 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 241 441 024

V Korytech

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  Rekonstrukce železničního mostu v ulici V Korytech u ČSSZ (5 etap)
Popis stavu:  Úplná uzavírka ulice V Korytech v úseku pod železničním mostem s vedením objízdné trasy ulicemi Průběžná a Jižní Spojka (včetně autobusových linek MHD č. 154, 188, 901 a 906), pro vozidla s výškou nad 3,3 m pak ulicemi V Olšinách, Úvalská a Černokostelecká - ve dnech 17.3.2019 (od 5:00 do 20:00), od 31.5.2019 (5:00) do 2.6.2019 (22:00), 22.6.2019 (od 8:00 do 16:00) a od 28.7.2019 (8:00) do 29.7.2019 (8:00), v termínu od 20.3.2019 (5:00) do 3.4.2019 (5:00) bude povolena částečná uzavírka s provozem řízeným v místě prací kyvadlově prostřednictvím provizorního SSZ
Termín vzniku:  17.03.2019
Termín ukončení:  29.07.2019
Investor:  Správa železniční dopravní cesty, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  tel. 222 335 711
Zhotovitel:  Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 266 019 000, 266 018 000

Blatovská, Na Vinici

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  Stavební úpravy komunikace (budování nových přechodů pro chodce - 6 etap)
Popis stavu:  Omezení parkování a zúžení průjezdného profilu vozovky v křižovatce ulic Na Vinici, Blatovská a Hostýnská
Termín vzniku:  16.03.2019
Termín ukončení:  30.04.2019
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 8, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  tel. 257 015 725
Zhotovitel:  IPPOS BOHEMIA s.r.o., Malobřevnovská 911/16, 169 00 Praha 6
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 312 283 220

Charkovská (Donská - Krymská)

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  Rekonstrukce vodovodu
Popis stavu:  1. etapa 13.3. – 24.3. úsek Černomořská – Donská: zúžení vozovky, zákazy zastavení; 2. etapa 25.3. – 18.4. úplná uzavírka úseku z 1. etapy; 3. etapa 23.4. – 5.5. úsek Černomořská – Krymská: zúžení vozovky, zákazy zastavení; 4. etapa 6.5. – 2.6. úplná uzavírka úseku z 3. etapy; objízdné trasy nebudou značeny
Termín vzniku:  13.03.2019
Termín ukončení:  02.06.2019
Investor:  Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 100/2, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  tel. 251 170 111
Zhotovitel:  ČKV Praha s.r.o., Zlešická 1804, 148 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 724 836 409

Krymská

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  rekonstrukce komunikace
Popis stavu:  po etapách s odtahy vozidel; uzavírky: 1a. etapa 4.3. - 28.3. úsek podél domů č.or. 29 - 27; objížďka pro zajištění obslužnosti východního zaslepeného úseku Krymské ul. bude vedena od křižovatky Francouzská x Donská ulicemi Francouzská, vpravo Moskevská, vpravo Kodaňská. V úseku Donská – Černomořská bude ulice Krymská průjezdná s výjezdem do ul. Černomořská; 2. etapa 29.3. - 9.6. úsek Donská – Černomořská; objížďka pro zajištění obslužnosti východního zaslepeného úseku Krymské ul. bude vedena od křižovatky Francouzská x Donská ulicemi Francouzská, vpravo Moskevská, vpravo Košická, vpravo Černomořská, vpravo Krymská. V ul. Černomořská v úseku Sevastopolská – Krymská bude obrácen směr provozu.
Termín vzniku:  04.03.2019
Termín ukončení:  09.06.2019
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 8, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  tel. 257 015 111
Zhotovitel:  INPROS PRAHA, a.s., Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 724 234 265

Hradešínská (Říčanská – Benešovská)

Čtvrť:  Vinohrady
Popis události:  rekonstrukce vodovodu
Popis stavu:  úplná uzavírka vozovky ve dvou etapách. 1. etapa 14.2. – 1.3. úsek Bošická – Benešovská: V zaslepeném úseku Hradešínské ul. (úsek Říčanská - Bošická) bude obrácen směr provozu. Příjezd sem bude umožněn z ul. Bošická a výjezd po vyznačené objízdné trase přes křižovatku s ul. Říčanská rovně ulicí Hradešínskou, vpravo Chorvatskou, vpravo Korunní atd. 2. etapa 2.3. – 14.4. úsek Říčanská – Bošická: Obslužnost zaslepeného úseku Hradešínské ul. (úsek Bošická – Benešovská) bude zajištěna z ul. Bošická s výjezdem do Benešovské ulice.
Termín vzniku:  14.02.2019
Termín ukončení:  14.04.2019
Investor:  Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 100/2, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:   tel. 251 170 111
Zhotovitel:  ČKV Praha s.r.o., Zlešická 1804, 148 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 724 836 409

Topolová

Čtvrť:  Záběhlice
Popis události:  provádění rekonstrukce kanalizace v ulici Topolová (ve třech etapách mezi ulicemi Zvonková a Jabloňová)
Popis stavu:  výkop na západní straně komunikace; v rámci pracovního místa je provoz sveden do jednoho jízdního pruhu pro oba směry jízdy; v poslední části bude zastávka autobusů MHD „Centrum Zahradní Město“ přemístěna cca 50 m jižním směrem; zařízení staveniště je umístěno na chodníku u křižovatky ul. Topolová, Jabloňová
Termín vzniku:  11.02.2019
Termín ukončení:  13.04.2019
Investor:  Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 100/2, 110 00 Praha
Odpovědný pracovník investor:  tel. 251170111
Zhotovitel:  K S F spol. s r.o., Zděbradská 8, Jažlovice, 251 01
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 323637352

Jevanská

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  Rekonstrukce kanalizace (postupně 2 etapy)
Popis stavu:  Vedení liniového výkopu ulicí Jevanská od křižovatky s ulicí Aldašínská ke křižovatce s ulicí Křenická (12.11.2018 až 9.1.2019) a od křižovatky s ulicí Křenická ke křižovatce s ulicí Královická (10.1.2019 až 28.2.2019); uvedené úseky budou po dobu prací uzavřeny, objízdná trasa v rámci Etapy 2 do ulice Křenická bude vedena ulicemi Na Padesátém, Uhříněveská a Prusická. Dopravní obslužnost neuzavřených úseků ulice bude ve vybraných úsecích zachována zavedením obousměrného provozu, průjezd křižovatkami Jevanská x Aldašínská a Jevanská x Křenická bude zachován po celou dobu stavby
Termín vzniku:  12.11.2018
Termín ukončení:  28.02.2019
Investor:  Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 100/2, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  tel. 601 274 274
Zhotovitel:  Čermák a Hrachovec a.s., Smíchovská 929/31, 155 00 Praha 5
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 251 091 311

U Vršovického nádraží 30, Rostovská (podél rohového objektu)

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • rekonstrukce objektu na komunitní centrum Prahy 10
Popis stavu:  • zákaz zastavení, zúžení vozovky, uzavírka chodníku
Termín vzniku:  11.10.2018
Termín ukončení:  21.01.2020
Investor:  Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Odpovědný pracovník investor:  tel. 267 093 209
Zhotovitel:  EDIKT a.s., Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 387 410 054

Za Strašnickou vozovnou

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  Výstavba nového bytového domu
Popis stavu:  umístění zařízení staveniště na chodníku a zajištění vjezdu a výjezdu vozidel z prostoru stavby - omezení pohybu chodců po východním chodníku (v prostoru stavby nutnost přejít na druhou stranu po vyznačených přechodech); vjezd a výjezd vozidel stavby v prostoru před řadicími pruhy křižovatky s ulicí Vinohradská
Termín vzniku:  11.11.2017
Termín ukončení:  31.08.2019
Investor:  YIT Stavo s.r.o., IČ 264 20 562, Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6
Odpovědný pracovník investor:  tel. 224 318 261
Zhotovitel:  Hinton, a.s., IČ 241 60 008, Vinohradská 1597/174
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 737 255 600

Hradešínská (před zdemolovanými objekty č. 52, 54)

Čtvrť:  Vinohrady
Popis události:  • výstavba bytového domu Hradešínská
Popis stavu:  • zákazy zastavení, uzavírka chodníku, zvýšený provoz stavební techniky
Termín vzniku:  09.10.2017
Termín ukončení:  31.05.2019
Investor:  A.K.F. Projekt, a.s., Korunní 1171/79, 130 00 Praha 3
Odpovědný pracovník investor:  tel. 224 254 016
Zhotovitel:  Raeder & Falge s.r.o., Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 416 575 757
  

Upozornění

V případě vzniku komplikací může ve výjimečných případech dojít k prodloužení termínu dokončení prací oproti uváděnému termínu.

Každoročně v období od 15. listopadu do 15. března jsou vzhledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám prováděny pouze opravy havárií inženýrských sítí a výkopové práce malého rozsahu, ktreré zpravidla nevyžadují dočasná dopravní opatření většího rozsahu. 

 

  

Na vozovkách místních komunikací I. třídy

V případě vozovek místních komunikací I. třídy je příslušným silničním správním úřadem odbor dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy (ODA MHMP). Informace o aktuálních dopravních opatřeních na těchto komunikacích naleznete na internetových stránkách hlavního města Prahy zde.

Seznam místních komunikací I. třídy na území Prahy 10 spravovaných ODA MHMP:

Bělocerkevská
Benešovská (úsek U zdravotního ústavu – Ruská)
Bohdalecká (úsek U vršovického hřbitova – U plynárny)
Černokostelecká
Chodovská
Jižní spojka
Korunní
Kubánské nám. (úsek průběžné vozovky Vršovická – V Olšinách)
Na padesátém
Průběžná
Průmyslová
Ruská (úsek Benešovská – Bělocerkevská)
Švehlova
U Slavie
U vršovického hřbitova
U zdravotního ústavu
Úvalská
V Olšinách
Vinohradská
Vršovická

  

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10