Na místních komunikacích II. a III. třídy (povoleno odborem životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10)

U Hranic

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • pokládka elektrického NN kabelu (připojení nového objektu a posílení stávající kapacity)
Popis stavu:  • uzavření jižního chodníku a omezení parkování vozidel podél jižní strany komunikace (u stavby Terasy Strašnice)
Termín vzniku:  16.3.2017
Termín ukončení:  7.4.2017
Investor:  PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
Odpovědný pracovník investor:  M. Trojan, tel. 267 051 111
Zhotovitel:  Elektro HC, s.r.o., Západní 318, 250 64 Hovorčovice
Odpovědný pracovník zhotovitel:  J. Hutař, tel. 773 984 093

Pod Altánem, Limuzská, Káranská, Pobořská

Čtvrť:  Malešice
Popis události:  • pokládka elektrického VN kabelu (2 etapy)
Popis stavu:  • omezení pohybu chodců (zúžený průchozí profil na chodnících, dočasné zrušení stávajícího přechodu pro chodce v ulici Káranská – bude zřízen náhradní přechod o cca 50 m dále západním směrem; překopy vozovek po polovinách – Káranská, Pobořská
Termín vzniku:  15.3.2017
Termín ukončení:  20.5.2017
Investor:  PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
Odpovědný pracovník investor:  A. Bureš, tel. 267 051 111
Zhotovitel:  ENGIE Services a.s., Lhotecká 793/3, 143 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  M. Syblík (stavba), tel. 602 139 975

Chorvatská (Korunní - Dykova)

Čtvrť:  Vinohrady
Popis události:  • obnova vodovodního řadu
Popis stavu:  • úplná uzavírka vozovky v Chorvatské ul. včetně křižovatky s ul. Dykova (Objížďka vedena ul. Korunní, Benešovská, Vlašimská, Ruská. Obslužnost ul. Dykova v úseku Chorvatská – Nitranská a ul. Řipská v úseku Dykova – Korunní bude umožněna z ul. Korunní.); uzavírka jižního jízdního pruhu v ul. Korunní (směr z centra) v úseku Řipská – Chorvatská (bez přerušení provozu - náhradní trasa vedena po TRAM pásu)
Termín vzniku:  7.11.2016
Termín ukončení:  8.12.2016
Investor:  Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  p. Brodík, tel. 737 235 951
Zhotovitel:  KSK Praha-inženýrské stavby s.r.o., Na Škrobech 246, 252 25 Jinočany
Odpovědný pracovník zhotovitel:  J. Slavík, tel. 605 246 372

Estonská x Hradešínská 20

Čtvrť:  Vinohrady
Popis události:  • stavební úpravy vily a přilehlých komunikací
Popis stavu:  • uzavírka chodníků podél celé stavby, zařízení staveniště ve vozovce – zúžení vozovky, zákaz zastavení
Termín vzniku:  3.10.2016
Termín ukončení:  25.11.2016
Investor:  Mgr. Slobodan a Ing. Ivana Malivojevičovi, Kodaňská 1516/77, 101 00 Praha 10
Odpovědný pracovník investor:   L. Havlíčková, tel. 777 823 622
Zhotovitel:  Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, 762 92 Zlín
Odpovědný pracovník zhotovitel:  Ing. Král, tel. 577 638 111

Žitomírská, Oblouková

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • uzavírka ul. Žitomírská ul. v úseku Sportovní – Oblouková a křižovatky ul. Žitomírská a Oblouková i s přilehlými rameny. Objížďka bude možná okolními ulicemi, vyznačena nebude. Obslužnost zaslepených úseků ul. Oblouková bude zajištěna zavedením obousměrného provozu v těchto úsecích. Zúžení vozovky v ul. Sportovní v křižovatce s ul. Žitomírská.
Popis stavu:  • rekonstrukce vozovky
Termín vzniku:  20.9.2016
Termín ukončení:  15.12.2016
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  Ing. Hronová, tel. 733 164 122
Zhotovitel:  Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8
Odpovědný pracovník zhotovitel:  J. Černý, tel. 724 503 832

Altajská, Vršovická, Kavkazská, Archangelská

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • obnova povrchů komunikací v okolí bytového komplexu „Residence Vršovice“
Popis stavu:  • po etapách - úplné uzavírky chodníků a vozovek, zákazy zastavení: 1. etapa 8.8.2016 - 3.9.2016: Altajská - chodníky + uzavírka vozovky; 2. etapa 2.9.2016 - 24.9.2016: Vršovická - sever. chodník v úseku Altajská - Archangelská; 3. etapa 14.9.2016 - 23.9.2016: Kavkazská - sever. chodník v úseku Kodaňská - Archangelská; 4. etapa 23.9.2016 - 4.10.2016: Kavkazská - již. chodník + BUS zastávka v úseku Archangelská - Altajská, uzavírka vozovky v úseku Kodaňská – Archangelská; 5a. etapa 3.10.2016 - 13.10.2016: Kavkazská - již. chodník v úseku Kodaňská - Archangelská, Archangelská - východ. chodník; 5b. etapa 3.10.2016 - 31.10.2016 Archangelská - západ. chodník + uzavírka vozovky
Termín vzniku:  8.8.2016
Termín ukončení:  31.10.2016
Investor:  •investor: Residence Vršovice s.r.o., Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8
Odpovědný pracovník investor:  •Ing. Svítil, tel. 606 23 083
Zhotovitel:  •zhotovitel: VCES a.s., Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9
Odpovědný pracovník zhotovitel:  •odpovědný pracovník: Ing. Rys, tel. 725 518 825

U Hranic, V předpolí

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • umístění zařízení staveniště (zásobování stavby)
Popis stavu:  • uzavření jižního chodníku a omezení parkování vozidel podél jižní strany komunikace (u stavby Terasy Strašnice)
Termín vzniku:  1.4.2016
Termín ukončení:  30.6.2017
Investor:  Skanska Reality a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8
Odpovědný pracovník investor:  L. Zakrzewski (žadatel), tel. 739 501 6
Zhotovitel:  Skanska Reality a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8
Odpovědný pracovník zhotovitel:  M. Škopek (stavba), tel. 737 256 311, Ing. E. Marhold (stavba), tel. 737 256 279

Petrohradská (č.or. 5)

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • umístění zařízení staveniště - výstavba polyfunkčního objektu
Popis stavu:  • uzavírka chodníku v celé šíři, výjezd vozidel stavby ze staveniště
Termín vzniku:  15.2.2016
Termín ukončení:  31.12.2016
Investor:  CENTRAL GROUP Petrohradská a.s., Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
Odpovědný pracovník investor:  Ing. Zemková, tel. 734 393 500
Zhotovitel:  SYNER, s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:   p. Roučka, tel. 739 681 250

Altajská, Kavkazská

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • výstavba bytového komplexu „Residence Vršovice“
Popis stavu:  • Altajská: zařízení staveniště, Kavkazská: vjezdy na staveniště – zákazy zastavení, zvýšený provoz vozidel stavby v okolí staveniště
Termín vzniku:  1.1.2016
Termín ukončení:  31.12.2016
Investor:  • Residence Vršovice s.r.o., Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8
Odpovědný pracovník investor:  Ing. Svítil, tel. 606 23 083
Zhotovitel:  • VCES a.s., Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9
Odpovědný pracovník zhotovitel:  Ing. Rys, tel. 725 518 825
  

Upozornění

V případě vzniku komplikací může ve výjimečných případech dojít k prodloužení termínu dokončení prací oproti uváděnému termínu.

Každoročně v období od 15. listopadu do 15. března jsou vzhledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám prováděny pouze opravy havárií inženýrských sítí a výkopové práce malého rozsahu, ktreré zpravidla nevyžadují dočasná dopravní opatření většího rozsahu. 

 

  

Na vozovkách místních komunikací I. třídy

V případě vozovek místních komunikací I. třídy je příslušným silničním správním úřadem odbor dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy (ODA MHMP). Informace o aktuálních dopravních opatřeních na těchto komunikacích naleznete na internetových stránkách hlavního města Prahy zde.

Seznam místních komunikací I. třídy na území Prahy 10 spravovaných ODA MHMP:

Bělocerkevská
Benešovská (úsek U zdravotního ústavu – Ruská)
Bohdalecká (úsek U vršovického hřbitova – U plynárny)
Černokostelecká
Chodovská
Jižní spojka
Korunní
Kubánské nám. (úsek průběžné vozovky Vršovická – V Olšinách)
Na padesátém
Průběžná
Průmyslová
Ruská (úsek Benešovská – Bělocerkevská)
Švehlova
U Slavie
U vršovického hřbitova
U zdravotního ústavu
Úvalská
V Olšinách
Vinohradská
Vršovická

  
 Adresář úřadu
Minimalizovat

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready