Na místních komunikacích II. a III. třídy (povoleno odborem životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10)

Krymská

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  rekonstrukce komunikace
Popis stavu:  po etapách s odtahy vozidel; uzavírky: 1a. etapa 4.3. - 28.3. úsek podél domů č.or. 29 - 27; objížďka pro zajištění obslužnosti východního zaslepeného úseku Krymské ul. bude vedena od křižovatky Francouzská x Donská ulicemi Francouzská, vpravo Moskevská, vpravo Kodaňská. V úseku Donská – Černomořská bude ulice Krymská průjezdná s výjezdem do ul. Černomořská; 2. etapa 29.3. - 9.6. úsek Donská – Černomořská; objížďka pro zajištění obslužnosti východního zaslepeného úseku Krymské ul. bude vedena od křižovatky Francouzská x Donská ulicemi Francouzská, vpravo Moskevská, vpravo Košická, vpravo Černomořská, vpravo Krymská. V ul. Černomořská v úseku Sevastopolská – Krymská bude obrácen směr provozu.
Termín vzniku:  04.03.2019
Termín ukončení:  09.06.2019
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 8, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  tel. 257 015 111
Zhotovitel:  INPROS PRAHA, a.s., Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 724 234 265

Hradešínská (Říčanská – Benešovská)

Čtvrť:  Vinohrady
Popis události:  rekonstrukce vodovodu
Popis stavu:  úplná uzavírka vozovky ve dvou etapách. 1. etapa 14.2. – 1.3. úsek Bošická – Benešovská: V zaslepeném úseku Hradešínské ul. (úsek Říčanská - Bošická) bude obrácen směr provozu. Příjezd sem bude umožněn z ul. Bošická a výjezd po vyznačené objízdné trase přes křižovatku s ul. Říčanská rovně ulicí Hradešínskou, vpravo Chorvatskou, vpravo Korunní atd. 2. etapa 2.3. – 14.4. úsek Říčanská – Bošická: Obslužnost zaslepeného úseku Hradešínské ul. (úsek Bošická – Benešovská) bude zajištěna z ul. Bošická s výjezdem do Benešovské ulice.
Termín vzniku:  14.02.2019
Termín ukončení:  14.04.2019
Investor:  Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 100/2, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:   tel. 251 170 111
Zhotovitel:  ČKV Praha s.r.o., Zlešická 1804, 148 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 724 836 409

Topolová

Čtvrť:  Záběhlice
Popis události:  provádění rekonstrukce kanalizace v ulici Topolová (ve třech etapách mezi ulicemi Zvonková a Jabloňová)
Popis stavu:  výkop na západní straně komunikace; v rámci pracovního místa je provoz sveden do jednoho jízdního pruhu pro oba směry jízdy; v poslední části bude zastávka autobusů MHD „Centrum Zahradní Město“ přemístěna cca 50 m jižním směrem; zařízení staveniště je umístěno na chodníku u křižovatky ul. Topolová, Jabloňová
Termín vzniku:  11.02.2019
Termín ukončení:  13.04.2019
Investor:  Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 100/2, 110 00 Praha
Odpovědný pracovník investor:  tel. 251170111
Zhotovitel:  K S F spol. s r.o., Zděbradská 8, Jažlovice, 251 01
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 323637352

Jevanská

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  Rekonstrukce kanalizace (postupně 2 etapy)
Popis stavu:  Vedení liniového výkopu ulicí Jevanská od křižovatky s ulicí Aldašínská ke křižovatce s ulicí Křenická (12.11.2018 až 9.1.2019) a od křižovatky s ulicí Křenická ke křižovatce s ulicí Královická (10.1.2019 až 28.2.2019); uvedené úseky budou po dobu prací uzavřeny, objízdná trasa v rámci Etapy 2 do ulice Křenická bude vedena ulicemi Na Padesátém, Uhříněveská a Prusická. Dopravní obslužnost neuzavřených úseků ulice bude ve vybraných úsecích zachována zavedením obousměrného provozu, průjezd křižovatkami Jevanská x Aldašínská a Jevanská x Křenická bude zachován po celou dobu stavby
Termín vzniku:  12.11.2018
Termín ukončení:  28.02.2019
Investor:  Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 100/2, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  tel. 601 274 274
Zhotovitel:  Čermák a Hrachovec a.s., Smíchovská 929/31, 155 00 Praha 5
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 251 091 311

U Vršovického nádraží (č.or. 30 - podél rohového objektu s ul. Rostovská)

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • rekonstrukce objektu na komunitní centrum Prahy 10
Popis stavu:  • zákaz zastavení, zúžení vozovky, uzavírka chodníku
Termín vzniku:  11.10.2018
Termín ukončení:  30.09.2019
Investor:  Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10, tel. 267 093 209
Odpovědný pracovník investor:  ---
Zhotovitel:  EDIKT a.s., Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice, tel. 387 410 054
Odpovědný pracovník zhotovitel:  ----

Za Strašnickou vozovnou

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  Výstavba nového bytového domu
Popis stavu:  umístění zařízení staveniště na chodníku a zajištění vjezdu a výjezdu vozidel z prostoru stavby - omezení pohybu chodců po východním chodníku (v prostoru stavby nutnost přejít na druhou stranu po vyznačených přechodech); vjezd a výjezd vozidel stavby v prostoru před řadicími pruhy křižovatky s ulicí Vinohradská
Termín vzniku:  11.11.2017
Termín ukončení:  31.08.2019
Investor:  YIT Stavo s.r.o., IČ 264 20 562, Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6
Odpovědný pracovník investor:  tel. 224 318 261
Zhotovitel:  Hinton, a.s., IČ 241 60 008, Vinohradská 1597/174
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 737 255 600

Hradešínská (před zdemolovanými objekty č. 52, 54)

Čtvrť:  Vinohrady
Popis události:  • výstavba bytového domu Hradešínská
Popis stavu:  • zákazy zastavení, uzavírka chodníku, zvýšený provoz stavební techniky; v době zásobování stavby nadměrnými vozidly v případě blokace průjezdu Hradešínskou ulicí ve směru od Říčanské ul. bude se souhlasem stavby umožněn vjezd do Hradešínské ul. z Chorvatské ulice.
Termín vzniku:  09.10.2017
Termín ukončení:  31.03.2019
Investor:  A.K.F. Projekt, a.s., Korunní 1171/79, 130 00 Praha 3
Odpovědný pracovník investor:  tel. 224 254 016
Zhotovitel:  Raeder & Falge s.r.o., Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 416 575 757
  

Upozornění

V případě vzniku komplikací může ve výjimečných případech dojít k prodloužení termínu dokončení prací oproti uváděnému termínu.

Každoročně v období od 15. listopadu do 15. března jsou vzhledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám prováděny pouze opravy havárií inženýrských sítí a výkopové práce malého rozsahu, ktreré zpravidla nevyžadují dočasná dopravní opatření většího rozsahu. 

 

  

Na vozovkách místních komunikací I. třídy

V případě vozovek místních komunikací I. třídy je příslušným silničním správním úřadem odbor dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy (ODA MHMP). Informace o aktuálních dopravních opatřeních na těchto komunikacích naleznete na internetových stránkách hlavního města Prahy zde.

Seznam místních komunikací I. třídy na území Prahy 10 spravovaných ODA MHMP:

Bělocerkevská
Benešovská (úsek U zdravotního ústavu – Ruská)
Bohdalecká (úsek U vršovického hřbitova – U plynárny)
Černokostelecká
Chodovská
Jižní spojka
Korunní
Kubánské nám. (úsek průběžné vozovky Vršovická – V Olšinách)
Na padesátém
Průběžná
Průmyslová
Ruská (úsek Benešovská – Bělocerkevská)
Švehlova
U Slavie
U vršovického hřbitova
U zdravotního ústavu
Úvalská
V Olšinách
Vinohradská
Vršovická

  

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2018 MČ Praha 10