Na místních komunikacích II. a III. třídy (povoleno odborem životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10)

Oblouková (Vršovická – Žitomírská), Orelská (celá), Na Spojce (celá)

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • pokládka plynovodu
Popis stavu:  • 10 etap; překopy vozovky ul. Na Spojce s uzavírkami: 13.6. – 22.6. v křižovatce s ul. Oblouková, 27.6. – 7.7. v křižovatce s ul. Orelská – uzavřen vjezd směrem do ul. Oblouková, 18.7. – 27.7. v křižovatce s ul. Orelská – uzavřen výjezd ze směru od ul. Moskevská; v každé etapě úplná uzavírka chodníku a podél něj zákaz zastavení
Termín vzniku:  13.6.2016
Termín ukončení:  31.8.2016
Investor:  Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 500, 145 08 Praha 4
Odpovědný pracovník investor:  Josef Gorner, tel. 724 261 408
Zhotovitel:  Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 1450/2a, 140 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  Antonín Hegenbart, tel. 725 851 779

Na Palouku

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • obnova povrchu komunikace
Popis stavu:  • úplná uzavírka ulice Na Palouku od křižovatky s ulicemi K Červenému Dvoru a U Krbu ke vjezdu na parkovací plochu před budovou PÚDIS (vjezd na tuto plochu zůstane ve směru do ulice Počernická zachován), včetně přilehlých ramen křižovatky s ulicí Nad Vodovodem
Termín vzniku:  28.5.2016
Termín ukončení:  3.6.2016
Investor:  Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 100/2, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  J. Urban, tel. 724 174 340
Zhotovitel:  Prakan a.s., Ke Klíčovu 191/9, 190 00 Praha 9
Odpovědný pracovník zhotovitel:  L. Petrásek, tel. 606 762 916

Práčská, Aubrechtové

Čtvrť:  Záběhlice
Popis události:  • pokládka optického kabelu
Popis stavu:  • omezení pohybu chodců po chodníku v okolí křižovatky s ulicí Aubrechtové – při finálních asfaltérských pracích nutno použít vyznačenou náhradní trasu okolo bloku domů č. 3107/2 až č. 3111/10
Termín vzniku:  27.5.2016
Termín ukončení:  2.6.2016
Investor:  Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
Odpovědný pracovník investor:  P. Titěra, tel. 606 751 056
Zhotovitel:  TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s., U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10
Odpovědný pracovník zhotovitel:  V. Jeništa, tel. 725 511 961

Krymská – úsek mezi ulicemi Donská a Černomořská 21.5. od 7:00 - 22:00 hod.

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:   Kulturně-společenská akce
Popis stavu:   Uzavírka ulice Krymská v uvedeném úseku Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v ul. Krymská, Donská, Francouzská, Moskevská, Košická, Černomořská
Termín vzniku:  21.5.2016
Termín ukončení:  21.5.2016
Investor:  Lukáš Havlena, tel. 731 038 607
Odpovědný pracovník investor:  Lukáš Havlena, tel. 731 038 607
Zhotovitel:  Lukáš Havlena, tel. 731 038 607
Odpovědný pracovník zhotovitel:  Lukáš Havlena, tel. 731 038 607

Nad Vršovskou horou, Za Sedmidomky, Moskevská, Bohdalecká (Michle, Vršovice)

Čtvrť:  Malešice
Popis události:  • výměna el. kabelů VN (po etapách)
Popis stavu:  • převážně výkopy v chodnících - zúžení a uzavírky chodníků; dále zákazy zastavení, místy zúžení vozovky, v ul. Nad Vršovskou horou překopy vjezdů a výjezdů do areálů DP, STK Bohdalec a čerpací stanice PH - bez přerušení provozu; od 16.5. do 16.6. uzavírka ul. Za Sedmidomky v úseku Pod Bohdalcem II - Sedmidomky
Termín vzniku:  16.5.2016
Termín ukončení:  30.7.2016
Investor:  PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
Odpovědný pracovník investor:  J. Zídek, tel. 267 052 543
Zhotovitel:  VOLTCOM, spol. s r.o., Otevřená 1092/2, 169 00 Praha 6
Odpovědný pracovník zhotovitel:  J. Vosátka, tel. 725 137 614

U Plynárny (slepý úsek východně od křižovatky Bohdalecká x Záběhlická)

Čtvrť:  Michle
Popis události:  • rekonstrukce kanalizace (dokončení)
Popis stavu:  • postupně po etapách – zúžení vozovky, zákazy zastavení, se zachováním dopravní obslužnosti všech přilehlých parkovišť
Termín vzniku:  10.5.2016
Termín ukončení:  31.8.2016
Investor:  Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  Ing. Kamil Černý, tel. 251 170 111
Zhotovitel:  Skanska a.s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  S. Saller, tel. 602 495 478

Pod Strání

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • obnova povrchu komunikace (ve 3 etapách)
Popis stavu:  • úplná uzavírka ulice Pod Strání postupně v celém úseku. Práce budou probíhat po etapách tak, aby byl zachován co nejmenší dopad na celkovou parkovací kapacitu v ulici – práce proto začnou nejprve v úseku Dubečská-objekt č. 3227/20 tak, aby zůstala zachována parkovací místa před objekty č. 2156/11 až č. 2166/31, resp. č. 2220/22 a č. 2167/24. V další etapě dojde k prodloužení uzavírky až ke křižovatce s ulicí Nedvězská po nezbytnou dobu 8 dní. Poté bude parkování v nově opraveném úseku opět umožněno a práce se přesunou do úseku od křižovatky s ulicí Nedvězská ke křižovatce s ulicí V Rybníčkách s tím, že úsek od vjezdu na parkoviště P+R ke křižovatce s ulicí V Rybníčkách bude po dohodě s jeho provozovatelem realizován v době co nejkratší (ideálně o víkendech); vzhledem k hladkému průběhu akce bude umožněno provádět odtahy vozidel nerespektující dočasně umístěné zákazy zastavení, neboť bez přímého přístupu ke komunikaci (bez parkujících vozidel) by nebylo možné uvedené práce provést
Termín vzniku:  2.5.2016
Termín ukončení:  29.5.2016
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  Ing. Z. Hronová, tel. 733 164 122
Zhotovitel:  Dálniční stavby Praha, a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Odpovědný pracovník zhotovitel:  Ing. M. Pilát, tel. 724 861 792

Práčská, Aubrechtové

Čtvrť:  Záběhlice
Popis události:  • výměna elektrických kabelů VN a NN; pokládka optického kabelu (3 etapy)
Popis stavu:  • omezení pohybu chodců po chodníku v okolí křižovatky s ulicí Aubrechtové – nutno použít náhradní koridor pro pěší podél objektu Aubrechtové č. 3106/1
Termín vzniku:  2.5.2016
Termín ukončení:  10.6.2016
Investor:   PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
Odpovědný pracovník investor:  M. Trojan, tel. 733 162 170
Zhotovitel:  AVE ELEKTRO - Jelínek s.r.o., Na Jezerce 1475/26, 140 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  L. Krmela, tel. 736 540 649

Středová, K Háječku

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • pokládka nové kanalizace
Popis stavu:  • uzavírka ulice Středová od křižovatky s ulicí Běžná (včetně této křižovatky) ke křižovatce s ulicí K Háječku
Termín vzniku:  2.5.2016
Termín ukončení:  16.5.2016
Investor:  Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 100/2, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  Ing. K. Černý, tel. 724 920 393
Zhotovitel:  POHL cz, a.s., Nádražní 25, 252 63 Roztoky u Prahy
Odpovědný pracovník zhotovitel:  p. Roškot, tel. 602 231 623, J. Hejl, tel. 607 058 497

Limuzská

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • pokládka koordinačních kabelů mezi SSZ 0.346 a 0.397 (3 etapy)
Popis stavu:  • omezení pohybu chodců na východním chodníku (přechodové lávky) v místě výkopových prací, omezení provozu v autobusové zastávce Limuzská ve směru do centra (zkrácení nástupního prostoru na cca polovinu) po dobu cca 3-4 dní (přes víkend)
Termín vzniku:  29.4.2016
Termín ukončení:  31.5.2016
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  Ing. J. Muchka, tel. 224 231 911, Ing. B. Šimek, tel. 257 015 392
Zhotovitel:  SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 1661/37, 140 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  Ing. F. Lusk, tel. 241 441 024, M. Svoboda, tel. 728 521 911

Pod Strání, Na Výhledech, Dubečská, Nučická, Na Polníku, V Rybníčkách, Nedvězská

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • rekonstrukce NTL plynovodu včetně přípojek (postupně 13 etap)
Popis stavu:  • omezení pohybu chodců i parkování vozidel v místech aktuálně probíhajících prací – nutno sledovat aktuální dopravní značení; příjezd k objektům bude v maximální možné míře umožněn (v určitých termínech a situacích to ale možné nebude).
Termín vzniku:  15.4.2016
Termín ukončení:  14.6.2016
Investor:  Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U plynárny 500, 145 08 Praha 4
Odpovědný pracovník investor:  J. Hyneš, tel. 724 359 770
Zhotovitel:  Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 1450/2a, 140 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  J. Hanzl, tel. 602 613 349

Malešická

Čtvrť:  Malešice
Popis události:  celková rekonstrukce komunikace
Popis stavu:  • úplná uzavírka ulice Malešická v úseku od křižovatky s ulicí Univerzitní k úrovni vjezdu na východní parkovací plochu v areálu Hector (příjezd do areálu zůstane zachován) a ulice Marciho (účelová komunikace) v křižovatce s ulicí Malešická; objížďka ulice Malešická bude vyznačena a vedena ulicemi Dřevčická, Počernická, Vinohradská a Jana Želivského a ulicemi U Tvrze, Pod Táborem a Českobrodská (dle cíle cesty); dojde i ke změně trasy linky PID č. 297 - její trasa bude vedena z ulice Malešická po své obvyklé trase do zastávky Rektorská a dále ulicí Na universitním statku přes Malešické náměstí, kde již nezatočí zpět do ulice Malešická, ale bude pokračovat přímo a dále vpravo do ulice Počernická. V úseku Malešická stráň-Vackov-Malešická-Třebešín tak tato linka nebude v provozu
Termín vzniku:  11.4.2016
Termín ukončení:  10.7.2016
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  Ing. Z. Hronová, tel. 733 164 122
Zhotovitel:  Dálniční stavby Praha, a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Odpovědný pracovník zhotovitel:  Ing. M. Pilát, tel. 724 861 792

U Hranic, V předpolí

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • umístění zařízení staveniště (zásobování stavby)
Popis stavu:  • uzavření jižního chodníku a omezení parkování vozidel podél jižní strany komunikace (u stavby Terasy Strašnice)
Termín vzniku:  1.4.2016
Termín ukončení:  31.10.2016
Investor:  Skanska Reality a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8
Odpovědný pracovník investor:  L. Zakrzewski (žadatel), tel. 739 501 6
Zhotovitel:  Skanska Reality a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8
Odpovědný pracovník zhotovitel:   D. Brzobohatý (stavba), tel. 737 255 384

K Červenému dvoru, Na Palouku, Na Třebešíně, Pod Viktorkou

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • provádění výkopových prací pro výměnu elektrických kabelů NN (postupně po etapách)
Popis stavu:  • omezení pohybu chodců (ve stejném úseku zůstane vždy jeden chodník průchozí) a parkování vozidel v místech probíhajících prací (postupně), překopy vozovky po polovinách, částečná uzavírka ulice Na Palouku v úseku Nad Vodovodem – U Krbu)
Termín vzniku:  16.3.2016
Termín ukončení:  10.7.2016
Investor:  PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
Odpovědný pracovník investor:  Ing. Mazačová, tel. 267 051 111
Zhotovitel:  Com - Pakt Energy, a.s., Vlastibořská 2840/1, 193 00 Praha 9
Odpovědný pracovník zhotovitel:  P. Kulhánek Žalud, tel. 721 640 348

Ostružinová, Jahodová, Fialková, Pomněnková, Pivoňková, Chrpová, Malinová

Čtvrť:  Záběhlice
Popis události:  • rekonstrukce NTL plynovodu (postupně 25 etap)
Popis stavu:  • postupné uzavírky jednotlivých úseků komunikací a omezení pohybu chodců i parkování vozidel v místech aktuálně probíhajících prací – nutno sledovat aktuální dopravní značení. V případě uzavírky ulice Ostružinová bude vyznačena a vedena objížďka ulicemi Fialková, Chrpová a Pivoňková. V ostatních případech se objížďka nenařizuje a dopravní dostupnost bude zajištěna dle možností po okolní komunikační síti (příjezd k objektům bude v maximální možné míře umožněn, nicméně v určitých termínech a situacích to možné nebude).
Termín vzniku:  15.3.2016
Termín ukončení:  8.7.2016
Investor:  • investor: Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U plynárny 500, 145 08 Praha 4
Odpovědný pracovník investor:  J. Görner, tel. 724 261 408
Zhotovitel:  Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 1450/2a, 140 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  A. Hegenbart, tel. 725 851 779

Petrohradská (č.or. 5)

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • umístění zařízení staveniště - výstavba polyfunkčního objektu
Popis stavu:  • uzavírka chodníku v celé šíři, výjezd vozidel stavby ze staveniště
Termín vzniku:  15.2.2016
Termín ukončení:  31.12.2016
Investor:  CENTRAL GROUP Petrohradská a.s., Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
Odpovědný pracovník investor:  Ing. Zemková, tel. 734 393 500
Zhotovitel:  SYNER, s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:   p. Roučka, tel. 739 681 250

Altajská, Kavkazská

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • výstavba bytového komplexu „Residence Vršovice“
Popis stavu:  • Altajská: zařízení staveniště, Kavkazská: vjezdy na staveniště – zákazy zastavení, zvýšený provoz vozidel stavby v okolí staveniště
Termín vzniku:  1.1.2016
Termín ukončení:  31.12.2016
Investor:  • Residence Vršovice s.r.o., Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8
Odpovědný pracovník investor:  Ing. Svítil, tel. 606 23 083
Zhotovitel:  • VCES a.s., Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9
Odpovědný pracovník zhotovitel:  Ing. Rys, tel. 725 518 825

Na Křivce (č.or. 82 – křiž. s ul. Pod Sychrovem I)

Čtvrť:  Michle
Popis události:  výstavba bytového domu Habitat
Popis stavu:  omezení možnosti parkování, zvýšený provoz vozidel stavby
Termín vzniku:  31.3.2015
Termín ukončení:  30.6.2016
Investor:  Metis Property, s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
Odpovědný pracovník investor:  P. Tošovský, tel. 724 242 467
Zhotovitel:  PSJ, a.s., Jiráskova 3960/32, 586 01 Jihlava
Odpovědný pracovník zhotovitel:  K. Vacek, tel. 602 155 940

Heldova

Čtvrť:  Malešice
Popis události:  celková uzavírka mostu přes železniční trať v ulici Heldova z důvodu jeho havarijního stavu
Popis stavu:  vjezd na most bude zamezen pomocí pevných betonových zábran CITY BLOK, pěším a cyklistům bude průjezd umožněn, motorovými vozidly je uzavřený úsek nutné objet ulicemi Heldova, Tomsova, Malešické nám., Dřevčická, Černokostelecká a Sazečská
Termín vzniku:  24.2.2015
Termín ukončení:  31.12.2016
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  Ing. A. Semecký, tel. 257 015 840
Zhotovitel:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1
Odpovědný pracovník zhotovitel:  : J. Plecitý, tel. 257 015 849
  

Upozornění

V případě vzniku komplikací může ve výjimečných případech dojít k prodloužení termínu dokončení prací oproti uváděnému termínu.

Každoročně v období od 15. listopadu do 15. března jsou vzhledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám prováděny pouze opravy havárií inženýrských sítí a výkopové práce malého rozsahu, ktreré zpravidla nevyžadují dočasná dopravní opatření většího rozsahu. 

 

  

Na vozovkách místních komunikací I. třídy

V případě vozovek místních komunikací I. třídy je příslušným silničním správním úřadem odbor dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy (ODA MHMP). Informace o aktuálních dopravních opatřeních na těchto komunikacích naleznete na internetových stránkách hlavního města Prahy zde.

Seznam místních komunikací I. třídy na území Prahy 10 spravovaných ODA MHMP:

Bělocerkevská
Benešovská (úsek U zdravotního ústavu – Ruská)
Bohdalecká (úsek U vršovického hřbitova – U plynárny)
Černokostelecká
Chodovská
Jižní spojka
Korunní
Kubánské nám. (úsek průběžné vozovky Vršovická – V Olšinách)
Na padesátém
Průběžná
Průmyslová
Ruská (úsek Benešovská – Bělocerkevská)
Švehlova
U Slavie
U vršovického hřbitova
U zdravotního ústavu
Úvalská
V Olšinách
Vinohradská
Vršovická

  
 Adresář úřadu
Minimalizovat

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready