Na místních komunikacích II. a III. třídy (povoleno odborem životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10)

Hostýnská, Počernická

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • pokládka optického kabelu
Popis stavu:  • uzavření chodníku v ulici Hostýnská (západní chodník v úseku Nad Vodovodem - Počernická); zúžený průchozí profil v ulici Počernická (jižní chodník v úseku Hostýnská – Hřibská); omezení parkování vozidel v místech aktuálně probíhajících prací
Termín vzniku:  5.6.2017
Termín ukončení:  14.6.2017
Investor:  T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
Odpovědný pracovník investor:  J. Kárník, tel. 604 296 961
Zhotovitel:  S com s.r.o., Františka Diviše 1534/5, 104 00 Praha 10
Odpovědný pracovník zhotovitel:  L. Hurych (stavba), tel. 604 200 745

Žitomírská (Kodaňská – Moskevská)

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • rekonstrukce vozovky
Popis stavu:  • uzavírka ul. Žitomírská v úsecích Kodaňská – Holandská a Holandská – Moskevská. Holandská ul. bude průjezdná přes křižovatku s Žitomírskou ul. ve směru od Moskevské do Slovinské ul., přičemž v úseku Žitomírská – Slovinská bude zaveden obousměrný provoz. K zajištění obslužnosti zaslepených úseků bude zaveden obousměrný provoz také v ul. Norská (úsek Holandská – Madridská) a Madridská (úsek Norská – Žitomírská a úsek Žitomírská – Slovinská). Jako náhrada za uzavřený úsek Žitomírské ul. bude sloužit ul. Tolstého. Pro práce přímo v křižovatce Holandská x Moskevská bude zapotřebí ji zcela uzavřít - termín zatím není znám, bude upřesněno.
Termín vzniku:  5.6.2017
Termín ukončení:  25.10.2017
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  Ing. Hronová, tel. 733 164 122
Zhotovitel:  Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8
Odpovědný pracovník zhotovitel:  J. Černý, tel. 724 503 832

Novorossijská (u Ministerstva ŽP)

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • udržovací práce na horkovodu
Popis stavu:  • uzavírka vjezdu do areálu MŽP z ul. Novorossijská (pro vjezd a výjezd z MŽP bude možné využívat pouze západní připojení k ul. Kodaňská); cca na 1 měsíc neprůjezdná ul. Novorossijská v úseku 28. pluku – U Roháčových kasáren (obslužnost zajištěna zavedením obousměrného provozu).
Termín vzniku:  5.6.2017
Termín ukončení:  11.8.2017
Investor:  Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7
Odpovědný pracovník investor:   Ing. Krejča, tel. 777 321 301
Zhotovitel:  TERMONTA PRAHA a.s., Třebohostická 46/11, 100 00 Praha 10
Odpovědný pracovník zhotovitel:  H. Bartesová, tel. 737 252 916

Vladivostocká (úsek od Arény Eden k otočce tramvají na Kubánském nám.) 4. 6. 2017 9.30–12.30 (v této době nebude možno odjet zaparkovanými vozy)

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  Popis události: kulturní akce – průvod mažoretek a tanečníků Taneční skupiny roku
Popis stavu:   uzavírka ulice Vladivostocké ve výše uvedeném úseku (bez vyparkování vozidel)
Termín vzniku:  4.6.2017
Termín ukončení:  4.6.2017
Investor:  DANCE STATION, z. s., Pujmanové 1553/14, 140 00, Praha 4, IČ 265 65 234
Odpovědný pracovník investor:  MgA Jan Crha
Zhotovitel:  -
Odpovědný pracovník zhotovitel:  -

V Korytech

Čtvrť:  Záběhlice
Popis události:  • provádění rekonstrukce chodníku
Popis stavu:  • koridor pro chodce při chodníku v ulici V Korytech (západní chodník v úseku Ke Skalkám – objekt č. 2307/21); omezení parkování vozidel v ulici Ke Skalkám před objekty č. 1642/84 až č. 255/88 (zařízení staveniště)
Termín vzniku:  4.6.2017
Termín ukončení:  30.6.2017
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  Z. Kriesmanová, tel. 257 015 366
Zhotovitel:  DAP. a.s., Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2
Odpovědný pracovník zhotovitel:  J. Přibáň, tel. 725 384 774

Na Hroudě, U Hráze, V Olšinách, Kounická a okolí

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • pokládka elektrického VN kabelu (2 etapy)
Popis stavu:  • omezení pohybu chodců (zúžený průchozí profil na chodnících, přechodové lávky); překopy vozovek po polovinách – U Hráze, U Nových vil, Vykáňská, Černická; omezení parkování vozidel v místech překopů vozovky a spojkovišť
Termín vzniku:  31.5.2017
Termín ukončení:  8.8.2017
Investor:  PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
Odpovědný pracovník investor:  A. Bureš, tel. 267 051 111
Zhotovitel:  ENGIE Services a.s., Lhotecká 793/3, 143 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  M. Syblík (stavba), tel. 602 139 975

Na Vinici

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • oprava vozovky v úseku od západní větve křižovatky s ulicí Révová ke křižovatce s ulicí Na Palouku
Popis stavu:  • pěší přístup zůstane zachován, pro vozidla bude v uvedeném úseku komunikace uzavřena - dopravní obslužnost bude v době přípravných prací omezeně možná po vyfrézovaném povrchu, v době provádění asfaltérských prací možná nebude
Termín vzniku:  30.5.2017
Termín ukončení:  4.6.2017
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 8, 110 15 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  Z. Kriesmanová, tel. 257 015 366
Zhotovitel:  Skanska a.s., divize pozemního stavitelství, Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8
Odpovědný pracovník zhotovitel:  Ing. Lintner (stavba), tel. 737 257 390

Pod Strašnickou vinicí

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • provádění rekonstrukce chodníků – 3 etapy
Popis stavu:  • postupné uzavření chodníků a lokální omezení parkování vozidel v místech aktuálně probíhajících prací – postupně Etapa 1: severní chodník v úseku Ve Stínu – Révová; Etapa 2: severní chodník v úseku Révová – Na Palouku; jižní chodník v úseku Révová – č.p. 913/34; Etapa 3: jižní chodník v úseku Révová – Na Palouku; jižní chodník v úseku č.p. 913/34 – Ve Stínu
Termín vzniku:  27.5.2017
Termín ukončení:  16.7.2017
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  Z. Kriesmanová, tel. 257 015 366
Zhotovitel:  DAP. a.s., Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2
Odpovědný pracovník zhotovitel:   J. Přibáň, tel. 725 384 774

Krymská (Donská - Černomořská)

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  kulturně – společenská akce Korzo Krymská 2017
Popis stavu:  uzavírka ulice Krymské v úseku mezi ulicemi Donská a Černomořská
Termín vzniku:  20.5.2017
Termín ukončení:  20.5.2017
Investor:  FO, za ÚMČ sdělí bližší info paní Jrodánová, 267 093 512
Odpovědný pracovník investor:  -
Zhotovitel:  -
Odpovědný pracovník zhotovitel:  -

Plošná, Bolinská, Středová, K Háječku

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • obnova vodovodních řadů (postupně 3 etapy)
Popis stavu:  • úplná uzavírka ulic Plošná (v úseku Běžná – slepý konec), Bolinská (v úseku křižovatka s ulicí Běžná včetně – objekt č. 3294/5), Středová, K Háječku (v úseku od objektu K Háječku č. 3196/43 k objektu Středová č. 3264/2 včetně křižovatky těchto ulic); dopravní obslužnost ulic mimo uzavřené úseky bude zajištěna po okolní komunikační síti
Termín vzniku:  15.5.2017
Termín ukončení:  20.6.2017
Investor:  Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 100/2, 110 00 Praha
Odpovědný pracovník investor:  Ing. P. Bureš, tel. 251 170 317
Zhotovitel:  POHL cz, a.s., Nádražní 25, 252 63 Roztoky u Prahy
Odpovědný pracovník zhotovitel:  V. Halfar, tel. 601 372 021

V Korytech, Záběhlická

Čtvrť:  Záběhlice
Popis události:  • provádění rekonstrukce chodníku
Popis stavu:  • uzavření chodníku v ulici V Korytech (západní chodník v úseku Ke Skalkám – Záběhlická) a Záběhlická (severní chodník v úseku V Korytech – Za Návsí); omezení parkování vozidel v ulici Ke Skalkám před objekty č. 1642/84 a č. 256/86 (zařízení staveniště)
Termín vzniku:  11.5.2017
Termín ukončení:  4.6.2017
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  Z. Kriesmanová, tel. 257 015 366
Zhotovitel:  DAP. a.s., Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2
Odpovědný pracovník zhotovitel:  J. Přibáň, tel. 725 384 774

Donská (Sevastopolská - Krymská)

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • rekonstrukce vodovodního řadu
Popis stavu:  • úplné uzavírky ve 3 etapách: 1) Donská (Kozácká – Krymská), 2) Kozácká (rameno křižovatky s ul. Donská), 3) Donská (Sevastopolská – Kozácká); pro umožnění výjezdu z oblasti bude po celou dobu obrácen směr provozu v jednosměrkách: Sevastopolská (Donská – Černomořská) a Černomořská (Sevastopolská – Krymská)
Termín vzniku:  9.5.2017
Termín ukončení:  2.7.2017
Investor:  Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  p. Fišar, tel. 737 235 944
Zhotovitel:  Čermák a Hrachovec a.s., Smíchovská 31, 155 00 Praha 5
Odpovědný pracovník zhotovitel:  J. Smolák, tel. 602 653 283

U Hranic,

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • provádění výstavby nových parkovacích zálivů, celkové opravy povrchu vozovky, přeložky sítě VO a rekonstrukce vodovodní přípojky
Popis stavu:  • úplná uzavírka ulice U Hranic (vozovka a jižní chodník) v úseku od křižovatky s ulicí V Předpolí k objektu č. 1937/21, dopravní obslužnost obou neuzavřených konců ulice zůstane zachována; omezení pohybu chodců v místech aktuálně probíhajících prací v severním chodníku (přechodová lávka)
Termín vzniku:  3.5.2017
Termín ukončení:  31.5.2017
Investor:  Skanska Reality a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8
Odpovědný pracovník investor:  L. Zakrzewski (žadatel), tel. 739 501 6
Zhotovitel:  Skanska Reality a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8
Odpovědný pracovník zhotovitel:  M. Škopek (stavba), tel. 737 256 311, Ing. E. Marhold (stavba), tel. 737 256 279

Vlašimská (Ruská – Benešovská)

Čtvrť:  Vinohrady
Popis události:  • stavební úpravy NTL plynovodu
Popis stavu:  • práce po etapách - uzavírky chodníku, zákaz zastavení, překop vozovky se zúžením do jednoho jízdního pruhu; v poslední etapě od 22.5.2017 do 25.5.2017 dle situace (bude-li nutno narušit povrch vozovky v křižovatce Vlašimská x Benešovská) uzavírka Vlašimské ul. v úseku od Benešovské do Ruské ulice. V opačném směru nebude provoz omezen. Objížďka od křiž. Benešovská x Vlašimská po trase: rovně Benešovská, vpravo Ruská.
Termín vzniku:  2.5.2017
Termín ukončení:  25.5.2017
Investor:  Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 500, 145 08 Praha 4
Odpovědný pracovník investor:  M. Dogner, tel. 720 934 400
Zhotovitel:  • GASTREND spol. s r.o., Ptácká 234/4, 293 01 Mladá Boleslav
Odpovědný pracovník zhotovitel:  K. Hejl, tel. 602 422 188

Tehovská a okolí

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • pokládka (přeložka) horkovodu (3 etapy)
Popis stavu:  • úplná uzavírka ulice Tehovská postupně v úsecích Doubravčická - Štíhlická, Žernovská – Doubravčická a Štíhlická – Mukařovská) a ulice Mukařovská v úseku Na Padesátém – Tehovská, dopravní obsluha neuzavřených úseků bude umožněna zavedením obousměrného provozu, v uzavřených úsecích nebude dopravní obsluha po dobu stavebních prací možná s výjimkou příjezdu vozidel IZS; omezení pohybu chodců (přechodové lávky) v místech aktuálně probíhajících prací
Termín vzniku:  27.4.2017
Termín ukončení:  3.7.2017
Investor:  Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7
Odpovědný pracovník investor:  H. Bartesová, tel. 737 252 916
Zhotovitel:  TERMONTA PRAHA a.s., Třebohostická 46/11, 100 00 Praha 10
Odpovědný pracovník zhotovitel:  Bc. R. Horváth (stavba), tel. 737 456 849

Na Vrších, U Hranic, V Předpolí, Na Hroudě, Pod Altánem, Limuzská, Kounická

Čtvrť:  Malešice
Popis události:  • pokládka elektrického VN kabelu (2 etapy)
Popis stavu:  • omezení pohybu chodců (zúžený průchozí profil na chodnících, přechodové lávky); překopy vozovek po polovinách – Na Vrších, V Předpolí, Na Hroudě; omezení parkování vozidel v místech překopů a v ulici Pod Altánem (4 dny) kvůli zajištění průjezdu vozidla s kabelovými cívkami
Termín vzniku:  18.4.2017
Termín ukončení:  29.6.2017
Investor:  PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
Odpovědný pracovník investor:  A. Bureš, tel. 267 051 111
Zhotovitel:  ENGIE Services a.s., Lhotecká 793/3, 143 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  M. Syblík (stavba), tel. 602 139 975

Dolínecká, Přetlucká

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • obnova elektrického NN kabelu
Popis stavu:  • omezení pohybu chodců a průjezd vozidel v místech aktuálně probíhajících prací
Termín vzniku:  16.4.2017
Termín ukončení:  26.5.2017
Investor:  PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
Odpovědný pracovník investor:  M. Trojan, tel. 267 051 111
Zhotovitel:  KORMAK Praha a.s., K Sokolovně 667, 104 00 Praha 10
Odpovědný pracovník zhotovitel:  p. Orlet, tel. 723 211 345

Na Vinici

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • provádění rekonstrukce chodníků – 4 etapy
Popis stavu:  • postupné uzavření chodníků a lokální omezení parkování vozidel v místech aktuálně probíhajících prací – postupně severní chodník v úseku Blatovská – Révová; severní chodník v úseku Révová – Na Palouku; jižní chodník v úseku Blatovská – Révová; jižní chodník v úseku Révová – Na Palouku
Termín vzniku:  10.4.2017
Termín ukončení:  26.5.2017
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  Z. Kriesmanová, tel. 257 015 366
Zhotovitel:  INPROS PRAHA, v.o.s., Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  K. Schenk, tel. 602 346 350

Žitomírská (Moskevská – Oblouková)

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • rekonstrukce vozovky
Popis stavu:  • uzavírka ul. Žitomírská v úseku Moskevská – Oblouková včetně křižovatky s ul. Orelská. Obslužnost zaslepeného úseku ul. Orelská mezi ul. Na Spojce - Žitomírská bude zajištěna zavedením obousměrného provozu v tomto úseku.
Termín vzniku:  2.4.2017
Termín ukončení:  2.6.2017
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  Ing. Hronová, tel. 733 164 122
Zhotovitel:  Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8
Odpovědný pracovník zhotovitel:  J. Černý, tel. 724 503 832

Mrštíkova

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • umístění zařízení staveniště po dobu stavby
Popis stavu:  • omezení parkování vozidel podél severní strany ulice Mrštíkova naproti objektům č. 275/26 a č. 235/28; uzavření severního chodníku v úseku probíhající stavby
Termín vzniku:  25.3.2017
Termín ukončení:  31.12.2017
Investor:  REKO MRŠTÍKOVA s.r.o., třída Kpt. Jaroše 1845/26, 602 00 Brno
Odpovědný pracovník investor:  Ing. Z. Malík (stavba), tel. 737 243 151
Zhotovitel:  REKO MRŠTÍKOVA s.r.o., třída Kpt. Jaroše 1845/26, 602 00 Brno
Odpovědný pracovník zhotovitel:  Ing. Z. Malík (stavba), tel. 737 243 151

Pod Altánem, Limuzská, Káranská, Pobořská

Čtvrť:  Malešice
Popis události:  • pokládka elektrického VN kabelu (2 etapy)
Popis stavu:  • omezení pohybu chodců (zúžený průchozí profil na chodnících, dočasné zrušení stávajícího přechodu pro chodce v ulici Káranská – bude zřízen náhradní přechod o cca 50 m dále západním směrem; překopy vozovek po polovinách – Káranská, Pobořská
Termín vzniku:  15.3.2017
Termín ukončení:  20.5.2017
Investor:  PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
Odpovědný pracovník investor:  A. Bureš, tel. 267 051 111
Zhotovitel:  ENGIE Services a.s., Lhotecká 793/3, 143 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  M. Syblík (stavba), tel. 602 139 975

Pod Hotelem, Dětská

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • provádění rekonstrukce chodníků v ulicích Pod Hotelem a Dětská – 3 etapy
Popis stavu:  • uzavření chodníku (Pod Hotelem – jižní chodník, Dětská – východní chodník od oblouku ulice ke křižovatce s ulicí Dvouletky) a lokální omezení parkování vozidel v místech aktuálně probíhajících prací; zařízení staveniště v ulici Pod Hotelem na konci slepého úseku ve směru od ulice Dětská
Termín vzniku:  12.3.2017
Termín ukončení:  20.5.2017
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  Ing. M. Závada, tel. 603 446 405
Zhotovitel:  INPROS PRAHA, v.o.s., Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  V. Ouřada, tel. 602 208 652

Chorvatská (Korunní - Dykova)

Čtvrť:  Vinohrady
Popis události:  • obnova vodovodního řadu
Popis stavu:  • úplná uzavírka vozovky v Chorvatské ul. včetně křižovatky s ul. Dykova (Objížďka vedena ul. Korunní, Benešovská, Vlašimská, Ruská. Obslužnost ul. Dykova v úseku Chorvatská – Nitranská a ul. Řipská v úseku Dykova – Korunní bude umožněna z ul. Korunní.)
Termín vzniku:  6.3.2017
Termín ukončení:  10.6.2017
Investor:  Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  p. Brodík, tel. 737 235 951
Zhotovitel:  KSK Praha-inženýrské stavby s.r.o., Na Škrobech 246, 252 25 Jinočany
Odpovědný pracovník zhotovitel:  J. Slavík, tel. 605 246 372

Petrohradská (č.or. 5)

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • umístění zařízení staveniště - výstavba polyfunkčního objektu
Popis stavu:  • uzavírka chodníku v celé šíři, výjezd vozidel stavby ze staveniště
Termín vzniku:  15.2.2016
Termín ukončení:  31.7.2017
Investor:  CENTRAL GROUP Petrohradská a.s., Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
Odpovědný pracovník investor:  Ing. Zemková, tel. 734 393 500
Zhotovitel:  SYNER, s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:   p. Roučka, tel. 739 681 250
  

Upozornění

V případě vzniku komplikací může ve výjimečných případech dojít k prodloužení termínu dokončení prací oproti uváděnému termínu.

Každoročně v období od 15. listopadu do 15. března jsou vzhledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám prováděny pouze opravy havárií inženýrských sítí a výkopové práce malého rozsahu, ktreré zpravidla nevyžadují dočasná dopravní opatření většího rozsahu. 

 

  

Na vozovkách místních komunikací I. třídy

V případě vozovek místních komunikací I. třídy je příslušným silničním správním úřadem odbor dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy (ODA MHMP). Informace o aktuálních dopravních opatřeních na těchto komunikacích naleznete na internetových stránkách hlavního města Prahy zde.

Seznam místních komunikací I. třídy na území Prahy 10 spravovaných ODA MHMP:

Bělocerkevská
Benešovská (úsek U zdravotního ústavu – Ruská)
Bohdalecká (úsek U vršovického hřbitova – U plynárny)
Černokostelecká
Chodovská
Jižní spojka
Korunní
Kubánské nám. (úsek průběžné vozovky Vršovická – V Olšinách)
Na padesátém
Průběžná
Průmyslová
Ruská (úsek Benešovská – Bělocerkevská)
Švehlova
U Slavie
U vršovického hřbitova
U zdravotního ústavu
Úvalská
V Olšinách
Vinohradská
Vršovická

  
 Adresář úřadu
Minimalizovat

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready