Na místních komunikacích II. a III. třídy (povoleno odborem životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10)

Petrovická

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  Rekonstrukce vozovky v úseku Újezdská – objekt č. 220/1
Popis stavu:  Uzavírka ulice Petrovická v uvedeném úseku, dopravní obslužnost bude zajištěna po okolní komunikační síti
Termín vzniku:  26.11.2018
Termín ukončení:  30.11.2018
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 8, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  tel. 257 015 366
Zhotovitel:  CHIC, s.r.o., Pod Lesem 109, 252 67 Tuchoměřice
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 602 229 114

V Korytech

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • demontáž mostních konzol a lávek železničního mostu v ulici V Korytech u ČSSZ
Popis stavu:  • úplná uzavírka ulice V Korytech v úseku pod železničním mostem s vedením objízdné trasy ulicemi Průběžná a Jižní Spojka (včetně autobusových linek MHD č. 154, 188, 901 a 906), pro vozidla s výškou nad 3,3 m pak ulicemi V Olšinách, Úvalská a Černokostelecká
Termín vzniku:  24.11.2018
Termín ukončení:  25.11.2018
Investor:  Správa železniční dopravní cesty, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  tel. 222 335 711
Zhotovitel:  Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 266 019 000, 266 018 000

Dětská

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  Rekonstrukce severního chodníku v úseku Solidarity – oblouk Dětská
Popis stavu:  Uzavření uvedeného chodníků, přístup z příčných chodníků podél domů do ulice Dětská zůstane po většinu doby (mimo bourací a dokončovací práce) zachován; omezení parkování vozidel v místě zařízení staveniště při jižní straně komunikace zhruba v úrovni dětského hřiště
Termín vzniku:  19.11.2018
Termín ukončení:  20.12.2018
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 8, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  tel. 257 015 366
Zhotovitel:  INPROS PRAHA, a.s., Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 724 234 265

Jevanská

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  Rekonstrukce kanalizace (postupně 2 etapy)
Popis stavu:  Vedení liniového výkopu ulicí Jevanská od křižovatky s ulicí Aldašínská ke křižovatce s ulicí Křenická (12.11.2018 až 9.1.2019) a od křižovatky s ulicí Křenická ke křižovatce s ulicí Královická (10.1.2019 až 28.2.2019); uvedené úseky budou po dobu prací uzavřeny, objízdná trasa v rámci Etapy 2 do ulice Křenická bude vedena ulicemi Na Padesátém, Uhříněveská a Prusická. Dopravní obslužnost neuzavřených úseků ulice bude ve vybraných úsecích zachována zavedením obousměrného provozu, průjezd křižovatkami Jevanská x Aldašínská a Jevanská x Křenická bude zachován po celou dobu stavby
Termín vzniku:  12.11.2018
Termín ukončení:  28.02.2019
Investor:  Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 100/2, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  tel. 601 274 274
Zhotovitel:  Čermák a Hrachovec a.s., Smíchovská 929/31, 155 00 Praha 5
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 251 091 311

Mrštíkova

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  Realizace nové plynovodní přípojky
Popis stavu:  Omezení parkování vozidel před objekty č. 3299/30 až č. 3365/24; uzavírka ulice Mrštíkova v úseku před objekty č. 3365/24 a č. 275/26; dopravní obslužnost uzavřeného úseku bude zachována zavedením obousměrného provozu
Termín vzniku:  05.11.2018
Termín ukončení:  10.11.2018
Investor:  REKO MRŠTÍKOVA s.r.o., třída Kpt. Jaroše 1845/26, 602 00 Brno
Odpovědný pracovník investor:  tel. 737 243 151
Zhotovitel:  REKO MRŠTÍKOVA s.r.o., třída Kpt. Jaroše 1845/26, 602 00 Brno
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 737 243 151

Žernovská

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  Zajištění průjezdu nákladních vozidel stavby
Popis stavu:  Omezení parkování od křižovatky s ulicí Průběžná k úrovni objektu č. 962/14 z důvodu zavedení obousměrného provozu v této části ulice
Termín vzniku:  05.11.2018
Termín ukončení:  05.12.2018
Investor:  Hinton, a.s., Vinohradská 1579/174, 130 00 Praha 3
Odpovědný pracovník investor:  tel. 603 565 651
Zhotovitel:  Hinton, a.s., Vinohradská 1579/174, 130 00 Praha 3
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 603 565 651

Hlohová

Čtvrť:  Záběhlice
Popis události:  • provádění rekonstrukce vozovky v úseku U Zahradního - Meruňková
Popis stavu:  • uzavírka ulice Hlohová v uvedeném úseku, dopravní obslužnost bude zajištěna po okolní komunikační síti
Termín vzniku:  03.11.2018
Termín ukončení:  18.11.2018
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1, tel. 257 015 366
Odpovědný pracovník investor:  ---
Zhotovitel:  INPROS PRAHA a.s., Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4, tel. 724 234 265
Odpovědný pracovník zhotovitel:  ---

V Úžlabině

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • provádění stavebních úprav komunikace (budování nového přechodu pro chodce) v ulici V Úžlabině u křižovatky s ulicí Blatovská (3 etapy)
Popis stavu:  • omezení parkování a zúžení průjezdného profilu vozovky v místě probíhajících prací
Termín vzniku:  01.11.2018
Termín ukončení:  08.12.2018
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1, tel. 257 015 366
Odpovědný pracovník investor:  ---
Zhotovitel:  IPPOS BOHEMIA s.r.o., Malobřevnovská 911/16, 169 00 Praha 6, tel. 312 283 220
Odpovědný pracovník zhotovitel:  ---

Limuzská, Černická, Kounická

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • obnova vodovodního řadu (postupně 3 etapy)
Popis stavu:  • překop vozovky Limuzská po polovinách v severní větvi křižovatky s ulicí Kounická (o víkendu 24.11. až 25.11.2018); vedení liniového výkopu v ulicích Černická (západní strana komunikace s přípojkami v obou chodnících od křižovatky s ulicí Černokostelecká ke křižovatce s ulicí Kounická) a Kounická (severní strana komunikace s přípojkami v obou chodnících od křižovatky s ulicí Vykáňská ke křižovatce s ulicí Černická); V Úžlabině: zařízení staveniště při severní straně vozovky a na přilehlém chodníku v úrovni mezi stožárem VO č. 003373 a stožárem VO č. 003374; příčné překopy chodníků v místě přípojek – zajištění průchodu pomocí přechodových lávek; omezení parkování v místech vedení výkopu
Termín vzniku:  01.11.2018
Termín ukončení:  20.12.2018
Investor:  Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 100/2, 110 00 Praha
Odpovědný pracovník investor:  tel. 251 170 111
Zhotovitel:  ČKV Praha s.r.o., Zlešická 1804, 148 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 724 836 409

Hradešínská, Říčanská

Čtvrť:  Vinohrady
Popis události:  • demontáž věžového jeřábu pro stavbu BD Hradešínská
Popis stavu:  • úplná uzavírka – ul. Hradešínská od křiž. s ul. Říčanská k objektu č.1449/50 a ul. Říčanská od objektu č.1923/10 ke křiž. s ul. Na Zájezdu; k zajištění obslužnosti bude zaveden obousměrný provoz ve všech zaslepených úsecích, objížďka bude vedena ul. Benešovská, Korunní, Chorvatská.
Termín vzniku:  30.10.2018
Termín ukončení:  31.10.2018
Investor:  A.K.F. Projekt, a.s., Korunní 1171/79, 130 00 Praha 3, tel. 224 254 016
Odpovědný pracovník investor:  ---
Zhotovitel:  Raeder & Falge s.r.o., Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice, tel. 416 57 57 57
Odpovědný pracovník zhotovitel:  ---

Jasmínová

Čtvrť:  Záběhlice
Popis události:  • provádění rekonstrukce jižního chodníku v úseku Topolová – NN3869 (dvě etapy)
Popis stavu:  • uzavření uvedeného chodníku, pro vchod do přilehlých objektů bude nutné použít zadní vchody
Termín vzniku:  29.10.2018
Termín ukončení:  16.12.2018
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1, tel. 257 015 366
Odpovědný pracovník investor:  ---
Zhotovitel:  CHIC, s.r.o., Pod Lesem 109, 252 67 Tuchoměřice, tel. 602 229 114
Odpovědný pracovník zhotovitel:  ---

U Seřadiště

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  oprava komunikace
Popis stavu:  úplná uzavírka ul. U Seřadiště po etapách: 1. etapa 29.10. - 11.11. úsek Moskevská – Na Louži, 2. etapa 12.11. - 20.11. a 28.11. - 30.11. úsek Na Louži - Nad Vinným potokem, 3. vložená etapa 21.11. - 27.11. stejně jako 2. etapa a navíc neprůjezdná křižovatka U Seřadiště x Nad Vinným potokem s přilehlým mostem přes Botič. V každé etapě budou vyznačeny dvě objízdné trasy - přes Vršovice a přes Nusle.
Termín vzniku:  29.10.2018
Termín ukončení:  30.11.2018
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 8, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  257 015 111
Zhotovitel:  EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník zhotovitel:  235 005 111

Hradešínská (Benešovská – Korunní)

Čtvrť:  Malešice
Popis události:  • rekonstrukce kanalizace
Popis stavu:  • úplná uzavírka vozovky v celém úseku, lokální zúžení v křižovatce s ul. Korunní
Termín vzniku:  22.10.2018
Termín ukončení:  21.12.2018
Investor:  Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 100/2, 110 00 Praha 1, tel. 251 170 111
Odpovědný pracovník investor:  ---
Zhotovitel:  ČKV Praha s.r.o., Zlešická 1804, 148 00 Praha 4, tel. 724 836 409
Odpovědný pracovník zhotovitel:  ---

Krymská (č.or. 30 – 34)

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  Rekonstrukce komunikace
Popis stavu:  Úplná uzavírka vozovky, v zaslepených úsecích ul. Krymská (úsek Charkovská – Košická) a Charkovská (úsek Černomořská – Krymská) bude zaveden obousměrný provoz k zajištění jejich obslužnosti. Hlavní směr výjezdu z Krymské ul. bude vlevo ulicí Kodaňskou s vyústěním do ul. Moskevská.
Termín vzniku:  22.10.2018
Termín ukončení:  07.12.2018
Investor:  Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s., Řásnovka 8, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:   tel. 257 015 111
Zhotovitel:  INPROS PRAHA, a.s., Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:   tel. 244 463 581

Novgorodská

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  Rekonstrukce chodníku (1. etapa 15.10.2018 - 4.11.2018: západní chodník, 2. etapa 5.11.2018 - 25.11.2018: východní chodník
Popis stavu:  Uzavření chodníků v opravovaném úseku; zákaz zastavení podél opravovaného úseku
Termín vzniku:  15.10.2018
Termín ukončení:  25.11.2018
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  tel. 257 015 366
Zhotovitel:  CHIC, s.r.o., Pod Lesem 109, 252 67 Tuchoměřice
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 602 229 114

U Vršovického nádraží (č.or. 30 - podél rohového objektu s ul. Rostovská)

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • rekonstrukce objektu na komunitní centrum Prahy 10
Popis stavu:  • zákaz zastavení, zúžení vozovky, uzavírka chodníku
Termín vzniku:  11.10.2018
Termín ukončení:  30.09.2019
Investor:  Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10, tel. 267 093 209
Odpovědný pracovník investor:  ---
Zhotovitel:  EDIKT a.s., Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice, tel. 387 410 054
Odpovědný pracovník zhotovitel:  ----

Limuzská, Tismická, Břežanská, Vykáňská, Kounická

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • obnova vodovodního řadu (postupně 4 etapy)
Popis stavu:  • překop vozovky Limuzská po polovinách v severní větvi křižovatky s ulicí Tejnická a v severní větvi křižovatky s ulicí V Úžlabině (o víkendu 25.8. až 26.8.2018); vedení liniového výkopu v ulicích Tismická (jižní strana komunikace s přípojkami v obou chodnících od křižovatky s ulicí V Úžlabině ke křižovatce s ulicí Kounická), Břežanská (východní strana komunikace s přípojkami v obou chodnících od křižovatky s ulicí V Úžlabině ke křižovatce s ulicí Kounická), Vykáňská (západní strana komunikace s přípojkami v obou chodnících od křižovatky s ulicí Kounická k úrovni zaústění do ulice Černokostelecká; východní strana komunikace od křižovatky s ulicí Kounická ke křižovatce s ulicí V Úžlabině) a Kounická (překop vozovky v křižovatce s ulicí Vykáňská v ose jihozápadní - severovýchodní nároží křižovatky; zařízení staveniště při jižní straně vozovky a přilehlém chodníku naproti objektu č. 1952/67); příčné překopy chodníků v místě přípojek – zajištění průchodu pomocí přechodových lávek; omezení parkování v místech vedení výkopu
Termín vzniku:  25.08.2018
Termín ukončení:  31.10.2018
Investor:  Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 100/2, 110 00 Praha 1, 251 170 111
Odpovědný pracovník investor:  -----
Zhotovitel:  ČKV Praha s.r.o., Zlešická 1804, 148 00 Praha 4, tel. 724 836 409
Odpovědný pracovník zhotovitel:  -----

Vršovická, Vladivostocká, Jerevanská, Kišiněvská, Krasnojarská, Amurská, Lvovská, Karpatská, Kubánské náměstí

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • provádění plošné rekonstrukce STL a NTL plynovodu (celkem 21 etap)
Popis stavu:  • nejproblematičtější etapy: 12.7.- 27.7.: uzavírka sever. jízdního pásu Vršovické ul. ve směru do centra v úseku Kišiněvská – Gruzínská s objížďkou pro vozidla do 6t ulicemi Kišiněvská, Bajkalská, Gruzínská, nad 6 t ulicemi Litevská, Vladivostocká, U Slavie; 18.7. – 9.8. uzavírka již. chodníku Vršovické ul. v úseku U Slavie - Gruzínská s obchozí trasou po TRAM nástupním ostrůvku – do přilehlých provozoven zůstane v max. možné míře přístup zachován. Překopy vedlejších ulic v křižovatkách s hlavními ul. Vršovická a Vladivostocká budou řešeny vždy zaslepením vedlejší ulice se zavedením obousměrného provozu s lokálními výhybnami (k minimalizaci úbytku parkovacích míst). Po celou dobu nutno počítat se zvýšeným pohybem stavební techniky vždy podél aktuálního pracovního úseku, se zúžením průjezdního a průchozího profilu vozovek a chodníků.
Termín vzniku:  12.07.2018
Termín ukončení:  31.10.2018
Investor:  Pražská plynárenská distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 1450/2a, 140 00 Praha 4
Odpovědný pracovník investor:  tel. 272 766 700
Zhotovitel:  Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 1450/2a, 140 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 267 171 111

Za Strašnickou vozovnou

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  Výstavba nového bytového domu
Popis stavu:  umístění zařízení staveniště na chodníku a zajištění vjezdu a výjezdu vozidel z prostoru stavby - omezení pohybu chodců po východním chodníku (v prostoru stavby nutnost přejít na druhou stranu po vyznačených přechodech); vjezd a výjezd vozidel stavby v prostoru před řadicími pruhy křižovatky s ulicí Vinohradská
Termín vzniku:  11.11.2017
Termín ukončení:  31.08.2019
Investor:  YIT Stavo s.r.o., IČ 264 20 562, Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6
Odpovědný pracovník investor:  tel. 224 318 261
Zhotovitel:  Hinton, a.s., IČ 241 60 008, Vinohradská 1597/174
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 737 255 600

Hradešínská (před zdemolovanými objekty č. 52, 54)

Čtvrť:  Vinohrady
Popis události:  • výstavba bytového domu Hradešínská
Popis stavu:  • zákazy zastavení, uzavírka chodníku, zvýšený provoz stavební techniky; v době zásobování stavby nadměrnými vozidly v případě blokace průjezdu Hradešínskou ulicí ve směru od Říčanské ul. bude se souhlasem stavby umožněn vjezd do Hradešínské ul. z Chorvatské ulice.
Termín vzniku:  09.10.2017
Termín ukončení:  31.12.2018
Investor:  A.K.F. Projekt, a.s., Korunní 1171/79, 130 00 Praha 3
Odpovědný pracovník investor:  tel. 224 254 016
Zhotovitel:  Raeder & Falge s.r.o., Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 416 575 757

Mrštíkova

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • umístění zařízení staveniště po dobu stavby
Popis stavu:  • omezení parkování vozidel podél severní strany ulice Mrštíkova naproti objektům č. 275/26 a č. 235/28; uzavření severního chodníku v úseku probíhající stavby
Termín vzniku:  25.03.2017
Termín ukončení:  31.12.2018
Investor:  REKO MRŠTÍKOVA s.r.o., třída Kpt. Jaroše 1845/26, 602 00 Brno
Odpovědný pracovník investor:  tel. 545 428 100, 545 428 101
Zhotovitel:  REKO MRŠTÍKOVA s.r.o., třída Kpt. Jaroše 1845/26, 602 00 Brno
Odpovědný pracovník zhotovitel:  tel. 545 428 100, 545 428 101
  

Upozornění

V případě vzniku komplikací může ve výjimečných případech dojít k prodloužení termínu dokončení prací oproti uváděnému termínu.

Každoročně v období od 15. listopadu do 15. března jsou vzhledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám prováděny pouze opravy havárií inženýrských sítí a výkopové práce malého rozsahu, ktreré zpravidla nevyžadují dočasná dopravní opatření většího rozsahu. 

 

  

Na vozovkách místních komunikací I. třídy

V případě vozovek místních komunikací I. třídy je příslušným silničním správním úřadem odbor dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy (ODA MHMP). Informace o aktuálních dopravních opatřeních na těchto komunikacích naleznete na internetových stránkách hlavního města Prahy zde.

Seznam místních komunikací I. třídy na území Prahy 10 spravovaných ODA MHMP:

Bělocerkevská
Benešovská (úsek U zdravotního ústavu – Ruská)
Bohdalecká (úsek U vršovického hřbitova – U plynárny)
Černokostelecká
Chodovská
Jižní spojka
Korunní
Kubánské nám. (úsek průběžné vozovky Vršovická – V Olšinách)
Na padesátém
Průběžná
Průmyslová
Ruská (úsek Benešovská – Bělocerkevská)
Švehlova
U Slavie
U vršovického hřbitova
U zdravotního ústavu
Úvalská
V Olšinách
Vinohradská
Vršovická

  

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2018 MČ Praha 10