Na místních komunikacích II. a III. třídy (povoleno odborem životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10)

Počernická, Na Palouku

Čtvrť:  Malešice
Popis události:  • obnova světelného signalizačního zařízení (SSZ 0.343) vč. napájecích, signalizačních a koordinačních kabelů SSZ (3 etapy)
Popis stavu:  • uzavírka jednoho jízdního pruhu v ulici Počernická ve směru do centra; omezení pohybu chodců (zúžení a přechodové lávka) v jednotlivých nárožích křižovatky Počernická x Na Palouku
Termín vzniku:  6.10.2016
Termín ukončení:  4.11.2016
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  Ing. B. Šimek, tel. 257 015 392
Zhotovitel:  ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  F. Živný, tel. 603 291 266

Cerhenická

Čtvrť:  Malešice
Popis události:  • provádění opravy vodovodních armatur
Popis stavu:  • částečná úplná uzavírka ulice Cerhenická v severní větvi křižovatky s ulicí Počernická (zjednosměrnění ve směru Počernická - Káranská); výkopové práce budou probíhat v západní straně vozovky v severní větvi křižovatky s ulicí Počernická.
Termín vzniku:  3.10.2016
Termín ukončení:  21.10.2016
Investor:  Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 10
Odpovědný pracovník investor:  J. Urban, tel. 724 174 340
Zhotovitel:  PRAGIS a.s., Budovatelská 286, 190 15 Praha 9
Odpovědný pracovník zhotovitel:  P. Ježek, tel. 602 625 875

Žitomírská, Oblouková

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • uzavírka ul. Žitomírská ul. v úseku Sportovní – Oblouková a křižovatky ul. Žitomírská a Oblouková i s přilehlými rameny. Objížďka bude možná okolními ulicemi, vyznačena nebude. Obslužnost zaslepených úseků ul. Oblouková bude zajištěna zavedením obousměrného provozu v těchto úsecích. Zúžení vozovky v ul. Sportovní v křižovatce s ul. Žitomírská.
Popis stavu:  • rekonstrukce vozovky
Termín vzniku:  20.9.2016
Termín ukončení:  15.12.2016
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  Ing. Hronová, tel. 733 164 122
Zhotovitel:  Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8
Odpovědný pracovník zhotovitel:  J. Černý, tel. 724 503 832

1) Krymská - úsek: od křiž. s ul. Donskou ke křiž. s ul. Charkovskou, a od ul. Krymská k ul. Moskevská; 2) Bulharská - úsek: od křiž. s ul. Mexickou ke křiž. s ul. Žitomírskou; 3) Solidarity úsek: Dvouletky – 1. křiž. s ul. Brigádníků 4) Za Potokem úsek: U Záběhlického zámku –Za Potokem č. 1/7 5) nám. Svatopluka Čecha - úsek mezi ul. Slovinská – Tolstého, pod kostelem (Vršovice, Strašnice, Záběhlice)

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:   Kulturně-společenská akce
Popis stavu:   Uzavírka uvedených úseků ulic Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích – objízdné trasy ulicemi: Francouzská, Moskevská, Košická, Černomořská Dvouletky, Turnovského, Brigádníků, Solidarity, U Kombinátu, Žitomírská, Kodaňská, Finská
Termín vzniku:  17.9.2016
Termín ukončení:  17.9.2016
Investor:  Pořadatel: Auto*Mat, z. s., IČ 226 70 319,
Odpovědný pracovník investor:  Krymská: p. Walter - 776 724 022 Bulharská: pí Gottelrová - 776 587 356 Solidarity - p. Klapka-721 250 625 Za Potokem – pí Chmelová - 724 022 964 Nám. Sv. Čecha - p. Peroutka - 702 075 417
Zhotovitel:  -
Odpovědný pracovník zhotovitel:  -

Kavkazská

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • rekonstrukce horkovodní přípojky pro bytový komplex „Residence Vršovice“
Popis stavu:  • úplná uzavírka vozovky v úseku Kodaňská – Altajská, objížďka vedena z křiž. Vršovická x Kodaňská ul. Vršovická a Altajská, která bude zobousměrněna; omezení průchodu chodců
Termín vzniku:  12.9.2016
Termín ukončení:  30.9.2016
Investor:  Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7
Odpovědný pracovník investor:  V. Kouba, tel. 266 752 438
Zhotovitel:  TERMONTA PRAHA a.s., Třebohostická 46/11, 100 00 Praha 10
Odpovědný pracovník zhotovitel:  K. Janoušková, tel. 737 252 919

Dubečská

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • realizace výkopu pro vodovodní a kanalizační přípojku
Popis stavu:  • překop vozovky po polovinách v úrovni objektu č. 62/2 – omezení průjezdu křižovatkou Dubečská x K Rybníčkům x Kolovratská
Termín vzniku:  12.9.2016
Termín ukončení:  21.9.2016
Investor:  STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o., Na Pískách 596, 276 01 Mělník
Odpovědný pracovník investor:  p. Kašpar, tel. 607 081 477
Zhotovitel:  STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o., Na Pískách 596, 276 01 Mělník
Odpovědný pracovník zhotovitel:  p. Kašpar, tel. 607 081 477

Plaňanská

Čtvrť:  Malešice
Popis události:  • rekonstrukce parkovacího zálivu za Penzionem Malešice
Popis stavu:  • omezení parkování vozidel v parkovacím celém zálivu po dobu prací
Termín vzniku:  12.9.2016
Termín ukončení:  25.9.2016
Investor:  MČ Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Odpovědný pracovník investor:  A. Svobodová, tel. 267 093 545
Zhotovitel:  CHIC, s.r.o., Pod Lesem 109, 252 67 Tuchoměřice
Odpovědný pracovník zhotovitel:  L. Tomek, tel. 602 229 114

Středová, K Háječku

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • provádění výkopových prací – oprava vodovodu
Popis stavu:  • úplná uzavírka ulic Do vršku v úseku od křižovatky s ulicí Středová ke křižovatce s ulicí U Hřiště včetně a ulice U Hřiště v celé délce; dopravní obslužnost ulic mimo uzavřené úseky bude zajištěna po okolní komunikační síti
Termín vzniku:  12.9.2016
Termín ukončení:  26.9.2016
Investor:  Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 100/2, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  Ing. K. Černý, tel. 737 235 913
Zhotovitel:  POHL cz, a.s., Nádražní 25, 252 63 Roztoky u Prahy
Odpovědný pracovník zhotovitel:  J. Hejl, tel. 607 058 497

Brigádníků

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • provádění pokládky nové kanalizační přípojky
Popis stavu:  • úplná uzavírka ulice Brigádníků v úrovni objektu č. 3067/6; dopravní obslužnost bude zajištěna zavedením obousměrného provozu k uzavřenému úseku (od křižovatky s ulicí U Kombinátu).
Termín vzniku:  10.9.2016
Termín ukončení:  21.9.2016
Investor:  ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika, s.r.o., Vejvanovského 1610, 149 00 Praha 4
Odpovědný pracovník investor:  MUDr. O. Pěč, Ph.D., Doc. PhDr. J. Růžička, Ph.D., tel. 272 940 880
Zhotovitel:  Polabská stavební CZ, s.r.o., Oseček 87, 289 41 Oseček
Odpovědný pracovník zhotovitel:  P. Frank (stavba), tel. 777 706 964

Srbínská

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • provádění opravy horkovodu (sekundárního topného kanálu)
Popis stavu:  • úplná uzavírka ulice Brigádníků v úrovni objektu č. 3067/6; dopravní obslužnost bude zajištěna zavedením obousměrného provozu k uzavřenému úseku (od křižovatky s ulicí U Kombinátu).
Termín vzniku:  5.9.2016
Termín ukončení:  15.10.2016
Investor:  Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Odpovědný pracovník investor:  Ing. Z. Plach, tel. 267 039 342
Zhotovitel:  Polabská stavební CZ, s.r.o., Oseček 87, 289 41 Oseček
Odpovědný pracovník zhotovitel:  P. Frank (stavba), tel. 777 706 964

Hradešínská, Estonská, Chorvatská, Na Šafránce

Čtvrť:  Vinohrady
Popis události:  •pokládka el. kabelů NN a VN
Popis stavu:  •převážně výkopy v chodnících - zúžení a uzavírky chodníků; překopy vozovek po polovinách, zákazy zastavení, jeden víkend uzavírka výjezdu z ul. Na Šafránce do ul. Estonská
Termín vzniku:  29.8.2016
Termín ukončení:  28.10.2016
Investor:  PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
Odpovědný pracovník investor:  M. Trojan, tel. 733 162 170
Zhotovitel:  ENGIE Services a.s., Lhotecká 793/3, 143 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  p. Vondruška, tel. 725 758 968

Na Spojce

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • oprava chodníků
Popis stavu:  • od 22.8. úplná uzavírka vozovky v úseku Moskevská – Orelská, od 29.8. rozšíření uzavírky o úsek Orelská – Oblouková, objížďka bude vedena ul. Moskevská, Minská a dále pak Orelská (pro 1. etapu), resp. Oblouková (pro 2. etapu).
Termín vzniku:  22.8.2016
Termín ukončení:  12.10.2016
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  Z. Kriesmanová, tel. 257 015 366
Zhotovitel:  INPROS PRAHA, v.o.s., Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  V. Ouřada, tel. 602 208 652

Altajská, Vršovická, Kavkazská, Archangelská

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • obnova povrchů komunikací v okolí bytového komplexu „Residence Vršovice“
Popis stavu:  • po etapách - úplné uzavírky chodníků a vozovek, zákazy zastavení: 1. etapa 8.8.2016 - 3.9.2016: Altajská - chodníky + uzavírka vozovky; 2. etapa 2.9.2016 - 24.9.2016: Vršovická - sever. chodník v úseku Altajská - Archangelská; 3. etapa 14.9.2016 - 23.9.2016: Kavkazská - sever. chodník v úseku Kodaňská - Archangelská; 4. etapa 23.9.2016 - 4.10.2016: Kavkazská - již. chodník + BUS zastávka v úseku Archangelská - Altajská, uzavírka vozovky v úseku Kodaňská – Archangelská; 5a. etapa 3.10.2016 - 13.10.2016: Kavkazská - již. chodník v úseku Kodaňská - Archangelská, Archangelská - východ. chodník; 5b. etapa 3.10.2016 - 31.10.2016 Archangelská - západ. chodník + uzavírka vozovky
Termín vzniku:  8.8.2016
Termín ukončení:  31.10.2016
Investor:  •investor: Residence Vršovice s.r.o., Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8
Odpovědný pracovník investor:  •Ing. Svítil, tel. 606 23 083
Zhotovitel:  •zhotovitel: VCES a.s., Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9
Odpovědný pracovník zhotovitel:  •odpovědný pracovník: Ing. Rys, tel. 725 518 825

Vršovická (U Vršovického nádraží – Gruzínská)

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • pokládka STL a NTL plynovodu
Popis stavu:  • lokální pracovní místa po etapách – převážně podvrty pod vozovkou s přechodným zúžením chodníků v ul. Vršovická a s dopravními omezeními menšího rozsahu (zúžení chodníků a vozovek, zákazy zastavení) v přilehlých ul. U Vršovického nádraží, K Botiči, Kodaňská, U Slavie, Gruzínská; v druhé polovině srpna na cca 7 – 10 dní zúžení vozovky v ul. Vršovická směr do centra před MŽP
Termín vzniku:  4.8.2016
Termín ukončení:  29.9.2016
Investor:  Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s
Odpovědný pracovník investor:  Josef Görner, tel. 724 261 408
Zhotovitel:  Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 1450/2a, 140 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  A. Hegenbart, tel. 725 851 779, F. Král, tel. 602 661 074

U Seřadiště, Lopuchová, Na Louži, Pod Soutratím, Přípotoční, Moskevská

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • pokládka el. kabelů VN a NN
Popis stavu:  • 1. etapa: od 1.8.2016 do 8.9.2016 (U Seřadiště, Na Louži, Lopuchová), 2. etapa: od 22.8.2016 do 18.9.2016 (U Seřadiště, Pod Soutratím), 3. etapa: od 9.9.2016 do 8.10.2016 (Pod Soutratím, Přípotoční, Moskevská); převážně výkopy v chodnících - zúžení a uzavírky chodníků, podél trasy výkopů zákazy zastavení, místy zúžení vozovky, překopy ul. Na Louži, Pod Soutratím, Přípotoční (vždy po polovinách)
Termín vzniku:  1.8.2016
Termín ukončení:  8.10.2016
Investor:  PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
Odpovědný pracovník investor:  p. Trojan, tel. 267 052 998
Zhotovitel:  KORMAK Praha s.r.o., K Sokolovně 667, 104 00 Praha 10
Odpovědný pracovník zhotovitel:  p. Orlet, tel. 723 211 345

Karafiátová, Kosatcová, Macešková, Jiřinková

Čtvrť:  Záběhlice
Popis události:  • rekonstrukce NTL plynovodu (postupně 21 etap)
Popis stavu:  • postupné uzavírky jednotlivých úseků komunikací a omezení pohybu chodců i parkování vozidel v místech aktuálně probíhajících prací – nutno sledovat aktuální dopravní značení; dopravní dostupnost bude zajištěna dle možností po okolní komunikační síti (příjezd k objektům bude v maximální možné míře umožněn, nicméně v určitých termínech a situacích to možné nebude).
Termín vzniku:  21.7.2016
Termín ukončení:  31.10.2016
Investor:  Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U plynárny 500, 145 08 Praha 4
Odpovědný pracovník investor:  J. Görner, tel. 724 261 408
Zhotovitel:  Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 1450/2a, 140 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:  A. Hegenbart, tel. 725 851 779

Malešická

Čtvrť:  Malešice
Popis události:  • úplná uzavírka ulice Malešická v od vjezdu ke sportovnímu areálu Hector (příjezd k areálu a vjezd do areálu zůstane ve směru od Malešického nám. zachován); objížďka ulice Malešická bude vyznačena a vedena ulicemi Dřevčická, Počernická, Na Palouku a K Červenému dvoru; linka PID č. 297 bude vedena z ulice Malešická po své obvyklé trase do zastávky Rektorská a dále ulicí Na universitním statku přes Malešické náměstí, kde bude pokračovat přímo a dále vpravo do ulice Počernická. V úseku Malešická stráň–Vackov–Malešická–Třebešín nebude tato linka v provozu
Popis stavu:  • úplná uzavírka ulice Malešická v úseku od areálu Hector k mostu přes železniční trať; objížďka ulice Malešická bude vyznačena a vedena ulicemi D Dřevčická, Počernická, Na Palouku a K Červenému dvoru; trasa PID č. 297 bude vedena z ulice Malešická po své obvyklé trase do zastávky Rektorská a dále ulicí Na universitním statku přes Malešické náměstí, odkud bude pokračovat do ulice Počernická. V úseku Malešická stráň-Vackov-Malešická-Třebešín tak tato linka nebude v provozu
Termín vzniku:  11.7.2016
Termín ukončení:  30.10.2016
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  Ing. Z. Hronová, tel. 733 164 122
Zhotovitel:  STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Odpovědný pracovník zhotovitel:  Ing. M. Pilát, tel. 724 861 792

U Hranic, V předpolí

Čtvrť:  Strašnice
Popis události:  • umístění zařízení staveniště (zásobování stavby)
Popis stavu:  • uzavření jižního chodníku a omezení parkování vozidel podél jižní strany komunikace (u stavby Terasy Strašnice)
Termín vzniku:  1.4.2016
Termín ukončení:  31.10.2016
Investor:  Skanska Reality a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8
Odpovědný pracovník investor:  L. Zakrzewski (žadatel), tel. 739 501 6
Zhotovitel:  Skanska Reality a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8
Odpovědný pracovník zhotovitel:   D. Brzobohatý (stavba), tel. 737 255 384

Petrohradská (č.or. 5)

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • umístění zařízení staveniště - výstavba polyfunkčního objektu
Popis stavu:  • uzavírka chodníku v celé šíři, výjezd vozidel stavby ze staveniště
Termín vzniku:  15.2.2016
Termín ukončení:  31.12.2016
Investor:  CENTRAL GROUP Petrohradská a.s., Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
Odpovědný pracovník investor:  Ing. Zemková, tel. 734 393 500
Zhotovitel:  SYNER, s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4
Odpovědný pracovník zhotovitel:   p. Roučka, tel. 739 681 250

Altajská, Kavkazská

Čtvrť:  Vršovice
Popis události:  • výstavba bytového komplexu „Residence Vršovice“
Popis stavu:  • Altajská: zařízení staveniště, Kavkazská: vjezdy na staveniště – zákazy zastavení, zvýšený provoz vozidel stavby v okolí staveniště
Termín vzniku:  1.1.2016
Termín ukončení:  31.12.2016
Investor:  • Residence Vršovice s.r.o., Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8
Odpovědný pracovník investor:  Ing. Svítil, tel. 606 23 083
Zhotovitel:  • VCES a.s., Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9
Odpovědný pracovník zhotovitel:  Ing. Rys, tel. 725 518 825

Na Křivce (č.or. 82 – křiž. s ul. Pod Sychrovem I)

Čtvrť:  Michle
Popis události:  výstavba bytového domu Habitat
Popis stavu:  omezení možnosti parkování, zvýšený provoz vozidel stavby
Termín vzniku:  31.3.2015
Termín ukončení:  30.6.2016
Investor:  Metis Property, s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
Odpovědný pracovník investor:  P. Tošovský, tel. 724 242 467
Zhotovitel:  PSJ, a.s., Jiráskova 3960/32, 586 01 Jihlava
Odpovědný pracovník zhotovitel:  K. Vacek, tel. 602 155 940

Heldova

Čtvrť:  Malešice
Popis události:  •oprava mostu přes železniční trať v ulici Heldova z důvodu jeho havarijního stavu
Popis stavu:  •vjezd na most bude zamezen pomocí pevných betonových zábran CITY BLOK, nově se zákaz bude vztahovat i na pěší a cyklisty (mostovka bude demontována a vyměňována); objížďka uzavřeného úseku je možná ulicemi Heldova, Tomsova, Malešické nám., Dřevčická, Černokostelecká a Sazečská
Termín vzniku:  24.2.2015
Termín ukončení:  18.12.2016
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1
Odpovědný pracovník investor:  Ing. A. Semecký, tel. 257 015 840
Zhotovitel:  HABAU CZ s.r.o., Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice
Odpovědný pracovník zhotovitel:  Ing. J. Landová, tel. 910 902 864
  

Upozornění

V případě vzniku komplikací může ve výjimečných případech dojít k prodloužení termínu dokončení prací oproti uváděnému termínu.

Každoročně v období od 15. listopadu do 15. března jsou vzhledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám prováděny pouze opravy havárií inženýrských sítí a výkopové práce malého rozsahu, ktreré zpravidla nevyžadují dočasná dopravní opatření většího rozsahu. 

 

  

Na vozovkách místních komunikací I. třídy

V případě vozovek místních komunikací I. třídy je příslušným silničním správním úřadem odbor dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy (ODA MHMP). Informace o aktuálních dopravních opatřeních na těchto komunikacích naleznete na internetových stránkách hlavního města Prahy zde.

Seznam místních komunikací I. třídy na území Prahy 10 spravovaných ODA MHMP:

Bělocerkevská
Benešovská (úsek U zdravotního ústavu – Ruská)
Bohdalecká (úsek U vršovického hřbitova – U plynárny)
Černokostelecká
Chodovská
Jižní spojka
Korunní
Kubánské nám. (úsek průběžné vozovky Vršovická – V Olšinách)
Na padesátém
Průběžná
Průmyslová
Ruská (úsek Benešovská – Bělocerkevská)
Švehlova
U Slavie
U vršovického hřbitova
U zdravotního ústavu
Úvalská
V Olšinách
Vinohradská
Vršovická

  
 Adresář úřadu
Minimalizovat

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready