Zvyšování kapacit mateřských škol

Vzdělávání v mateřských školách

MČ Praha 10 je zřizovatelem 20 mateřských škol, jejichž činnost je provozována v 29 pracovištích. Většina mateřských škol naplňuje třídy do maximálního možného počtu dětí. V roce 2012 byly otevřeny dvě třídy v nové přístavbě, v roce 2014 další dvě třídy v přístavbě a další dvě v nově zrekonstruované MŠ.

Přehled:

termín

mateřská škola

navýšení počtu o

poznámka

září 2006

MŠ Troilova

28 dětí

znovuotevření třídy

září 2007

MŠ Mládežnická

28 dětí

znovuotevření třídy

září 2008

MŠ Podléšková

28 dětí

znovuotevření třídy

září 2009

MŠ Magnitogorská

28 dětí

znovuotevření třídy

září 2009

MŠ Hřibská

28 dětí

znovuotevření třídy

leden 2010

MŠ Rembrandtova

28 dětí

znovuotevření třídy

září 2010

MŠ Vladivostocká

28 dětí

detašované pracoviště

prosinec 2010

MŠ Omská

40 dětí

detašované pracoviště

září 2012

MŠ Magnitogorská

56 dětí

přístavba

květen 2014

MŠ Vladivostocká

56 dětí

přístavba

prosinec 2014

MŠ Mládežnická

38 dětí

detašované pracoviště - ZŠ Břečťanová

prosinec 2014

MŠ Omská 

48 dětí

detašované pracoviště - Mrštíkova

září 2014

MŠ Na Sychrově

56 dětí

rekonstrukce

září 2015

MŠ Na Sychrově

56 dětí

rekonstrukce 2. pavilonu

 

V současné době (k lednu 2019) má MČ Praha k dispozici 2994 míst v mateřských školách. Počet míst v MŠ však může být využit pouze za předpokladu udělených výjimek z nejvyššího počtu dětí na třídu (§ 23 školského zákona) a také tehdy, pokud školy nebudou muset snižovat počet dětí v souvislosti se vzděláváním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami nebo dětí dvouletých.

 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2020 MČ Praha 10