Podpořené projekty z EU

Projekty v základních školách v roce 2020

 

ZŠ Brigádníků UZ 33063 1 460,9 EU-Šablony II
UZ 13014 27,4 Školní obědy dostupné pro každé dítě IV.
výzva 28 305,2 Zvyšování proinkluzivního prostředí v ZŠ
výzva 37 2 313,1 zábava s přírodou
UZ 115 72,5 primární prevence
UZ 115 59,0 prevence - hřiště
ZŠ Břečťanová UZ 33063 1 561,3 EU-Šablony II
UZ 13014 97,3 Školní obědy dostupné pro každé dítě IV.
UZ 81 151,5 Abaku
UZ 115 70,5 prevence - hřiště
ZŠ Eden UZ 33063 1 684,7 EU-Šablony II
UZ 115 151,5 primární prevence
výzva 37 3 364,6 Modernizace učebny přírodních věd
výzva 7 xxx Přírodní zahrady
ZŠ Gutova UZ 33063 1 817,3 EU-Šablony II
UZ 115 65,3 primární prevence
ZŠ Hostýnská UZ 33063 2 421,3 EU-Šablony II
UZ 13014 173,4 Školní obědy dostupné pro každé dítě IV.
UZ 115 52,2 primární prevence
UZ 115 70,5 prevence - hřiště
ZŠ Jakutská UZ 33063 1 636,8 EU-Šablony II
UZ 115 63,8 primární prevence
výzva 49 646,0 Začleňování a podpora žáků s OMJ
Výzva 7 xxx přírodní zahrady
ZŠ Karla Čapka UZ 33063 1 351,7 EU-Šablony II
UZ 13014 172,0 Školní obědy dostupné pro každé dítě IV.
UZ 115 39,9 primární prevence
UZ 115 59,0 prevence - hřiště
UZ 81 151,5 Abaku
výzva 49 408,4 ZŠ Karla Čapka - multikulturní šablony II
ZŠ Nad Vodovodem UZ 33063 1 315,1 EU-Šablony II
UZ 13014 59,3 Školní obědy dostupné pro každé dítě IV.
UZ 115 63,5 primární prevence
UZ 81 151,5 Abaku
výzva 37 3 290,0 Modernizace učebny fyziky
ZŠ Olešská UZ 33063 1 562,3 EU-Šablony II
UZ 13014 94,0 Školní obědy dostupné pro každé dítě IV.
UZ 115 63,5 primární prevence
UZ 115 70,5 prevence - hřiště
UZ 81 151,5 Abaku
výzva 28 1 084,8 Otevřené dveře do Evropy
výzva 37 2 338,0 Multimediální učebna ve výuce základní školy
výzva 20 2 453,3 Vybavení učebny přírodních věd a vybavení učeben cizích jazyků
ZŠ Švehlova UZ 33063 1 363,1 EU-Šablony II
UZ 13014 73,0 Školní obědy dostupné pro každé dítě IV.
UZ 115 113,4 primární prevence
UZ 115 70,5 prevence - hřiště
UZ 81 151,5 Abaku
výzva 28 625,4 Společně si rozumíme ZŠŠ
výzva 49 849,9 Výzva 49 ZŠŠ
ZŠ U Roháčových kasáren UZ 33063 1 239,6 EU-Šablony II
UZ 115 58,0 primární pravence
UZ 115 41,0 prevence - hřiště
UZ 81 151,5 Abaku
výzva 20 2 169,1 Modernizace odborné učebny fyziky za účelem badatelsky orientované výuky
ZŠ U Vršovického nádraží UZ 33063 1 110,5 EU-Šablony
UZ 13014 114,3 Školní obědy dostupné pro každé dítě IV.
výzva 28 1 110,5 Zvyšování kvality školy
výzva 49 1 139,0 Výzva 49 ZŠ UVN
ZŠ V Rybníčkách UZ 33063 1 694,7 EU-Šablony II
UZ 13014 54,3 Školní obědy dostupné pro každé dítě IV.
UZ 115 90,3 primární prevence
UZ 115 59,0 prevence - hřiště
UZ 81 151,5 Abaku
Výzva 37 2 449,6 Modernizace odborné učebny přírodních věd
výzva 49 944,0 Začleňování a podpora žáků s OMJ

 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Dětský koutek bude otevřen od října 2020.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10