Odd. stížností a svobodného přístupu k informacím

Oddělení stížností a svobodného přístupu k informacím vede centrální evidenci došlých stížností, pochval, anonymních podání a petic občanů, dozoruje jejich vyřizování příslušnými odbory, koordinuje příslušné odbory dle jejich věcné kompetence a prošetřuje závažné nebo opakované stížnosti a podání. V případě potřeby spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení a provádí pro ně vyžádaná šetření.

Oddělení stížností a svobodného přístupu k informacím dále vede centrální evidenci žádostí o poskytnutí informace v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a v této oblasti poskytuje metodickou pomoc ostatním organizačním složkám ÚMČ a podílí se na zpracování vnitřních směrnic a instrukcí. Oddělení též zajišťuje zveřejnění informací poskytnutých na žádost způsobem umožňujícícím dálkový přístup.

Oddělení stížností a svobodného přístupu k informacím vykonává komplexní správu úřední desky ÚMČ Praha 10. U zveřejňovaných osobních údajů vykonává dohled nad dodržováním zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů o změně některých zákonů.

Rozbor stížností za rok 2015

Rozbor stížností za rok 2016

Rozbor stížností za rok 2017

Náplň práce a úkoly: 

 • vykonává komplexní správu úřední desky ÚMČ Praha 10 a u zveřejňovaných osobních údajů dohlíží na dodržování zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů o změně některých zákonů.
 • vede centrální evidenci došlých stížností, pochval, anonymních podání a petic občanů, dozírá na jejich vyřizování příslušnými odbory, koordinuje příslušné odbory dle jejich věcné kompetence a prošetřuje závažné, opakované stížnosti a podání. V případě potřeby spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení a provádí pro ně vyžádaná šetření.
 • vede centrální evidenci žádostí o poskytnutí informace v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a v této oblasti zajišťuje metodickou pomoc ostatním organizačním složkám ÚMČ a podílí se na zpracování vnitřních směrnic a instrukcí.

  

Vedoucí oddělení

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Monika Bendová C/530 267 093 743267 093 743 monika.bendova@praha10.cz vedoucí oddělení stížností a svobod. přístupu k in

Lidé na oddělení

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Věra Kašíková C/528 267 093 400267 093 400 vera.kasikova@praha10.cz referentka
Richard Tichý C/504 267 093 387267 093 387 richard.tichy@praha10.cz vedoucí referátu stížností
Miroslava Lehne C/528 267 093 260267 093 260 miroslava.lehne@praha10.cz referentka
Jolana Rožková C/529 267 093 371267 093 371 jolana.rozkova@praha10.cz právník
Monika Bendová C/530 267 093 743267 093 743 monika.bendova@praha10.cz vedoucí oddělení stížností a svobod. přístupu k in

  Než půjdete na úřad...

  Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

  Mělo by Vám pomoci:

  Využijte dětský koutek...

  Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

  Otevírací doba:
  PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
  ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
  PÁ: zavřeno

  Katalog firem a služeb

  Licence Creative Commons © 2013-2018 MČ Praha 10