Referát rejstříku přestupků

Jméno a příjmení:Martin Dušák

Funkce:vedoucí referátu rejstříku přestupků - přestupkář

Telefon:267 093 672

E-mail:martin.dusak@praha10.cz

Budova, kancelář:C/516


Adresa referátu:
Vršovická 68, 101 38 Praha 10 (mapa)

Úřední hodiny

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Dušák Martin C/516 267 093 672267 093 672 vedoucí referátu rejstříku přestupků - přestupkář
Doležal Martin C/519 267 093 425267 093 425 rejstříkář
  • vede evidenci přestupků za úřad a zpracovává statistické výkazy;
  • provádí registraci a následnou archivaci přestupkové agendy v písemné a elektronické podobě za úřad (OOS, OST, OŽI, OŽD);
  • zajišťuje agendu týkající se pověstí a výpisů z evidence rejstříku přestupků pro orgány činné v trestním řízení;
  • projednává přestupky v příkazním řízení a dle potřeby přestupkového oddělení vede správní řízení;
  • vyřizuje kompetenční spory ohledně místní příslušnosti za přestupkové oddělení;
  • vyřizuje dotazy zdravotních pojišťoven a soudů k výsledkům přestupkového řízení za ÚMČ;
  • zapůjčuje přestupkové spisy na základě žádostí soudů, státních zastupitelství, policie a ústředních správních úřadů.