Pochvaly

Pochvalami se rozumí podání, která jsou pozitivním prohlášením o osobě zaměstnance nebo úředníka ÚMČ Praha 10 o výsledku jeho práce nebo postupu městské části Praha 10 nebo ÚMČ Praha 10, případně jeho organizačních složek. Pochvaly jsou buď podepsané a opatřené adresou pisatele, kdy pravdivost těchto údajů lze ověřit,  anebo jsou nepodepsané či podepsané smyšleným jménem, popř. jsou bez adresy pisatele, tedy anonymní. Centrální evidenci pochval vede odbor kontroly a komunikace ÚMČ.

Podací místo:

Obdobná podání lze doručit na podatelnu ÚMČ Praha 10, sekretariáty uvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 10, sekretariáty odborů ÚMČ Praha 10, příp. vedoucím zaměstnancům ÚMČ Praha 10.

Způsob podání:

Pochvalu je možné podat ústně, telefonicky a písemně, tj. i elektronicky. 

Náležitosti podání:

U obdobných podání není stanovena jednotná podoba. Pochvalu lze formulovat volnou formou, s uvedením případných podrobností. Obecně lze doporučit, aby bylo z podání patrné, kdo jej činí, čeho se týká a co navrhuje, popř. vůči jakému úředníku či zaměstnanci je pochvala směřována. 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Dětský koutek bude otevřen od října 2020.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10