Oddělení místních příjmů

Jméno a příjmení:Šárka Dvořáková

Funkce:vedoucí oddělení místních příjmů

Telefon:267 093 356

E-mail:sarka.dvorakova@praha10.cz

Budova, kancelář:V/606


Adresa oddělení:
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
(mapa | 3D prohlídka radnice)

Úřední hodiny

 

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Brouzdová Eva V/603 267 093 350267 093 350 referent pro správu poplatků ze psů
Drahoňovská Bohumila V/607 267 093 336267 093 336 referent pro správu pokut aj. sankčních opatření
Dvořáková Šárka V/606 267 093 356267 093 356 vedoucí oddělení místních příjmů
Ptáčková Jitka V/604 267 093 288267 093 288 referent pro správu poplatků z pobytu
Železná Zuzana V/605 267 093 341267 093 341 referent pro správu poplatků ze vstupného

Oddělení místních příjmů plní zejména tyto úkoly:
(dle příslušných zákonů a v souladu s příslušnými obecně závaznými vyhláškami)
 

  • výkon správy místních poplatků ze psů, z pobytu, ze vstupného, z dobíhajícího poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, 
  • komplexní daňové řízení související se správou místních poplatků, 
  • vymáhání neuhrazených místních poplatků za užívání veřejného prostranství, jehož správcem je odbor životního prostředí,
  • vyměřování správního poplatku v zákonem stanovených případech, kontrola jeho vybrání a zastavení řízení, pokud nebyl správní poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě,
  • zabezpečení dozoru při zapečetění a otevírání pokladniček, sloužících veřejným sbírkám, povolených MHMP na území obvodu městské části,
  • vymáhání neuhrazených peněžitých sankcí (pokut), uložených ostatními odbory městské části, 
  • pasivní dozor nad povolenými výherními hracími přístroji a tombolami,
  • zajištění distribuce a kontrola přísně zúčtovatelných tiskopisů pro jednotlivé odbory městské části.
     

Podrobněji viz Schéma organizační struktury (PDF, 2,2 MB).