Referát ekonomiky

Jméno a příjmení:Jan Jirásek

Funkce:vedoucí referátu ekonomiky

Telefon:267 093 593

E-mail:jan.jirasek@praha10.cz

Budova, kancelář:K/616


Adresa referátu:
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
(mapa | 3D prohlídka radnice)

Úřední hodiny

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Jirásek Jan K/616 267 093 593267 093 593 vedoucí referátu ekonomiky
Součková Zuzana K/604 267 093 389267 093 389 referent

Referát zajišťuje tyto úkoly:

  • v případě nájemních a pachtovních vztahů k pozemkům, které nejsou spravovány správními firmami, vede referát ekonomiky OMP evidenci předpisu nájemného či pachtovného (včetně případných záloh na služby spojené s užíváním předmětu nájmu či pachtu), kontroluje hrazení nájemného a spolupracuje na vymáhání pohledávek z těchto vztahů

  • koordinuje a zaštiťuje likvidaci faktur za opravy a investice realizované OMP
  • dohlíží na plnění schváleného příslušných kapitol rozpočtu MČ Praha 10 pro daný rok