Referát ekonomiky

Jméno a příjmení:Jan Jirásek

Funkce:vedoucí referátu ekonomiky

Telefon:267 093 593

E-mail:jan.jirasek@praha10.cz

Budova, kancelář:C/314


Adresa referátu:
Vršovická 68, 101 38 Praha 10 (mapa)

Úřední hodiny

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Jirásek Jan C/314 267 093 593267 093 593 vedoucí referátu ekonomiky
Součková Zuzana A/318 267 093 389267 093 389 referent
Strašková Anna C/314 267 093 205267 093 205 referent

Referát zajišťuje tyto úkoly:

  • v případě nájemních a pachtovních vztahů k pozemkům, které nejsou spravovány správními firmami, vede referát ekonomiky OMP evidenci předpisu nájemného či pachtovného (včetně případných záloh na služby spojené s užíváním předmětu nájmu či pachtu), kontroluje hrazení nájemného a spolupracuje na vymáhání pohledávek z těchto vztahů

  • koordinuje a zaštiťuje likvidaci faktur za opravy a investice realizované OMP
  • dohlíží na plnění schváleného příslušných kapitol rozpočtu MČ Praha 10 pro daný rok