Referát ekonomiky

Referát zajišťuje tyto úkoly:

  • v případě nájemních a pachtovních vztahů k pozemkům, které nejsou spravovány správními firmami, vede referát ekonomiky OMP evidenci předpisu nájemného či pachtovného (včetně případných záloh na služby spojené s užíváním předmětu nájmu či pachtu), kontroluje hrazení nájemného a spolupracuje na vymáhání pohledávek z těchto vztahů;
  • koordinuje a zaštiťuje likvidaci faktur za opravy a investice realizované OMP;
  • dohlíží na plnění schváleného příslušných kapitol rozpočtu MČ Praha 10 pro daný rok;

Vedoucí referátu

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Jirásek Jan C/314 267 093 593267 093 593 vedoucí referátu ekonomiky

Lidé z referátu

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Strašková Anna C/314 267 093 205267 093 205 referent
Jirásek Jan C/314 267 093 593267 093 593 vedoucí referátu ekonomiky
Součková Zuzana A/318 267 093 389267 093 389 referent

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10