Referát ochrany přírody a krajiny

Jméno a příjmení:Michaela Vojáčková

Funkce:vedoucí referátu ochrany přírody a krajiny

Telefon:267 093 500

E-mail:michaela.vojackova@praha10.cz

Budova, kancelář:K/517


Adresa referátu:
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
(mapa | 3D prohlídka radnice)

Úřední hodiny

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Kloudová Kateřina K/518 267 093 506267 093 506 referent ochrany přírody a krajiny
Kolín Martin K/518 267 093 465267 093 465 referent/ka ochrany přírody a krajiny
Vojáčková Michaela K/517 267 093 500267 093 500 vedoucí referátu ochrany přírody a krajiny

Náplň práce jednotlivých zaměstnanců:

vedoucí referátu Ing. Michaela Vojáčková

 • řídí a koordinuje práci referátu
 • přijímá žádosti a oznámení o povolení kácení dřevin
 • vydává rozhodnutí o povolení kácení dřevin
 • kontroluje dodržování zákonných opatření v ochraně přírody
 • informuje v rámci ekologické výchovy o ochraně přírody, zejména o řezu dřevin
 • vydává stanoviska k reklamním zařízením z hlediska ochrany přírody a krajiny
 • vyřizuje stížnosti a podněty občanů v rámci své působnosti

referentka Ing. Kateřina Kloudová

 • vydává stanoviska ke stavbám pro účely stavebního a územního řízení z hlediska ochrany přírody a krajiny
 • kontroluje dodržování zákonných opatření v ochraně přírody
 • informuje v rámci ekologické výchovy o ochraně přírody, zejména o řezu dřevin
 • vyřizuje stížnosti a podněty občanů v rámci své působnosti

referent Bc. Martin Kolín

 • vydává stanoviska ke stavbám pro účely stavebního a územního řízení z hlediska ochrany přírody a krajiny
 • kontroluje dodržování zákonných opatření v ochraně přírody
 • vyřizuje stížnosti a podněty občanů v rámci své působnosti

 

Popis činnosti oddělení viz záložka Popis činnosti.

Popis činnosti referátu:

 • zabývá se problematikou povolování kácení dřevin rostoucích mimo les dle zák. č. 114/1992 Sb.
 • vydává stanoviska ke stavbám pro účely stavebního a územního řízení z hlediska dopadu na přírodu a krajinu
 • informuje v rámci ekologické výchovy o ochraně přírody, zejména o řezu dřevin
 • vyřizuje stížnosti a podněty občanů v rámci své působnosti


Náplň práce jednotlivých zaměstnanců viz záložka Zaměstnanci.

Název Popis Typ Ke stažení
Název Ke stažení
Hlášení o produkci a nakládání s odpady Formulář Stáhnout ()
Monitoring zápachu
Opakující se stížnosti na zápach v západní části Prahy vedly ke vzniku nového systému monitorování obtěžujícího zápachu, který pochází z průmyslové výroby na území hlavního města Prahy.
Formulář Stáhnout ()
Ohlášení místního poplatku za užívání veřejného prostranství – na zeleni Formulář Stáhnout ()
Ohlášení ohňostroje Formulář Stáhnout ()
Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les Formulář Stáhnout ()
Žádost o odnětí pozemku ze ZPF

Žádost o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu. 

Formulář Stáhnout ()
Žádost o povolení kácení dřevin Formulář Stáhnout ()