Referát ochrany ovzduší a zvířat

Řadit dle:
The template you are linking to has no template configured yet.

Adresa referátu:
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
(mapa | 3D prohlídka radnice)

Úřední hodiny

Řadit dle:
The template you are linking to has no template configured yet.

Náplň práce jednotlivých zaměstnanců:

vedoucí referátu Ing. Alena Růžičková

 • řídí a koordinuje práci referátu
 • zabývá se ochranou ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší
 • vydává stanoviska pro územní a stavební řízení z hlediska ochrany ovzduší
 • poskytuje informace o dotacích na přeměnu topných zdrojů
 • provádí kontrolní činnost na úseku ochrany ovzduší
 • řeší stížnosti na znečišťování ovzduší ze stacionárních zdrojů nevyjmenovaných v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší

referent ochrany ZPF, ochrany ovzduší Bc. Petra Bartolotti, DiS.

 • zabývá se ochranou ZPF dle zákona č. 334/1992 Sb., ochraně zemědělského půdního fondu, 
  vydává stanoviska ke stavbám pro účely stavebního a územního řízení z hlediska ochrany ZPF
 • vydává souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF
 • vydává rozhodnutí o odvodu za odnětí zemědělské půdy ze ZPF
 • vydává stanoviska ke stavbám pro účely stavebního a územního řízení z hlediska ochrany ovzduší
 • provádí kontrolní činnost na úseku ochrany ovzduší

referent ochrany zvířat, vydávání loveckých a rybářských lístků Bc. Pavla Pykalová

 • zabývá se ochranou zvířat proti týrání dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
 • vydává rybářské lístky
 • vydává lovecké lístky a vede jejich evidenci
 • řeší přestupky na úseku ochrany zvířat proti týrání
 • zajišťuje umístění zvířat v souladu s § 25 odst. 6 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
 • podává informace o prokazování původu chráněných zvířat
 • eviduje výstavy, trhy, soutěže zvířat – dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
 • v souladu s ustanovením zákona č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, schvaluje místa, na nichž lze konat trhy určené k prodeji živočišných produktů a povoluje konání těchto trhů

 

Popis činnosti oddělení viz záložka Popis činnosti.

Popis činnosti referátu:

 • zabývá se ochranou ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • vydává stanoviska pro územní a stavební řízení z hlediska ochrany ovzduší
 • vydává souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
 • vydává rozhodnutí o odvodu za odnětí zemědělské půdy ze ZPF dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
 • zabývá se ochranou zvířat proti týrání dle zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
 • vydává lovecké lístky dle zákona č. 99/2004 Sb., o myslivosti
 • vydává rybářské lístky dle zákona č. 449/2001 Sb., o rybářství
 • vyřizuje stížnosti a podněty občanů v rámci své působnosti


Náplň práce jednotlivých zaměstnanců viz záložka Zaměstnanci.

Řadit dle:
The template you are linking to has no template configured yet.