Referát ochrany ovzduší a zvířat

Jméno a příjmení:Alena Růžičková

Funkce:vedoucí referátu ochrany ovzduší a zvířat

Telefon:267 093 483

E-mail:alena.ruzickova@praha10.cz

Budova, kancelář:K/522


Adresa referátu:
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10 (mapa)

Úřední hodiny

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Bartolotti Petra K/521 267 093 480267 093 480 referent ochrany ovzduší
Pykalová Pavla K/521 267 093 145267 093 145 referent ochrany zvířat
Růžičková Alena K/522 267 093 483267 093 483 vedoucí referátu ochrany ovzduší a zvířat

Náplň práce jednotlivých zaměstnanců:

vedoucí referátu Ing. Alena Růžičková

 • řídí a koordinuje práci referátu
 • zabývá se ochranou ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší
 • vydává stanoviska pro územní a stavební řízení z hlediska ochrany ovzduší
 • poskytuje informace o dotacích na přeměnu topných zdrojů
 • provádí kontrolní činnost na úseku ochrany ovzduší
 • řeší stížnosti na znečišťování ovzduší ze stacionárních zdrojů nevyjmenovaných v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší

referent ochrany ZPF, ochrany ovzduší Bc. Petra Bartolotti, DiS.

 • zabývá se ochranou ZPF dle zákona č. 334/1992 Sb., ochraně zemědělského půdního fondu, 
  vydává stanoviska ke stavbám pro účely stavebního a územního řízení z hlediska ochrany ZPF
 • vydává souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF
 • vydává rozhodnutí o odvodu za odnětí zemědělské půdy ze ZPF
 • vydává stanoviska ke stavbám pro účely stavebního a územního řízení z hlediska ochrany ovzduší
 • provádí kontrolní činnost na úseku ochrany ovzduší

referent ochrany zvířat, vydávání loveckých a rybářských lístků Bc. Pavla Pykalová

 • zabývá se ochranou zvířat proti týrání dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
 • vydává rybářské lístky
 • vydává lovecké lístky a vede jejich evidenci
 • řeší přestupky na úseku ochrany zvířat proti týrání
 • zajišťuje umístění zvířat v souladu s § 25 odst. 6 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
 • podává informace o prokazování původu chráněných zvířat
 • eviduje výstavy, trhy, soutěže zvířat – dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
 • v souladu s ustanovením zákona č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, schvaluje místa, na nichž lze konat trhy určené k prodeji živočišných produktů a povoluje konání těchto trhů

 

Popis činnosti oddělení viz záložka Popis činnosti.

Popis činnosti referátu:

 • zabývá se ochranou ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • vydává stanoviska pro územní a stavební řízení z hlediska ochrany ovzduší
 • vydává souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
 • vydává rozhodnutí o odvodu za odnětí zemědělské půdy ze ZPF dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
 • zabývá se ochranou zvířat proti týrání dle zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
 • vydává lovecké lístky dle zákona č. 99/2004 Sb., o myslivosti
 • vydává rybářské lístky dle zákona č. 449/2001 Sb., o rybářství
 • vyřizuje stížnosti a podněty občanů v rámci své působnosti


Náplň práce jednotlivých zaměstnanců viz záložka Zaměstnanci.

Název Popis Typ Ke stažení
Název Ke stažení
Hlášení o produkci a nakládání s odpady Formulář Stáhnout ()
Monitoring zápachu
Opakující se stížnosti na zápach v západní části Prahy vedly ke vzniku nového systému monitorování obtěžujícího zápachu, který pochází z průmyslové výroby na území hlavního města Prahy.
Formulář Stáhnout ()
Ohlášení místního poplatku za užívání veřejného prostranství – na zeleni Formulář Stáhnout ()
Ohlášení ohňostroje Formulář Stáhnout ()
Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les Formulář Stáhnout ()
Žádost o odnětí pozemku ze ZPF

Žádost o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu. 

Formulář Stáhnout ()
Žádost o povolení kácení dřevin Formulář Stáhnout ()