Oddělení rozpočtu

Jméno a příjmení:Marie Šustová

Funkce:vedoucí oddělení rozpočtu

Telefon:267 093 525

E-mail:marie.sustova@praha10.cz

Budova, kancelář:A/302A


Adresa oddělení:
Vršovická 68, 101 38 Praha 10 (mapa)

Úřední hodiny

 

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Minářová Adéla A/302C 267 093 610267 093 610 rozpočtář a finanční referent tvorby a financování
Podracká Martina A/119B 267 093 604267 093 604 finanční referent a pokladní (výdaje)
Rakovičová Ivona A/119A 267 093 317267 093 317 finanční referent a pokladní (příjmy)
Spurná Kateřina A/302C 267 093 654267 093 654 rozpočtář a finanční referent tvorby a financování
Šustová Marie A/302A 267 093 525267 093 525 vedoucí oddělení rozpočtu

Náplň práce oddělení:

  • v součinnosti s jednotlivými odbory sestavuje návrh rozpočtu, provádí případné úpravy rozpočtu odsouhlasené ZMČ, kontroluje jeho realizaci dle zákona. 250/2000 Sb. a 320/2001 Sb.,

  • po schválení navrhovaného rozpočtu ZMČ zajišťuje dodání rozpisu schváleného rozpočtu správcům jednotlivých odvětví,
  • realizuje rozpočtová opatření po schválení v RMČ a ZMČ, resp. RHMP a ZHMP,
  • dle pokynů MHMP čtvrtletně zpracovává čerpání výdajů rozpočtu MČ Praha 10,
  • řídí příjem a výdej hotovosti v pokladnách rozpočtu a zdaňované činnosti
  • při všech činnostech zajišťuje finanční kontrolu v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.; jestliže se vyskytnou nedostatky sdělí je písemně příkazci operace a operaci zastaví,
  • čtvrtletně zpracovává zprávy o hospodaření MČ Praha 10, včetně závěrečného účtu, a předkládá je ke schválení do RMČ a ZMČ

Referát pokladen – pokladní hodiny:

Den Pokladní hodiny pro veřejnost
Pondělí 8.00–12.00 hod. 13.00–17.30 hod.
Úterý 8.00–12.00 hod. 12.30–14.00 hod
Středa 8.00–12.00 hod. 13.00–17.30 hod.
Čtvrtek 8.00–12.00 hod. 12.30–14.00 hod
Pátek 8.00–12.00 hod.  

 

Finance MČ Praha 10 (rozpočet MČ a příspěvkových organizací, závěrečné účty, …)

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10