Oddělení rozpočtu

Náplň práce oddělení:

  • v součinnosti s jednotlivými odbory sestavuje návrh rozpočtu, provádí případné úpravy rozpočtu odsouhlasené ZMČ, kontroluje jeho realizaci dle zákona. 250/2000 Sb. a 320/2001 Sb.,
  • po schválení navrhovaného rozpočtu ZMČ zajišťuje dodání rozpisu schváleného rozpočtu správcům jednotlivých odvětví,
  • realizuje rozpočtová opatření po schválení v RMČ a ZMČ, resp. RHMP a ZHMP,
  • dle pokynů MHMP čtvrtletně zpracovává čerpání výdajů rozpočtu MČ Praha 10,
  • řídí příjem a výdej hotovosti v pokladnách rozpočtu a zdaňované činnosti
  • při všech činnostech zajišťuje finanční kontrolu v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.; jestliže se vyskytnou nedostatky sdělí je písemně příkazci operace a operaci zastaví,
  • čtvrtletně zpracovává zprávy o hospodaření MČ Praha 10, včetně závěrečného účtu, a předkládá je ke schválení do RMČ a ZMČ,

Referát pokladen - pokladní hodiny

Den Pokladní hodiny pro veřejnost
Pondělí 8.00 – 12.00 hod. 13.00 – 17.30 hod.
Úterý 8.00 – 12.00 hod. 12.30 – 14.00 hod
Středa 8.00 – 12.00 hod. 13.00 – 17.30 hod.
Čtvrtek 8.00 – 12.00 hod. 12.30 – 14.00 hod
Pátek 8.00 – 12.00 hod.  

Vedoucí oddělení

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Šustová Marie A/302A 267 093 525267 093 525 vedoucí oddělení rozpočtu

Lidé z oddělení

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Šustová Marie A/302A 267 093 525267 093 525 vedoucí oddělení rozpočtu
Spurná Kateřina A/302C 267 093 654267 093 654 rozpočtář a finanční referent tvorby a financování
Chytrá Danuše A/302b 267 093 616267 093 616 vedoucí referátu pokladen a rozpočtář tvorby a fin
Podracká Martina A/119B 267 093 604267 093 604 finanční referent a pokladní (výdaje)
Rakovičová Ivona A/119A 267 093 317267 093 317 finanční referent a pokladní (příjmy)

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10