Oddělení registrace podnikatelů

Jméno a příjmení:Jana Fraňková

Funkce:vedoucí oddělení registrace podnikatelů

Telefon:267 093 276

E-mail:jana.frankova@praha10.cz

Budova, kancelář:K/315


Adresa oddělení:
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
(mapa | 3D prohlídka radnice)

Úřední hodiny

 

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Borská Hana K/316 267 093 289267 093 289 vedoucí referátu správních řízení
Brodecká Kateřina K/319 267 093 261267 093 261 vedoucí referátu základních registrů
Brož Vladimír K/319 267 093 388267 093 388 referent
Franěk Richard K/316 267 093 264267 093 264 referent
Fraňková Jana K/315 267 093 276267 093 276 vedoucí oddělení registrace podnikatelů
Hájková Alena K/318 267 093 279267 093 279 referent
Hejtíková Věra K/320 267 093 285267 093 285 referent/ka - koordinátor/ka přestupkového řízení
Nešev Toma K/320 267 093 286267 093 286 referent/ka
Vašátková Jaroslava K/318 267 093 537267 093 537 referent
Vykoukal Tomáš K/317 267 093 275267 093 275 referent

Oddělení vykonává činnost obecního  živnostenského úřadu a plní úkoly Centrálního registračního místa.

Zajišťuje tyto úkoly:

 • přijímá ohlášení živnosti  a vydává podnikateli výpis z živnostenského rejstříku,
 • přijímá žádost o koncesi  a vydává rozhodnutí v této věci,   
 • přijímá oznámení o změně údajů a dokladů uvedených v ohlášení, případně žádosti o koncesi a vydává výpis z živnostenského rejstříku nebo vyrozumění,
 • přijímá oznámení o zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně, provádí zápis provozovny do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele,
 • přijímá oznámení o přerušení a pokračování provozování živnosti, provádí zápis do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele,
 • přijímá žádosti o zrušení živnostenského oprávnění a vydává rozhodnutí v této věci,
 • přijímá oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti, přijímá přihlášky k nemocenskému pojištění, přijímá oznámení o vzniku volného pracovního místa nebo jeho obsazení, přijímá oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění; získané údaje včetně jejich změn předává příslušným orgánům,
 • žádost o vydání českého národního průkazu průvodce podle zákona upravujícího některé podmínky podnikání a výkon některých činností v oblasti cestovního ruchu,
 • společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi přijímá též podání obsahující údaje požadované v přihlášce k registraci k dani z příjmů a podání obsahující údaje požadované v oznámení o vstupu do paušálního režimu daně z příjmů*),
 • přijímá podání obsahující údaje požadované v oznámení o změně registračních údajů vztahující se k registraci k dani z příjmů *),

 • pozastavuje provozování živnosti za závažná porušení živnostenského zákona, ruší živnostenská oprávnění za závažná porušení živnostenského zákona,
 • předkládá odvolání proti rozhodnutí oddělení odvolacímu orgánu,
 • zpracovává avíza o změně údajů zapsaných v základních registrech u podnikatelů a provádí zápis do živnostenského rejstříku,     
 • poskytuje poradenskou činnost ve věcech vzniku živnostenského oprávnění a zákona o živnostenském podnikání

*) Podání obsahující údaje požadované v přihlášce k registraci, v oznámení o vstupu do paušálního režimu nebo v oznámení o změně registračních údajů lze učinit pouze elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Rozdělení agendy
Agenda je rozdělena podle počátečního písmena příjmení u fyzických osob a u právnických osob podle počátečního písmena obchodní firmy.

 • Bc. Jana Fraňková agenda E, Q, U, Ú, W, X, Y 
 • Bc. Hana Borská, DiS., agenda L, P 
 • Ing. Richard Franěk, agenda H, CH, I, J
 • Alena Hájková, agenda S, Z, Ž
 • Bc. Jaroslava Vašátková, agenda O, R, V
 • Věra Hejtíková, agenda K
 • Mgr. Toma Nešev, agenda B, C, Č
 • Mgr. Vladimír Brož, agenda A, F, Š
 • Bc. Tomáš Vykoukal, agenda D, Ď, G, N 
 • Bc. Kateřina Brodecká, agenda  M, Ř, T, Ť