Oddělení registrace podnikatelů

Oddělení vykonává činnost obecního  živnostenského úřadu a plní úkoly Centrálního registračního místa.

Zajišťuje tyto úkoly:

 • přijímá ohlášení živnosti  a vydává podnikateli výpis z živnostenského rejstříku,
 • přijímá žádost o koncesi  a vydává rozhodnutí v této věci,   
 • přijímá oznámení o změně údajů a dokladů uvedených v ohlášení, případně žádosti o koncesi a vydává výpis z živnostenského rejstříku nebo vyrozumění,
 • přijímá oznámení o zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně, provádí zápis provozovny do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele,
 • přijímá oznámení o přerušení a pokračování provozování živnosti, provádí zápis do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele,
 • přijímá žádosti o zrušení živnostenského oprávnění a vydává rozhodnutí v této věci,
 • přijímá oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti, přijímá přihlášky k nemocenskému pojištění, přijímá oznámení o vzniku volného pracovního místa nebo jeho obsazení, přijímá oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění; získané údaje včetně jejich změn předává příslušným orgánům,
 • žádost o vydání českého národního průkazu průvodce podle zákona upravujícího některé podmínky podnikání a výkon některých činností v oblasti cestovního ruchu,
 • společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi přijímá podání obsahující údaje požadované v přihlášce k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční *), tyto údaje předává správci daně v elektronické podobě,
 • přijímá podání obsahující údaje požadované v oznámení o změně registračních údajů vztahujících se k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční *), tyto údaje předává správci daně v elektronické podobě,
 • pozastavuje provozování živnosti za závažná porušení živnostenského zákona, ruší živnostenská oprávnění za závažná porušení živnostenského zákona,
 • předkládá odvolání proti rozhodnutí oddělení odvolacímu orgánu,
 • zpracovává avíza o změně údajů zapsaných v základních registrech u podnikatelů a provádí zápis do živnostenského rejstříku,     
 • poskytuje poradenskou činnost ve věcech vzniku živnostenského oprávnění a zákona o živnostenském podnikání

*) Podání obsahující údaje požadované v přihlášce k registraci nebo v oznámené o změně registračních údajů lze učinit pouze elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Vedoucí oddělení

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Fraňková Jana A/209D 267 093 276267 093 276 vedoucí oddělení registrace podnikatelů
Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Borská Hana A/209C 267 093 289267 093 289 vedoucí referátu správních řízení
Brodecká Kateřina A/213 267 093 261267 093 261 vedoucí referátu základních registrů
Brož Vladimír A/209A 267 093 388267 093 388 referent
Černá Helena A/211 267 093 275267 093 275 referentka
Franěk Richard A/209B 267 093 264267 093 264 referent
Fraňková Jana A/209D 267 093 276267 093 276 vedoucí oddělení registrace podnikatelů
Hájková Alena A/211 267 093 279267 093 279 referent
Hejtíková Věra A/212 267 093 285267 093 285 referentka - koordinátorka přestupkového řízení
Jiráčková Helena A/209B 267 093 286267 093 286 referent
Vašátková Jaroslava A/209A 267 093 537267 093 537 referent

 

ROZDĚLENÍ AGENDY

 

Agenda je rozdělena podle počátečního písmena příjmení u fyzických osob a u právnických osob podle počátečního písmena obchodní firmy.

Bc. Jana Fraňková agenda Q, W, X, Y E, U, Ú 

Bc. Hana Borská, DiS., agenda P, Z, V 

Helena Jiráčková, agenda B, F, Ž

Ing. Richard Franěk, agenda H, CH, J,  I  

Alena Hájková, agenda Č, S

Bc. Jaroslava Vašátková, agenda L, N, R

Věra Hejtíková, agenda K

Mgr. Vladimír Brož, agenda A, G, Š

Mgr. Helena Černá, agenda C, M, Ř

Bc. Kateřina Brodecká, agenda DĎ, O, T, Ť

 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10