Oddělení registrace podnikatelů

Náplň práce oddělení

Oddělení vykonává činnost obecního  živnostenského úřadu a plní úkoly Centrálního registračního místa.

Zajišťuje tyto úkoly:

 • přijímá ohlášení živnosti  a vydává podnikateli výpis z živnostenského rejstříku,
 • přijímá žádost o koncesi  a vydává rozhodnutí v této věci,   
 • přijímá oznámení o změně údajů a dokladů uvedených v ohlášení, případně žádosti o koncesi a vydává výpis z živnostenského rejstříku nebo vyrozumění,
 • přijímá oznámení o zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně, provádí zápis provozovny do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele,
 • přijímá oznámení o přerušení a pokračování provozování živnosti, provádí zápis do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele,
 • přijímá žádosti o zrušení živnostenského oprávnění a vydává rozhodnutí v této věci,
 • přijímá oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti, přijímá přihlášky k nemocenskému pojištění, přijímá oznámení o vzniku volného pracovního místa nebo jeho obsazení, přijímá oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění; získané údaje včetně jejich změn předává příslušným orgánům,
 • společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi přijímá podání obsahující údaje požadované v přihlášce k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční *), tyto údaje předává správci daně v elektronické podobě,
 • přijímá podání obsahující údaje požadované v oznámení o změně registračních údajů vztahujících se k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční *), tyto údaje předává správci daně v elektronické podobě,
 • pozastavuje provozování živnosti za závažná porušení živnostenského zákona, ruší živnostenská oprávnění za závažná porušení živnostenského zákona,
 • předkládá odvolání proti rozhodnutí oddělení odvolacímu orgánu,
 • zpracovává avíza o změně údajů zapsaných v základních registrech u podnikatelů a provádí zápis do živnostenského rejstříku,     
 • poskytuje poradenskou činnost ve věcech vzniku živnostenského oprávnění a zákona o živnostenském podnikání

*) Podání obsahující údaje požadované v přihlášce k registraci nebo v oznámené o změně registračních údajů lze učinit pouze elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Náplň práce referátu správního řízení

 • zajišťuje koordinaci a metodickou pomoc oddělení při vedení složitých správních řízení
 • zajišťuje zároveň úkoly oddělení 

Náplň práce referátu základních registrů

 • zajišťuje vyřizování reklamací při zjištění nesouladu referenčních údajů vedených v základním registru (ROS) se skutečným stavem spadající do působnosti živnostenského odboru ÚMČ Praha 10
 • zajišťuje reklamaci nesprávných údajů v základním registru obyvatel (ROB) a základním registru územní identifikace (RÚIAN)
 • zajišťuje zároveň úkoly oddělení

Vedoucí oddělení

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Jana Fraňková A/209D 267 093 276267 093 276 vedoucí oddělení registrace podnikatelů

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10