Oddělení právních činností a veřejných zakázek

Jméno a příjmení:Tomáš Staněk

Funkce:vedoucí oddělení právních činností a VZ

Telefon:267 093 679

E-mail:tomas.stanek@praha10.cz

Budova, kancelář:V/518


Adresa oddělení:
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
(mapa | 3D prohlídka radnice)

Úřední hodiny

 

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Staněk Tomáš V/518 267 093 679267 093 679 vedoucí oddělení právních činností a VZ
Šmídová Lenka V/503 267 093 253267 093 253 referent/ka
Troníčková Markéta V/503 267 093 314267 093 314 referent/ka
 • zajišťuje komplexní právní servis odboru a právní servis ostatním odborům ÚMČ (mimo OMP) včetně koordinace spolupráce s externími advokátními kancelářemi zahrnující zejména:
 • přípravu komplikovaných smluvních vztahů;
 • přípravu a kontrolu vnitřních právních předpisů ÚMČ, případně vyhlášek HMP;
 • zpracování odborných stanovisek k návrhům smluv nebo návrhů smluv uzavíraných MČ a organizacemi MČ zřízenými;
 • zastupování MČ v soudních řízeních, příp. i ve správních řízeních, neřídí-li resp. nezajišťuje–li zastupování MČ jiný odbor;
 • realizuje a zajišťuje proces zadávání veřejných zakázek zadávaných v souvislosti s činností OBN, tedy zejména veřejných zakázek na opravy a rekonstrukce bytů a nebytových prostor a dalších objektů svěřených do správy OBN;
 • v elektronické podobě vede evidenci smluv uzavíraných MČ;
 • ve spolupráci s odborem kontroly a komunikace vyřizuje podněty a stížnosti fyzických a právnických osob;
 • poskytuje součinnost OMP ve věcech, kdy OMP zastupuje vlastníka – MČ v majetkových záležitostech (restituce, dořešení majetku státu);
 • sestavuje plán akcí na opravy a rekonstrukcí volných bytů svěřených do správy MČ;
 • zadává veřejné zakázky na opravy a rekonstrukce volných bytů a svěřených do správy MČ;
 • realizuje opravy a rekonstrukce volných bytů svěřených do správy MČ, provádí technickou a právní přípravu akce, provádí kontrolu plnění smluvních závazků a přebírá dílo od zhotovitele;
 • zajišťuje kompletní inženýrskou činnost v rámci přípravy a realizace jednotlivých akcí oprav a rekonstrukcí volných bytů a tepelných zdrojů svěřených do správy MČ včetně zajištění souhlasných stanovisek dotčených orgánů státní správy;
 • kontroluje dodržování a plnění jednotlivých smluvních závazků, přebírá dokončené dílo (opravu či rekonstrukci volného bytu) od zhotovitele a dle charakteru akce provádí zařazení do majetku MČ;