Oddělení právních činností a veřejných zakázek

Jméno a příjmení:Tomáš Staněk

Funkce:vedoucí oddělení právních činností a VZ

Telefon:267 093 679

E-mail:tomas.stanek@praha10.cz

Budova, kancelář:A/117


Adresa oddělení:
Vršovická 68, 101 38 Praha 10 (mapa)

Úřední hodiny

 

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Staněk Tomáš A/117 267 093 679267 093 679 vedoucí oddělení právních činností a VZ
Šmídová Lenka C/324 267 093 253267 093 253 referent/ka
Oddělení právních činností a veřejných zakázek plní zejména tyto úkoly:
 • zajišťuje komplexní právní servis odboru a právní servis ostatním odborům ÚMČ (mimo OMP) včetně koordinace spolupráce s externími advokátními kancelářemi zahrnující zejména:
  • přípravu komplikovaných smluvních vztahů;
  • přípravu a kontrolu vnitřních právních předpisů ÚMČ, případně vyhlášek HMP;
  • zpracování odborných stanovisek k návrhům smluv nebo návrhů smluv uzavíraných MČ a organizacemi MČ zřízenými;
  • zastupování MČ v soudních řízeních, příp. i ve správních řízeních, neřídí-li resp. nezajišťuje–li zastupování MČ jiný odbor;
 • metodicky řídí zadávání veřejných zakázek MČ a zřízených organizací, organizačně zajišťuje zadávání veřejných zakázek (s výjimkou veřejných zakázek spadajících do kompetence OMP) zadávaných MČ a jejími zřízenými organizacemi na základě podkladů předaných věcně příslušnými odbory a zřízenými organizacemi;
 • v elektronické podobě vede evidenci smluv uzavíraných MČ;
 • ve spolupráci s odborem kontroly a komunikace vyřizuje podněty a stížnosti fyzických a právnických osob;
 • poskytuje součinnost OMP ve věcech, kdy OMP zastupuje vlastníka – MČ v majetkových záležitostech (restituce, dořešení majetku státu);

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10