Oddělení školských zařízení

Jméno a příjmení:Jakub Ďurica

Funkce:vedoucí oddělení školských zařízení

Telefon:267 093 445

E-mail:jakub.durica@praha10.cz

Budova, kancelář:V/418a


Adresa oddělení:
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
(mapa | 3D prohlídka radnice)

Úřední hodiny

 

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Ďurica Jakub V/418a 267 093 445267 093 445 vedoucí oddělení školských zařízení
Majtner Vít V/517 267 093 325267 093 325 referent/ka
Fojtů Kateřina V/517 267 093 251267 093 251 referent/ka

Oddělení školských zařízení plní zejména tyto úkoly:

  • správce vykonává kontrolu školských budov, přilehlých pozemků s veškerým zařízením i oplocením a to jak prostřednictvím správce, tak samostatně
  • komunikuje s Praha 10 – Majetková, a.s. jako správcem objektů a řediteli jednotlivých ZŠ a MŠ
  • přenáší jednotlivé podněty vzešlé od školských zařízení a koordinuje jednotlivé požadavky dle nutnosti a potřeby, zajišťuje výběr firmy na jednotlivé druhy prací, provádí TDI při opravách, zajišťuje provozní a ekonomickou část správy ŠZ, zejména hospodárné využívání spravovaného majetku prostřednictvím správní firmy a nájemců ÚMČ Praha 10 list 12/61 QS 55-01 Příloha č. 2
  • zpracovává (zejména vznik, změna a zánik) a vede evidenci nájemních smluv či smluv o výpůjčce (výprose)
  • komplexně metodicky řídí, koordinuje a kontroluje činnost SF vykonávající správu objektů školských zařízení a dalších objektů;
  • jedná jménem vlastníka při správě pozemků, které souvisí s provozem školských zařízení (areály škol a školek) a to zejména k podávání žádostí o kácení dřevin mimo les dle zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a souvisejících právních předpisů (též dle zák. č. 500/2004 Sb., správní řád),