Referát občanských průkazů a evidence obyvatel

Jméno a příjmení:Helena Dvořáková

Funkce:vedoucí referátu občanských průkazů a evidence obyvatel

Telefon:267 093 624

E-mail:helena.dvorakova@praha10.cz

Budova, kancelář:K/203


Adresa referátu:
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
(mapa | 3D prohlídka radnice)

Úřední hodiny

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Dvořáková Helena K/203 267 093 624267 093 624 vedoucí referátu občanských průkazů a evidence obyvatel
Exnerová Jana K/205 267 093 561267 093 561 referent
Hradil Patrik K/204 267 093 625267 093 625 referent
Juřicová Simona K/204 267 093 628267 093 628 referent
Kofránková Kateřina K/205 267 093 630267 093 630 referent
Maxantová Jana K/206 267 093 632267 093 632 referent
Němcová Alena K/207 267 093 463267 093 463 referent
Zahrádková Ivana K/206 267 093 655267 093 655 referent
 • v informačním systému evidence obyvatel zpracovává údaje o občanech s trvalým pobytem v územním obvodu MČ a jejich změny;
 • provádí přihlašování občanů k trvalému pobytu;
 • přijímá sdělení občanů o ukončení trvalého pobytu na území České republiky;
 • poskytuje osobní údaje z informačního systému evidence obyvatel;
 • oznamuje změny v počtu osob přihlášených k trvalému pobytu vlastníku příslušného objektu;
 • poskytuje vlastníku objektu na základě jeho písemné žádosti jmenný seznam osob trvale hlášených v tomto objektu;
 • vede evidenci občanských průkazů;
 • přijímá žádosti o vydání občanského průkazu;
 • předává vyhotovené občanské průkazy;
 • odebírá občanské průkazy při omezení svéprávnosti, po zemřelých občanech nebo v případě prohlášení občana za mrtvého;
 • přijímá oznámení o ztrátě, odcizení, poškození, zničení a nálezu občanského průkazu;
 • přijímá na žádost občana občanský průkaz do úschovy po dobu jeho dlouhodobého pobytu v zahraničí.