Oddělení stížností a svobodného přístupu k informacím

Jméno a příjmení:Tereza Matoušová

Funkce:vedoucí oddělení stížností a svobod. přístupu k in

Telefon:267 093 743

E-mail:tereza.matousova@praha10.cz

Budova, kancelář:C/530


Adresa oddělení:
Vršovická 68, 101 38 Praha 10 (mapa)

Úřední hodiny

 

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Adamcová Ilona C/528 267 093 400267 093 400 referentka
Koš David C/501B 267 093 137267 093 137 metodik/metodička - kontrolor/kontrolorka
Krejčová Libuše C/528 267 093 260267 093 260 referentka
Matoušová Tereza C/530 267 093 743267 093 743 vedoucí oddělení stížností a svobod. přístupu k in
Tichý Richard C/504 267 093 387267 093 387 vedoucí referátu stížností
  • vede centrální evidenci stížností, petic a pochvalných podání a provádí úkony, které s jejich zpracováním souvisejí;
  • vede centrální evidenci žádostí o informace podané MČ v režimu InfZ a v této oblasti zajišťuje ve vztahu k ostatním organizačním složkám ÚMČ komplexní metodickou a kontrolní činnost;
  • jednou ročně zpracovává výroční zprávu ÚMČ o poskytování informací dle InfZ a podílí se na zpracování a vyhodnocení údajů o stížnostech, pochvalách, anonymních podáních a peticích podaných MČ;
  • v rozsahu svěřené působnosti zpracovává vnitřní předpisy a metodiky ÚMČ;
  • v součinnosti s oddělením kontrolních činností OKK se podílí na provádění mimořádných kontrol se zaměřením na dodržování právních předpisů, vnitřní řídící dokumentace a souvisejících závazných vnitřních předpisů, kromě kontrol vykonávaných podle zákona o finanční kontrole;
  • zajišťuje správu úřední desky.
Den Úřední hodiny pro veřejnost
Pondělí 8:00–12:00 hod. 13:00–17:30 hod.
Středa 8:00–12:00 hod. 13:00–17:30 hod.
Čtvrtek 8:00–12:00 hod.