Oddělení stížností a svobodného přístupu k informacím

Jméno a příjmení:Tereza Matoušová

Funkce:vedoucí oddělení stížností a svobod. přístupu k in

Telefon:267 093 743

E-mail:tereza.matousova@praha10.cz

Budova, kancelář:C/530


Adresa oddělení:
Vršovická 68, 101 38 Praha 10 (mapa)

Úřední hodiny

 

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Adamcová Ilona C/528 267 093 400267 093 400 referentka
Krejčová Libuše C/528 267 093 260267 093 260 referentka
Matoušová Tereza C/530 267 093 743267 093 743 vedoucí oddělení stížností a svobod. přístupu k in
Rožková Jolana C/529 267 093 371267 093 371 metodik/metodička - kontrolor/ kontrolorka
Tichý Richard C/504 267 093 387267 093 387 vedoucí referátu stížností

Oddělení stížností a svobodného přístupu k informacím vede centrální evidenci došlých stížností, pochval, anonymních podání a petic občanů, dozoruje jejich vyřizování příslušnými odbory, koordinuje příslušné odbory dle jejich věcné kompetence a prošetřuje závažné nebo opakované stížnosti a podání. V případě potřeby spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení a provádí pro ně vyžádaná šetření.

Oddělení stížností a svobodného přístupu k informacím dále vede centrální evidenci žádostí o poskytnutí informace v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a v této oblasti poskytuje metodickou pomoc ostatním organizačním složkám ÚMČ a podílí se na zpracování vnitřních směrnic a instrukcí. Oddělení též zajišťuje zveřejnění informací poskytnutých na žádost způsobem umožňujícícím dálkový přístup.

Oddělení stížností a svobodného přístupu k informacím vykonává komplexní správu úřední desky ÚMČ Praha 10. U zveřejňovaných osobních údajů vykonává dohled nad dodržováním zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Den Úřední hodiny pro veřejnost
Pondělí 8:00–12:00 hod. 13:00–17:30 hod.
Středa 8:00–12:00 hod. 13:00–17:30 hod.
Čtvrtek 8:00–12:00 hod.  

 

  Než půjdete na úřad...

  Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

  Mělo by Vám pomoci:

  Využijte dětský koutek...

  Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
  Děkujeme za pochopení!

  Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10