Referát administrativy a archiv SÚ

Jméno a příjmení:Jitka Kostečková

Funkce:vedoucí referátu administrativy a archivu SÚ

Telefon:267 093 527

E-mail:jitka.kosteckova@praha10.cz

Budova, kancelář:K/422


Adresa referátu:
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
(mapa | 3D prohlídka radnice)

Úřední hodiny

 

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Adamec Petr K/424 267 093 214267 093 214 referent/ka archivu SÚ
Kostečková Jitka K/422 267 093 527267 093 527 vedoucí referátu administrativy a archivu SÚ
Müllerová Dagmar K/424 267 093 408267 093 408 referent archivu SÚ
Vlček Lukáš K/423 267 093 504267 093 504 referent archivu a administrativy

Náplň práce referátu:

  • Zpracovává statistické výkazy pro Český statistický úřad,
  • Vede evidenci a ukládání písemností týkajících se řízení dle stavebního zákona (vedení archívu stavebního úřadu),
  • Zajišťuje výkon spisové služby pro stavební úřad,
  • Zajišťuje odpovědi k příspěvkům z diskusního fóra a elektronickou podatelnu.
  • Zajišťuje aktualizaci údajů o OST na intranetu.

Archiv stavebního úřadu

  • Eviduje a ukládá veškerá pravomocná rozhodnutí a jiná opatření stavebního úřadu podle stavebního zákona, podklady pro správní řízení a pro jiná opatření, včetně ověřené projektové dokumentace a certifikátů od autorizovaného inspektora.
  • Nahlížení do spisu se řídí ustanoveními správního řádu a zvláštního právního předpisu (pro nahlížení do dokladů je třeba předložit doklad o vlastnictví nebo pověření vlastníka stavby). Kopii dokumentace stavby stavební úřad poskytne, pokud žadatel předloží souhlas toho, kdo dokumentaci pořídil, případně souhlas vlastníka stavby, které se dokumentace týká. V odůvodněných případech lze usnesením odepřít nahlížení do vybraných částí dokumentace u staveb důležitých pro obranu státu, staveb civilní ochrany a bezpečnosti, popřípadě z důvodů ochrany osob a jejich majetku. Osobám oprávněným k nahlížení do archivních materiálů je umožněno pořízení fotokopií za úhradu.
  • Archiv stavebního úřadu je přístupný pro veřejnost v úřední hodiny nebo po domluvě.
  • Zpracovává podklady pro digitalizaci archívních materiálů.