Oddělení spisoven

Jméno a příjmení:Jiří Dudek

Funkce:vedoucí oddělení spisoven

Telefon:267 093 405

E-mail:jiri.dudek@praha10.cz

Budova, kancelář:H/114


Adresa referátu:
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
(mapa | 3D prohlídka radnice)

Úřední hodiny

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Císařová Martina H/109 267 093 521267 093 521 referent/ka - spisovny
Dudek Jiří H/114 267 093 405267 093 405 vedoucí oddělení spisoven
Kryndlerová Milada H/109K 267 093 557267 093 557 referent/ka - spisovny
  • Zajišťuje archivní službu, provoz spisoven včetně provádění skartací.

Další příklady zajištěných prací:

  • zřízení pozice metodika spisové služby.
  • nová vydání a aktualizace spisového řádu.
  • pochvaly od Magistrátu hl. m. Prahy a Archivu hl. m. Prahy za příkladné vedení spisové služby.
  • absolvování kontroly elektronické a analogové spisové služby Oblastním archivem – bez závad.
  • vyžadování bezpodmínečného vedení dokumentů v elektronické podobě.
  • opakovaná výchova a využití praktikantů v rámci poskytování školní praxe studentům.
  • průběžná a častá metodická pomoc na jednotlivých odborech a odděleních z hlediska vedení a archivace el. dokumentů.