Oddělení státní správy

Řadit dle:
The template you are linking to has no template configured yet.

Adresa oddělení:
Vršovická 68, 101 38 Praha 10 (mapa)

Úřední hodiny

 

Řadit dle:
The template you are linking to has no template configured yet.
Jako silniční správní úřad (SSÚ) vykonává státní správu v přenesené působnosti na úseku silničního hospodářství včetně výkonu funkce speciálního stavebního úřadu v rozsahu zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), provádí státní dozor na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích (mimo místní komunikace I. třídy).
Na úseku dopravy zajišťuje přenesenou působnost stanovením místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a povolováním výjimek z ní.
Projednává přestupky v oblasti silničního hospodářství a některé další přestupky na úseku dopravy v rozsahu daném příslušnými zákony a Statutem hl. města Prahy. Dále vykonává činnost správce místního poplatku za užívání veřejného prostranství dle zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, a vyhlášky hl. m. Prahy č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Sleduje stav komunikací a povrchových znaků inženýrských sítí (vodovodních, plynovodních, teplovodních, elektrických, kanalizačních) a veřejného osvětlení, zjištěné závady předává k řešení jednotlivým vlastníkům.