Oddělení státní správy

Jméno a příjmení:Daniel Čech

Funkce:vedoucí oddělení státní správy

Telefon:267 093 476

E-mail:daniel.cech@praha10.cz

Budova, kancelář:K/510


Adresa oddělení:
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
(mapa | 3D prohlídka radnice)

Úřední hodiny

 

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Bejlková Markéta K/511 267 093 379267 093 379 referent referátu dopravy a spec.stav.úřadu
Budař Petr K/418 267 093 307267 093 307 vedoucí referátu právního (právník)
Čech Daniel K/510 267 093 476267 093 476 vedoucí oddělení státní správy
Dejnožka Martin K/513 267 093 267267 093 267 vedoucí referátu posuz. PD a kontr. v obl.dopr. a inženýrských sítí
Hasmanová Barbora / referent/ka - dohoda
Hazdrová Eva K/417 267 093 821267 093 821 referent/ka - dopravní přestupky
Hloušek Jan K/509 267 093 291267 093 291 referent referátu komunikací
Holečková Monika K/416 267 093 823267 093 823 referent/ka - administrace dopravní přestupky
Hrubá Simona K/512 267 093 585267 093 585 vedoucí referátu dopravy a spec.stav.úřadu
Janata Petr K/508 267 093 494267 093 494 referent referátu komunikací
Jordánová Anna K/509 267 093 512267 093 512 referent referátu komunikací
Klíma Václav K/419 267 093 558267 093 558 právník/čka - přestupky
Kravčuková Marina K/415 267 093 826267 093 826 právník/právnička - dopravní přestupky
Kunc Martin K/511 267 093 460267 093 460 referent referátu dopravy a spec.stav.úřadu
Lachoutová Eva K/417 267 093 824267 093 824 referent/ka - dopravní přestupky
Mrkáčková Karolína / referent - dohoda
Salačová Jitka / referent/ka - dohoda
Skála Radim K/508 267 093 313267 093 313 vedoucí referátu komunikací
Slaboňová Kateřina K/413 267 093 828267 093 828 právník/právnička - dopravní přestupky
Šebek Petr K/414 267 093 825267 093 825 právník/právnička - dopravní přestupky
Šiklová Jolana K/416 267 093 822267 093 822 referent/ka - dopravní přestupky
Šmejkalová Veronika K/414 267 093 827267 093 827 právník/právnička - dopravní přestupky
Vangansen Petr K/419 267 093 290267 093 290 právník/čka - přestupky
Zavada Martin K/513 267 093 430267 093 430 referent/ka referátu posuz. PD a kontr. v obl.dopr. a inženýrských sítí
Jako silniční správní úřad (SSÚ) vykonává státní správu v přenesené působnosti na úseku silničního hospodářství včetně výkonu funkce speciálního stavebního úřadu v rozsahu zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), provádí státní dozor na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích (mimo místní komunikace I. třídy).
Na úseku dopravy zajišťuje přenesenou působnost stanovením místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a povolováním výjimek z ní.
Projednává přestupky v oblasti silničního hospodářství a některé další přestupky na úseku dopravy v rozsahu daném příslušnými zákony a Statutem hl. města Prahy. Dále vykonává činnost správce místního poplatku za užívání veřejného prostranství dle zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, a vyhlášky hl. m. Prahy č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Sleduje stav komunikací a povrchových znaků inženýrských sítí (vodovodních, plynovodních, teplovodních, elektrických, kanalizačních) a veřejného osvětlení, zjištěné závady předává k řešení jednotlivým vlastníkům.