Archiv 2016

Datum poskytnutí informace Předmět informace Přílohy
 4.  1. 2016 Dotaz k uzavřeným smlouvám 1
 4.  1. 2016 Sdělení, kdy a jaké kroky úřad učinil k vymáhání zaplacení uvedených neuhrazených pokut  
 4.  1. 2016 Informace k nebyt. prostoru na adrese Uzbecká 1412/2 (jednotka 128)  
 4.  1. 2016 Dostupnost usnesení RMČ a ZMČ Praha 10 na webu MČ Praha 10  
 5.  1. 2016 Informace k výběrovým řízením na pracovníky oddělení IT ÚMČ Praha 10  
 7.  1. 2016 Informace k vyznačenému vyhrazenému parkování a zákazu stání před domem č.p. 10 (případně 12) v ulici Bulharská  
13.  1. 2016 Práce provedené firmou Relsie spol. s r. o. pro ÚMČ Praha 10 v letech 1994-2014  
13.  1. 2016 Smlouvy mezi MČ Praha 10 a JUDr. Janem Pavlokem

1  2  3

4  5  6

7

15.  1. 2016 Informace k vítězné cenové nabídce, za kterou se prodala nebytová jednotka č. 112/14, v domě Krymská 112/4  
19.  1. 2016 Informace k výkonu funkce v rámci úřadu městské části Praha 10  
19.  1. 2016 Dotaz k Usnesení RMČ Praha 10 č. 1072 přijatému 1.12.2015  
26.  1. 2016 Smlouvy JUDr. Radmily Kleslové uzavřené s městskou částí Praha 10 v letech 2006 – 2014 1   2
26.  1. 2016 Informace o smlouvách uzavřených mezi MČ Praha 10 a JUDr. PhDr. Oldřichem Choděrou v letech 2006 - 2014 1 2 3 4
 5.  2.  2016 Informace o administrativní budově v ulici Šalvějová 1  2  3
15.  2. 2016 Informace o poskytování veřejných prostředků  
15.  2. 2016 Krátké živičné příčné prahy na území MČ Praha 10  
15.  2. 2016 Informace o přestupkovém řízení  
15.  2. 2016 Informace o přestupkovém řízení  
  1.  3. 2016 Změna využití nebytové jednotky  
  2.  3. 2016 Kdy a jaké pokuty udělil zdejší stavební úřad ve IV. čtvrtletí 2015  
 7.  3. 2016 Informace o účasti spolků na územních řízeních a řízeních o vydání stavebního povolení  
 7.  3. 2016 Informace týkající se podomního prodeje  
11.  3. 2016 Informace o poskytování veřejných prostředků 1
14.  3. 2016 Informace o poskytování veřejných prostředků  
18.  3. 2016 Informace o vymáhání zaplacení neuhrazených pokut  
18.  3. 2016 Podklady, které jsou potřeba pro vydání územního souhlasu k překládce telefonního sloupu v ulici K Háječku v Praze 10 Strašnicích  
18.  3. 2016 Informace k participativnímu rozpočtu  
20.  3. 2016 Dotaz na poradenskou činnost zastupitele  
31.  3. 2016 Informace na základě smlouvy o poskytování právních služeb  
31.  3. 2016 Informace k nebytové jednotce  
  6.  4. 2016 Dotaz na umělecké dílo  
16.  4. 2016 Doprovodná informace k poskytnutí kupní smlouvy na bytovou jednotku  
18.  4. 2016 Informace týkající se provozu LDN Vršovice v letech 2013 - 2016

1  2  3

4  5  6

22.  4. 2016 Informace z rejstříku přestupků ÚMČ Praha 10  
22.  4. 2016

Generel veřejných prostor Prahy 10

 
28.  4. 2016

Informace o vjezdu do Malešického parku z ulice Malešická naproti ulici Marciho 

 
  4.  5. 2016 Informace o řízení pro lokalitu Michle  
18.  5. 2016 Informace o uložené pokutě  
30.  5. 2016 Informace o délce pracovního poměru úředníka ÚMČ Praha 10  
31.  5. 2016

Informace o smlouvám se společností Rossy o údržbě zeleně

 
10.  6. 2016 Informace týkající se krátkých živičných prahů na území MČ Praha 10  
15.  6. 2016 Informace o přestupkovém řízení  
16.  6. 2016 Informace o uzavřených smlouvách s firmou euroAWK, s.r.o.  
21.  6. 2016 Zásady pro prodej pozemků související s I. - XII. etapou privatizace 1
23.  6. 2016 Strategický materiál pro boj s korupcí 1   2
23.  6. 2016 Informace o Rozhodnutí o umístění stavby 1
24.  6. 2016 Smlouva na údržbu a servis interaktivní úřední desky 1
24. 6. 2016 Informace o ostraze objektů na Praze 10 za rok 2015

1  2  3

4  5  6

24. 6. 2016 Informace o vozovém parku 1
29. 6. 2016 Informace o přestupkovém řízení  
29. 6. 2016 Evidence stromů 1
29. 6. 2016 Nájemní smlouva na nebytový prostor Litevská 1/1282 1
29. 6. 2016 Smlouva o pronájmu pozemku 1
  8.  7. 2016 Informace o usnesení zastupitelstva

1  2  3

11.  7. 2016 Postup při ukončení nájemního vztahu v bytě, který je majetkem MČ Praha 10  
12.  7. 2016 Informace ke stavebním úpravám I.  
12.  7. 2016 Informace ke stavebním úpravám II.  
14.  7. 2016 Smlouva se společností Office Centrum, s.r.o., ze dne 17.1.2013 1
15.  7. 2016 Informace k monitoringu a analýze sociálních sítí 1
19.  7. 2016 Informace k "Programu bydlení"  
 1.   8. 2016 Informace k přízemní stavbě a stavebním pracem  
 3.   8. 2016 Informace o podnětu ke kontrole vedené ÚMČ Praha 10, OŽI pod sp. zn. P10-058744/2016

1  2  3

4

10.  8. 2016 Usnesení RMČ č. 344 ze dne 24.5.2016 včetně příloh

1  2  3  4

5  6  7  8

9  10  11

12 13 14

15

11.  8. 2016 Informace o poskytování veřejných prostředků  
12.  8. 2016 Informace ke Generelu veřejných prostranství

1  2  3

4  5  6

7  8  9

10

12.  8. 2016 Smluvní dokumentace se společností UNIT architekti, s.r.o. 1
16.  8. 2016 Informace o přestupkovém řízení  
16.  8. 2016 Doprovodná informace k poskytnutnému přestupkovému spisu  
16.  8. 2016 Informace, zda má MČ Praha 10 ve vlastnictví sportovní halu  
19.  8. 2016 Sdělení nákladů spojených s vyřizováním konkrétní žádosti  
22.  8.2016 Důvodová zpráva usnesení rady města ze dne 12.1.2016, číslo jednání 2, usnesení č. 15 1
23.  8. 2016 Informace v souvislosti s výběrovým řízením na funkci tiskového mluvčího 1
24.  8. 2016 Dokumentace ke způsobu užívání stavby Sedmidomky 15  
26.  8. 2016 Informace k budoucím smlouvám se stavebníky 1   2
 5.   9. 2016 Informace k projektu Magnolia a Carnea  
 9.   9. 2016 Informace o výši ročního nájemného na m2 v bytech v panelových domech ve správě MČ Praha 10  
15.  9. 2016 Informace o poskytování veřejných prostředků  
19.  9. 2016 Informace o čerpání prostředků z Evropské unie v Programovém období 2007 - 2013 a dále v programovém období 2014 - 2020 1
19.  9. 2016 Poskytnutí průkazu energetické náročnosti u vybraných budov (PENB)

1  2  3

4  5  6

21.  9. 2016 Sdělení k proběhlým, popřípadě i probíhajícím privatizacím bytového fondu oprávněným nájemníkům MČ Praha 10, počítáno od roku 2012 1  2
23.  9. 2016 Výsledky z hlasovacího zařízení z 12. zasedání MČ ze dne 8.9.2016 1
27.  9. 2016 Informace ve věci stavebních prací ul. Madridská762/9, Praha 10  
 3. 10. 2016 Informace, zda MČ Praha 10 vede v současné době soudní spor s organizací Transparency International - Česká republika, o. p. s.  
 4. 10. 2016 Dopis zastupitelům 1
 4. 10. 2016 Informace o poskytování wi-fi na území MČ Praha 10  
 5. 10. 2016 Informace k přezkumu územního rozhodnutí č.j. P10-004061/2016  
 6. 10. 2016 Informace o veřejných prostředcích  
 7. 10. 2016 Informace o spisu a jeho postoupení 1  2
20.10. 2016 Informace vztahující se k poskytování veřejných prostředků  
20.10. 2016 Informace o přestupkovém řízení  
20.10.2016 Vyjádření k umístění billboardu na pozemku č. par. 327 v k.ú. Vršovice 1
24.10. 2016 Informace o veřejných prostředcích  
24.10. 2016 Informace týkající se výnosů z nájemného  
25.10. 2016 Sociální pohřby  
26.10. 2016 Informace k využívaným informačních systémům  
26.10. 2016 Informace o veřejných prostředcích  
27.10. 2016 Dotazy k naplňování aktuálního programového prohlášení Rady městské části Praha 10  
  3.11. 2016 Informace k projednání stavby v proluce mezi Krymskou a Moskevskou ulicí 1
  4.11. 2016 Informace o veřejných prostředcích  
  4.11. 2016 Znalecký postudek 1
  7.11. 2016 Poskytnutí informací ke Galerii Deset

1  2  3

4  5  6

7  8  9

10

  8.11. 2016 Informace o volných místech v MŠ  
  9.11. 2016 Sdělení věku nejmladšího dítěte přijatého v MŠ Omská  
10.11. 2016 Poskytnutí elektronických výstupů z hlasovacího zařízení z 5, 6, 7, 8, 10 a 11 zasedání ZMČ Prahy 10 

1  2  3

4  5  6 

14.11. 2016 Kopie listin ve stavebních řízení týkajících se výstavby vybraných bytových projektů na území MČ Praha 10

1  2  3

4  5  6

7  8

16.11. 2016 Smlouvy se společností Medifin, a. s.

1  2  3

4  5  6

7  8  9

10  11

24.11. 2016 Mandátní smlouvy uzavřené s firmou TOMMI-holding, s.r.o.

1  2  3

4  5  6

28.11. 2016 Informace vztahující se ke Kolbenově vile

1  2  3

4  5

28.11. 2016 Informace týkající se Dnů Prahy 10 v letošním roce

1  2  3

4  5  6

7  8  9

10 11 12

13 14 15

30.11. 2016 Informace o projednávání zástavby v  "proluce" mezi Krymskou a Moskevskou

1  2  3

4  5  6

7  8  9

10

 2.12. 2016 Informace o veřejných prostředcích  
 6.12. 2016 Mzdové náklady jednotlivých členů Rady městské části Praha 10 od 1.6.2016  
 7.12. 2016 Aktuální seznam všech nebytových prostor, které v současnosti vlastní nebo má svěřeno do péče MČ Praha 10 1
 9.12.2016 Mandátní smlouva se společností AUSTIS, a.s.

1  2  3

4

14.12.2016 Informace o veřejných prostředcích  
19.12.2016 Informace o sankčním řízení ve věci nepovolené stavby na adrese U Krbu 11, Praha 10 1
21.12. 2016 Vítězné cenové nabídky na prodej nebytové jednotky

1  2  3

4  5  6

7  8  9

10 11 12