Potřebuji řešit

Úvod » Žádosti, povolení a stížnosti » Svobodný přístup k informacím » Detaily Životní situace
  
Okruh Žádosti, povolení a stížnosti
Kategorie Svobodný přístup k informacím
Název životní situace Žádost o poskytnutí informace
Základní informace

Státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce mají podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, a to každé fyzické i právnické osobě, která o ně požádá. 

Kdo je oprávněn jednat

Jakákoliv právnická nebo fyzická osoba

Způsob řešení
Informace jsou poskytovány na základě žádosti – ústní, písemné, faxové či elektronické nebo zveřejněním.
Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10

  • podatelna úřadu, el. podatelna, sekretariát příslušného odboru
Doklady formulář Žádost o poskytnutí informace

Poplatky a lhůty

Poplatky:

Povinný subjekt je v souvislosti s poskytováním informací oprávněn žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

Poplatky jsou stanoveny dle sazebníku úhrad daného úřadu.

Platný sazebník úhrad lze nalézt ZDE.

      

Lhůty:

V případě vyhovění žádosti jsou informace poskytnuty nejpozději do 15 dnů od podání žádosti (tato lhůta může být ze závažných důvodů prodloužena nejvýše o 10 dnů)

žadatel může být do 7 dnů vyzván, aby žádost upřesnil (musí tak učinit do 30 dnů)

pokud se požadované informace nevztahují k působnosti subjektu, ten žádost odloží a sdělí to žadateli do 7 dnů
Nejčastější otázky
  • Jak dlouhou dobu má úřad na odpověď na dotaz?
    Odpověď byste měl dostat nejpozději do 15 dnů, pokud se otázka týká působnosti dotazovaného úřadu.
Podobné situace -
Související situace