Oddělení přestupkové

Oddělení zajišťuje tyto úkoly:

  • Přestupky
  • Realizuje výkon trestu obecně prospěšných prací

Přestupky (charakter, nejčastěji řešené přestupky):

  • projednává přestupky spadající do působnosti odboru, zejména přestupky v oblasti pořádku ve státní správě, územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku, ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi aj.
  • poskytuje právní pomoc a rady občanům v oblasti, která spadá do náplně přestupkového oddělení; vede evidenci přestupků za úřad a zpracovává statistické výkazy
  • vypracovává zprávy o pověsti pro orgány činné v trestním řízení

Vedoucí oddělení

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Colon Martin C/518 267 093 321267 093 321 vedoucí oddělení přestupkového

Lidé z oddělení

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Colon Martin C/518 267 093 321267 093 321 vedoucí oddělení přestupkového
Doležal Martin C/110 267 093 603267 093 603 rejstříkář
Dologh Josef C/517 267 093 337267 093 337 právník - přestupkář
Dušák Martin C/516 267 093 672267 093 672 vedoucí referátu rejstříku přestupků - přestupkář
Hlaváčková Taťána C/515 267 093 414267 093 414 právník - přestupkář
Schubert Viktor C/531 267 093 643267 093 643 právník - přestupkář

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10