Oddělení přestupkové

Oddělení zajišťuje tyto úkoly:

  • Přestupky
  • Realizuje výkon trestu obecně prospěšných prací

Přestupky (charakter, nejčastěji řešené přestupky):

  • projednává přestupky spadající do působnosti odboru, zejména přestupky v oblasti pořádku ve státní správě, územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku, ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi aj.
  • poskytuje právní pomoc a rady občanům v oblasti, která spadá do náplně přestupkového oddělení; vede evidenci přestupků za úřad a zpracovává statistické výkazy
  • vystavuje výpisy z rejstříku přestupků
  • ukládá a vybírá blokové pokuty a správní poplatky
  • vypracovává zprávy o pověsti pro orgány činné v trestním řízení

Vedoucí oddělení

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Martin Colon C/518 267 093 321267 093 321 vedoucí oddělení přestupkového

Lidé z oddělení

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Kateřina Benešová C/519 267 093 425267 093 425 rejstříkářka
Martin Colon C/518 267 093 321267 093 321 vedoucí oddělení přestupkového
Martin Čurda C/519 267 093 694267 093 694 právník - přestupkář
Josef Dologh C/517 267 093 337267 093 337 právník - přestupkář
Martin Dušák C/516 267 093 672267 093 672 vedoucí referátu rejstříku přestupků - přestupkář
Taťána Hlaváčková C/515 267 093 414267 093 414 právník - přestupkář
Viktor Schubert / právník - přestupkář

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2020 MČ Praha 10