Archiv 2017

Datum poskytnutí informace Předmět informace Přílohy
  2.  1. 2017 Smlouvy o pronájmu nebytových prostor se společností ROSSY service, a.s. 1  2
  2.  1. 2017 Informace k prodeji nebytových jednotek v majetku městské části Praha 10

1  2  3

4  5  6

  5.  1. 2017 Informace o veřejných prostředcích  
 16. 1. 2017 Sdělení ke zveřejnění poskytnuté informace  
 18. 1. 2017 Informace o plánovaném prodeji bytových a nebytových jednotek v roce 2017 1
 18. 1. 2017 Kupní smlouvy na prodej čtyřkolek 1  2
 18. 1. 2017 Smlouvy o vypůjčce čtyřkolek 1
 23. 1. 2017 Informace o veřejných prostředcích  
 24. 1. 2017 Informace o veřejných prostředcích  
   1. 2. 2017 Informace o veřejných prostředcích  
   3. 2. 2017 Informace o záznamových zařízeních (kamerách), umístěných vně objekdu MČ Praha 10  
   6. 2. 2017 Kupní smlouva se společností NOKO spol. s.r.o. 1
   6. 2. 2017 Znalecké posudky

1  2  3

4  5  6

   8. 2. 2017 Počet zaměstnanců úřadu MČ Praha 10 v období 2010 - 2017  
   8. 2. 2017 Informace o nájemní smlouvě  
 10. 2. 2017 Volné nebytové prostory o rozloze přesahující 600 m2, které jsou ve vlastnictví MČ Praha 10  
 13. 2. 2017 Dotazy související s areálem Gutovka  
 16. 2. 2017 Informace k části rozpočtu Vnitřní správa 1  2
 23. 2. 2017 Informace k objektu KD Eden 1
 24. 2. 2017 Investeční plány MČ Praha 10 pro rok 2017  
   7. 3. 2017 Informace související se Zprávou o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě  
   7. 3. 2017 Informace vztahující se k objektu KD EDEN  
   8. 3. 2017 Informace týkající se projektu Školy v přírodě v Horském hotelu v Jánských lázních v letech 2015 a 2016  
 10. 3. 2017 Informace o privatizaci budovy Za poštou 702/5, Strašnice a o privatizaci obecně 1
 20. 3. 2017 Kopie rozhodnutí ÚMČ č.j. P10-043809/2016 ze dne 25.4.2016 1
 20. 3. 2017 Informace k monitoringu médií 1
 21. 3. 2017 Informace o aktuálním složení RMČ a uvolněných členech RMČ Praha 10  
 22. 3. 2017 Informace o domu v ulici U Nových vil 943/28 1  2
 22. 3. 2017 Informace o administrativní budově v ulici Šalvějová 1
 23. 3. 2017 Informace o veřejných prostředcích  
 27. 3. 2017 Informace o počtu loveckých lístků vydaných cizincům za jednotlivé roky od zřízení působmosti ÚMČ  
 28. 3. 2017 Informace k výstavbě bytového domu TESLA  
 31. 3. 2017 Informace k bodu 9 na 15.zasedání ZMČ Praha 10

1  2  3

4  5

   4. 4. 2017 Informace o prodeji pozemků a objektů ve Strašnicích  
   5. 4. 2017 Zápisy a programy z jednání výborů zastupitelstva MČ od 1.6.2016  
   5. 4. 2017 Informace o pozemcích k.ú. Záběhlice  
   7. 4. 2017 Informace ke kácení stromů ve vnitrobloku Užocká  
   7. 4. 2017 Sdělení týkající se stavebního povolení  
 12. 4. 2017 Výherní hrací přístroje na území MČ Praha 10, které povoluje ÚMČ Praha 10  
 12. 4. 2017 Informace související se vznikem a řešením důsledků smlouvy se společností KEY INVESTMENTS, a.s.  
 20. 4. 2017 Informace o správě dětských hřišť a jejich údržbě  
 21. 4. 2017 Smlouvy o provedení stavebních úprav vč. příloh a dodatků  
 21. 4. 2017 Informace o WiFi připojení na území MČ Praha 10  
 27. 4. 2017 Smluvní vztah s pojišťovnou Kooperativa 1
   4. 5. 2017 Kopie nájemních smluv

1  2  3  4

5  6  7  8

 9 10 11 12

13 14 15 16

   9. 5. 2017 Informace o areálu volného času Gutovka  
 10. 5. 2017 Usnesení RMČ 236/2011 a zprávy o stavu obhospodařovaného majetku podané společnosti Key Investments

1  2  3  4

5  6  7  8

9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23 24 25 26

 15. 5. 2017 Informace o stavebních pracích na adrese Praha 10, Sámova 1440/10  
 17. 5. 2017 Přehledy proplacených faktur za období 1.1.2017 - 30.4.2017 1  2  3
 17. 5. 2017 Smlouvy mezi MČ Praha 10 a společností Nova Art 1  2  3
 22. 5. 2017 Informace o stavebních pracích na adrese Praha 10, Sámova 665/12  
 26. 5. 2017 Nájemní smlouvy na pozemky v kat. územní Záběhlice

1  2  3  4  5

6  7  8  9 10

11 12 13 14

15 16 17 18

19 20

 31. 5. 2017 Informace o areálu volného času Gutovka  
   8. 6. 2017 Informace o prodeji bytových a nebytových prostor 1  2  3  4
 13. 6. 2017 Podnět nelegálního provozování hazardu v Malešicích 1  2  3  4
 16. 6. 2017 Informace o veřejných prostředcích  
 19. 6. 2017 Poskytnutí připomínek k projektu rekonstrukce ulic Střemchová, Hrušková, Meruňková a Broskvoňová 1  2  3
 19. 6. 2017 Seznam právnických osob s majetkovou účastí MČ Praha 10  
 26. 6. 2017 Kopie listin ze stavebních řízení  
 29. 6. 2017 Seznam smluv s určenými společnostmi a rozsah finančních plnění  
   4. 7. 2017 Průvodní dopis k poskytnutí informací týkajících se pozemků ve vlastnictví či péči MČ Praha 10  
 11. 7. 2017 Materiál k usnesení RMČ Praha 10 k návrhu na doplnění stávajícího prodeje volných bytových jednotek formou elektronických akcí v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu 1
 14. 7. 2017 Informace vztahující se k budově Nové strašnické školy v ul. V Olšinách 200/67  
 14. 7. 2017 Informace o studii Bohdalec-Slatiny  
 17. 7. 2017 Informace o legalizaci podpisu fyzické osoby  
 21. 7. 2017 Informace o projektu "Žij s hudbou s Prahou 10"

1  2  3  4

5  6  7  8

  3.  8. 2017 Informace k poptávkovým řízením na realizaci dětských hřišť / mobiliáře dětských hřišť na zakázky

1  2  3  4

5  6  7  8

9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28

 11. 8. 2017 Seznam kotelen v péči MČ Praha 10 a informace o nich 1
 22. 8. 2017 Výsledky ankety  
 25. 8. 2017 Informace, vztahující se k existenci "problémů s holuby, špačky, kormorány či jinými škodlivými ptáky" na území MČ Praha 10  
 29. 8. 2017 Smlouvy a finanční plnění mezi MČ Praha 10 a Evropským centrem pro veřejnou správu s.r.o. 1
  1. 9. 2017 Informace o veřejných záchodcích v ulici Moskevská a u zastávky Průběžná  
   7. 9. 2017 Informace, vzhtahující se k aktuálnímu stavu příprav zřízení Centra sociálních a návazných služeb na adrese U Vršovického nádraží 30/30  
   8. 9. 2017 Nájemní smlouvy k uvedeným pronajímaným pozemkům  
   8. 9. 2017 Informace k elektronickým nástrojům a elektronickým tržištím 1
 18. 9. 2017 Informace o Areálu volného času Gutovka  
 20. 9. 2017 Doklady ze spisové dokumentace stavebního odboru : „č.j. P10-083117/2017, spis.zn. OST 115734/2014/Ce, č.j. P10-043929/2015, spis.zn. OST 079401/2015/Jar, č.j. P10-099509/2015“ 1  2  3
 20. 9. 2017 Informace k hlasování zastupitelů  
 22. 9. 2017 Kopie dokumentu č.j. P10-015943/2017 1
 22. 9. 2017 Informace a podklady k usnesení Rady městské části Praha 10 1
 26. 9. 2017 Kopie znaleckého posudku a důvodových zpráv 1  2  3
 29. 9. 2017 Informace o Waldesově muzeu a Kolbenově vile  
   2.10.2017 Dokumentace k veřejným zakázkám

1  2  3  4

5  6  7

 13.10.2017 Žádost o poskytnutí dokumentů k určitým řízením o umístění staveb 1
 16.10.2017 Informace k mimozemským civilizacím 1
 16.10.2017 Informace o souhlasu při registraci na www.aktivnimesto.cz 1
 23.10.2017 Sdělení důvodů, které vedly příslušné orgány MČ Praha 10 k vystavení objednávky č. OMP/1351/2017 vystavené dne 18.8.2017 s termínem dodání 6.10.2017 1
 25.10.2017 Informace o soudních jednáních ve věci Ecocity Malešice 3.etapa  
 26.10.2017 Výstupy objednávek a kontakty se společností Promohelp s.r.o.  
   1.11.2017 Zaslání dokumentace o bytovém domě č.p. 867 ve Strašnicích

1  2  3  4

5  6

   3.11.2017 Informace, podle jakých platných právních předpisů postupovala MČ Praha 10 při zadávání projektu revitalizace Parku Solidarita ve Strašnicích  
   6.11.2017 Elektronická úřední deska

1  2  3  4

5

   8.11.2017 Informace k veřejným zakázkám

1  2  3  4

5  6  7  8

9  10  11

   8.11.2017 Informace o úklidu chodníků na území MČ Praha 10  
 23.11.2017 Dokumentace k řízení o stavbě Nad Chaloupkami č.p. 160/12, k.ú. Záběhlice

1  2  3  4

5  6  7  8

   6.12.2017 Informace o počtu voličů, kteří na území městské části Praha 10 hlasovali na voličský průkaz  
   8.12.2017 Informace o auditu a kontrole hospodaření areálu Gutovka  
 11.12.2017 Výstupy z objednávky č. OŠK/1628/2017 1  2  3  4
 20.12.2017 Informace ke kolaudačnímu souhlasu poskytnutnému fyzické osobě 1
 21.12.2017 Organizační řád ÚMČ Praha 10 a jeho přílohy 1  2
 22.12.2017 Informace o počtu zaměstnanců a nákladů na jejich platy v areálu Gutovka  
 22.12.2017 Pravomocná územní rozhodnutí a stavební povolení, týkající se výstavby bytových domů, včetně kolaudačních rozhodnutí