Referát posuzování projektové dokumentace a kontroly v oblasti dopravy a inženýrských sítí

Jméno a příjmení:Martin Dejnožka

Funkce:vedoucí referátu posuz. PD a kontr. v obl.dopr. a

Telefon:267 093 267

E-mail:martin.dejnozka@praha10.cz

Budova, kancelář:A/511B


Adresa referátu:
Vršovická 68, 101 38 Praha 10 (mapa)

Úřední hodiny


Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Dejnožka Martin A/511B 267 093 267267 093 267 vedoucí referátu posuz. PD a kontr. v obl.dopr. a
Strnad Ramon A/508 267 093 430267 093 430 referent referátu posuz. PD a kontr. v obl.dopr. a

Náplň práce jednotlivých zaměstnanců:

vedoucí referátu Ing. Martin Dejnožka
pro oddělení koncepce a rozvoje MČ Praha 10 se vyjadřuje ke koncepci komunikační sítě v rámci obvodu

 • podílí se na plánování dopravních staveb
 • vydává stanoviska a závazná stanoviska k projektové dokumentaci a podílí se na vydávání koordinovaného a závazného koordinovaného stanoviska OŽD ÚMČ P10 z hlediska pozemních komunikací a prevence bezpečnosti silničního provozu pro územní a stavební řízení
 • vyjadřuje se k záměrům využití, prodeje a pronájmu pozemků z hlediska pozemních komunikací a prevence bezpečnosti silničního provozu
 • vyjadřuje se k návrhu tras staveništní dopravy, příp. vydává stanoviska pro stavební úřad, pokud nedošlo k dohodě stavebníka s vlastníkem komunikace
 • povoluje připojení komunikací a sousedních nemovitostí ke stávajícím místním komunikacím (vyjma místních komunikací I. třídy, na kterých je příslušný SSÚ OD MHMP) včetně dočasných připojení pro staveništní dopravu
 • vede správní řízení o uložení povinnosti provozovateli vraku ho odstranit z komunikace na základě návrhu Správě služeb hlavního města Prahy nebo jiných vlastníků komunikací

 

referent Ing. Ramon Strnad
spolupracuje při zjišťování technické úrovně a potřeb rozvoje inženýrských sítí s jejich správci

 • sleduje stav povrchových znaků inženýrských sítí, požadavky na provedení údržby a oprav předává jejich správcům
 • kontroluje stav komunikací a zjištěné závady předává Technické správě komunikací hl. m. Prahy (TSK)
 • projednává s TSK jimi zpracovaný plán běžné údržby komunikací, zimní údržby komunikací z hlediska jejich sjízdnosti a schůdnosti a předává zjištěné nedostatky v jejich plnění
 • kontroluje stav komunikací u výjezdů ze staveb
 • podílí se na vedení správního řízení o uložení povinnosti provozovateli vraku ho odstranit z komunikace na základě návrhu Správě služeb hlavního města Prahy nebo jiných vlastníků komunikací
 • vydává stanoviska a závazná stanoviska k projektové dokumentaci liniových vedení sítí a podílí se na vydávání koordinovaného a závazného koordinovaného stanoviska OŽD ÚMČ P10 z hlediska pozemních komunikací a prevence bezpečnosti silničního provozu pro územní a stavební řízení
 • provádí kontrolní činnost na svěřeném úseku
 • vyřizuje stížnosti občanů v rámci své působnosti nebo se ke stížnostem vyjadřuje pro OKK ÚMČ P10

 

Popis činnosti referátu viz záložka Popis činnosti.

Popis činnosti referátu:

 • pro OŽR ÚMČ Praha 10 se vyjadřuje ke koncepci komunikační sítě v rámci obvodu
 • podílí se na plánování dopravních staveb
 • vydává stanoviska a závazná stanoviska k projektové dokumentaci z hlediska pozemních komunikací a prevence bezpečnosti silničního provozu pro územní a stavební řízení
 • vyjadřuje se k záměrům využití, prodeje a pronájmu pozemků z hlediska pozemních komunikací a prevence bezpečnosti silničního provozu
 • vyjadřuje se k návrhu tras staveništní dopravy, příp. vydává stanoviska pro stavební úřad, pokud nedošlo k dohodě stavebníka s vlastníkem komunikace
 • povoluje připojení komunikací a sousedních nemovitostí ke stávajícím místním komunikacím (vyjma místních komunikací I. třídy, na kterých je příslušný SSÚ OPKD MHMP) včetně dočasných připojení pro staveništní dopravu
 • spolupracuje při zjišťování technické úrovně a potřeb rozvoje inženýrských sítí s jejich správci
 • sleduje stav povrchových znaků inženýrských sítí, požadavky na provedení údržby a oprav předává jejich správcům
 • kontroluje stav komunikací a zjištěné závady předává Technické správě komunikací hl. m. Prahy (TSK)
 • projednává s TSK jimi zpracovaný plán běžné údržby komunikací, zimní údržby komunikací z hlediska jejich sjízdnosti a schůdnosti a předává zjištěné nedostatky v jejich plnění
 • kontroluje stav komunikací u výjezdů ze staveb
 • vede správní řízení o uložení povinnosti provozovateli vraku ho odstranit z komunikace na základě návrhu Správě služeb hlavního města Prahy nebo jiných vlastníků komunikací
 • provádí kontrolní činnost na svěřeném úseku
 • vyřizuje stížnosti občanů v rámci své působnosti nebo se ke stížnostem vyjadřuje pro OKK ÚMČ P10

 

Náplň práce jednotlivých zaměstnanců viz záložka Zaměstnanci.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10