Referát posuzování projektové dokumentace, kontroly komunikací a inženýrských sítí

Jméno a příjmení:Martin Dejnožka

Funkce:vedoucí referátu posuz. PD a kontr. v obl.dopr. a inženýrských sítí

Telefon:267 093 267

E-mail:martin.dejnozka@praha10.cz

Budova, kancelář:K/513


Adresa referátu:
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
(mapa | 3D prohlídka radnice)

Úřední hodiny

 

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Dejnožka Martin K/513 267 093 267267 093 267 vedoucí referátu posuz. PD a kontr. v obl.dopr. a inženýrských sítí
Strnad Ramon K/513 267 093 430267 093 430 referent/ka referátu posuz. PD a kontr. v obl.dopr. a inženýrských sítí

Náplň práce jednotlivých zaměstnanců:

vedoucí referátu Ing. Martin Dejnožka
pro oddělení koncepce a rozvoje MČ Praha 10 se vyjadřuje ke koncepci komunikační sítě v rámci obvodu

 • podílí se na plánování dopravních staveb
 • vydává stanoviska a závazná stanoviska k projektové dokumentaci z hlediska pozemních komunikací a prevence bezpečnosti silničního provozu pro územní a stavební řízení
 • vyjadřuje se k záměrům využití, prodeje a pronájmu pozemků z hlediska pozemních komunikací a prevence bezpečnosti silničního provozu
 • vyjadřuje se k návrhu tras staveništní dopravy, příp. vydává stanoviska pro stavební úřad, pokud nedošlo k dohodě stavebníka s vlastníkem komunikace
 • povoluje připojení komunikací a sousedních nemovitostí ke stávajícím místním komunikacím (vyjma místních komunikací I. třídy, na kterých je příslušný SSÚ OPKD MHMP) včetně dočasných připojení pro staveništní dopravu
 • vede správní řízení o uložení povinnosti provozovateli vraku ho odstranit z komunikace na základě návrhu Správě služeb hlavního města Prahy nebo jiných vlastníků komunikací

 

referent Ing. Ramon Strnad
spolupracuje při zjišťování technické úrovně a potřeb rozvoje inženýrských sítí s jejich správci

 • sleduje stav povrchových znaků inženýrských sítí, požadavky na provedení údržby a oprav předává jejich správcům
 • kontroluje stav komunikací a zjištěné závady předává Technické správě komunikací hl. m. Prahy (TSK)
 • projednává s TSK jimi zpracovaný plán běžné údržby komunikací, zimní údržby komunikací z hlediska jejich sjízdnosti a schůdnosti a předává zjištěné nedostatky v jejich plnění
 • kontroluje stav komunikací u výjezdů ze staveb
 • podílí se na vedení správního řízení o uložení povinnosti provozovateli vraku ho odstranit z komunikace na základě návrhu Správě služeb hlavního města Prahy nebo jiných vlastníků komunikací
 • vydává stanoviska a závazná stanoviska k projektové dokumentaci liniových vedení sítí z hlediska pozemních komunikací a prevence bezpečnosti silničního provozu pro územní a stavební řízení
 • provádí kontrolní činnost na svěřeném úseku
 • vyřizuje stížnosti občanů v rámci své působnosti nebo se ke stížnostem vyjadřuje pro OKK ÚMČ P10

 

Popis činnosti referátu viz záložka Popis činnosti.

Popis činnosti referátu:

 • pro KHA ÚMČ Praha 10 se vyjadřuje ke koncepci komunikační sítě v rámci obvodu
 • podílí se na plánování dopravních staveb
 • vydává stanoviska a závazná stanoviska k projektové dokumentaci z hlediska pozemních komunikací a prevence bezpečnosti silničního provozu pro územní a stavební řízení
 • vyjadřuje se k záměrům využití, prodeje a pronájmu pozemků z hlediska pozemních komunikací a prevence bezpečnosti silničního provozu
 • vyjadřuje se k návrhu tras staveništní dopravy, příp. vydává stanoviska pro stavební úřad, pokud nedošlo k dohodě stavebníka s vlastníkem komunikace
 • povoluje připojení komunikací a sousedních nemovitostí ke stávajícím místním komunikacím (vyjma místních komunikací I. třídy, na kterých je příslušný SSÚ OPKD MHMP) včetně dočasných připojení pro staveništní dopravu
 • spolupracuje při zjišťování technické úrovně a potřeb rozvoje inženýrských sítí s jejich správci
 • sleduje stav povrchových znaků inženýrských sítí, požadavky na provedení údržby a oprav předává jejich správcům
 • kontroluje stav komunikací a zjištěné závady předává Technické správě komunikací hl. m. Prahy (TSK)
 • projednává s TSK jimi zpracovaný plán běžné údržby komunikací, zimní údržby komunikací z hlediska jejich sjízdnosti a schůdnosti a předává zjištěné nedostatky v jejich plnění
 • kontroluje stav komunikací u výjezdů ze staveb
 • vede správní řízení o uložení povinnosti provozovateli vraku ho odstranit z komunikace na základě návrhu Správě služeb hlavního města Prahy nebo jiných vlastníků komunikací
 • provádí kontrolní činnost na svěřeném úseku
 • vyřizuje stížnosti občanů v rámci své působnosti nebo se ke stížnostem vyjadřuje pro OKK ÚMČ P10

 

Náplň práce jednotlivých zaměstnanců viz záložka Zaměstnanci.