Životní situace

Úvod » Žádosti, povolení a stížnosti » Žádosti » Detaily Životní situace
  
Okruh Žádosti, povolení a stížnosti
Kategorie Žádosti
Název životní situace Petice
Základní informace
Každý občan ČR má právo sám nebo společně s jinými občany, obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu.
 
K sestavení petice, opatření podpisů, doručení petice státnímu orgánu a jednání s ním mohou občané vytvořit petiční výbor. Členové výboru poté určí osobu starší 18 let, která bude petiční výbor zastupovat.
Právnické osoby mohou toto vykonávat, je-li to v souladu s cíli jejich činností.
 
Shromažďování podpisů pod petici:
 • občan nesmí být k podpisu nucen
 • občan uvede své jméno, příjmení, bydliště a podpis
 • pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena
 •  petice a podpisové archy mohou být vystaveny na veřejném místě, k tomuto není potřeba zvláštního povolení, nesmí ale dojít k narušení provozu či k rušení veřejného pořádku
 • shromažďováním podpisů na veřejném místě může být pověřena osoba starší 16 let

Petice nesmí:

 • zasahovat do nezávislosti soudu
 • vyzývat k porušování zákonů a ústavy
 • popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva (z důvodu odlišné národnosti, rasy, pohlaví, náboženského vyznání, sexuální orientace atd.)
 •  podněcovat k násilí nebo hrubé neslušnosti
Kdo je oprávněn jednat
 • fyzická osoba
 • právnická osoba
 • petiční výbor
Způsob řešení

Podáním písemné petice na příslušný státní orgán.

Kde lze řešit
Podatelna ÚMČ Praha 10, Vršovická 68

Úřední hodiny:

Pondělí: 8.00 - 17.30

Úterý: 8.00 - 15.00

Středa: 8.00 - 17.30

Čtvrtek: 8.00 - 15.00

Pátek: 8.00 - 14.00

Doklady
Fyzická osoba:
 • písemná forma petice
  • formuláře nejsou stanoveny
  • náležitosti:
   • jméno, příjmení a bydliště
Právnická osoba:
 • písemná forma petice
  • formuláře nejsou stanoveny
  • náležitosti:
   • název, adresa sídla
   • jméno, příjmení, adresa jednatele

Petiční výbor:

 • písemná forma petice
  • formuláře nejsou stanoveny
  • náležitosti:
   • jména, příjmení a adresa všech členů výboru,
   • jméno, příjmení a adresa zástupce výboru
Poplatky a lhůty
Poplatky:
 • správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny
Lhůty:
 • státní orgán je povinen obsah petice posoudit do 30 dnů a písemně odpovědět tomu, kdo jí podal, v odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.
 • státní orgán je povinen petici přijmout, nepatří-li do jeho působnosti, postoupí ji do 5 dnů příslušnému orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal.
Nejčastější otázky
 • Musí petice obsahovat text petice?
 • Je nutné při sepsání petice sestavit také petiční výbor?
 • Jakým způsobem mohu sbírat podpisy pod petici?
Podobné situace - následující
Související situace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10