Oddělení památkové péče

Jméno a příjmení:Jan Vašek

Funkce:vedoucí oddělení památkové péče

Telefon:267 093 216

E-mail:jan.vasek@praha10.cz

Budova, kancelář:V/409


Adresa oddělení:
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
(mapa | 3D prohlídka radnice)

Úřední hodiny

 

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Vašek Jan V/409 267 093 216267 093 216 vedoucí oddělení památkové péče

Oddělení památkové péče plní zejména tyto úkoly:

  • Zajišťuje péči o historicky hodnotné stavební objekty ve svěřené péči MČ Praha 10 a poskytuje odbornou poradenskou a dotační podporu soukromým vlastníkům obdobných objektů. Vedle řady drobných doprovodných činností lze výše uvedené hlavní tematické okruhy spatřovat zejména v oblasti evidence historicky významného stavebního fondu, která je zcela zásadním podkladem pro nastavení výkonu řádné památkové péče a postojů MČ Praha 10 v ochraně nemovitého dědictví. Jde o činnost, která by měla být odborně zajišťována ze strany NPÚ, nicméně s ohledem na zjevné důvody a současnou legislativní úpravu není takováto komplexní databáze pro území MČ Praha 10 (stejně tak, jako pro jiná další území) dlouhodobě zpracovávána.
  • Stimuluje vlastníky objektů spadajících do historicky významného stavebního fondu, a to nejen cestou dotačních programů, ale také formou poradenství, konzultace a zprostředkování nutných vazeb na externí subjekty. Do této kapitoly lze s jistou výhradou zařadit také snahu o zlepšení podmínek výkonu památkové péče, o něž se v rámci svých možností OPPSKO chce rovněž pokoušet.
  • Především zajišťuje přípravy a realizace péče (stavební obnovy, ať už se jedná o kterýkoliv stupeň na žebříčku míry zásahů) o historicky významné stavební objekty svěřené MČ Praha 10, s čímž zcela bezprostředně souvisí také snaha o spolupráci s externími subjekty. Do této kapitoly spadá rovněž vedení nutných databází (zejména CES a CEVH), ke kterým je MČ vázána zákonným ustanovením, ale také databází, které zákon neukládá, ale jejichž potřeba se často ukazuje být zcela zjevnou.