Referát komunikací

Náplň práce referátu:

 • provádí státní dozor na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích (mimo místní komunikace I. třídy)
 • vydává stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 
 • povoluje zvláštní užívání komunikací pro
  1. zábory a výkopy v chodníku
  2. umístění reklamních zařízení (typu "A")
  3. umístění laviček s reklamami
  4. umístění restauračních zahrádek
  5. zábory a výkopy stavebního charakteru vč. povolování uzavírek a objížděk mimo místní komunikace I. třídy
  6. umístění pevných a přenosných prodejních stánků
  7. tržní místo
  8. místo pro nabídku zboží
  9. kulturní nebo reklamní akce 
  10. dodatečně povoluje zvláštní užívání komunikací pro havarijní výkopy inženýrských sítí
 • vykonává správu správních poplatků v rámci své činnosti  
 • je správcem místního poplatku za užívání veřejného prostranství (mimo veřejnou zeleň)
 • sleduje postup dopravně-inženýrských staveb
 • u místních komunikací I. třídy spolupracuje s MHMP
 • vyřizuje stížnosti občanů v rámci své působnosti

 

vedoucí referátu: Ing. Radim Skála
kancelář A509
tel,: 267 093 313, e-mail: radim.skala@praha10.cz

 • povoluje zvláštní užívání komunikací (zábory a výkopy stavebního charakteru vč. povolování uzavírek a objížděk) pro katastrální území Strašnice a Malešice a vydává stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích k těmto akcím v uvedené oblasti

 

referent: Mgr. Jan Hloušek
kancelář A510b
tel.: 267 093 291, e-mail: jan.hlousek@praha10.cz

 • povoluje zvláštní užívání komunikací (zábory a výkopy stavebního charakteru vč. povolování uzavírek a objížděk) pro katastrální území Vršovice (na jih od ulice Vršovická včetně), Záběhlice, Michle a vydává stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích k těmto akcím v uvedené oblasti
 • dodatečně povoluje zvláštní užívání komunikací pro stavební zábory a výkopy v důsledku haváriích na inženýrských sítí
 •  

referent: Ing. Petr Janata
kancelář A509
tel.: 267 093 494, e-mail: petr.janata@praha10.cz

 • povoluje zvláštní užívání komunikací (zábory a výkopy stavebního charakteru vč. povolování uzavírek a objížděk) pro katastrální území Vršovice (na sever od ulice Vršovická), Vinohrady a vydává stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích k těmto akcím v uvedené oblasti

 

referentka: Anna Jordánová
kancelář A510b
tel.: 267 093 512, e-mail: anna.jordanova@praha10.cz

 • povoluje zvláštní užívání komunikací pro umístění restauračních zahrádek
 • povoluje zvláštní užívání komunikací pro:
  1. umístění pevných prodejních stánků 
  2. tržní místa (přenosné prodejní stánky a sezónní zboží)
  3. místo pro nabídku zboží
  4. kulturní nebo reklamní akce
  5. umístění laviček s reklamami
  6. umístění reklamních zařízení (typu A)

 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10