Referát komunikací

Jméno a příjmení:Radim Skála

Funkce:vedoucí referátu komunikací

Telefon:267 093 313

E-mail:radim.skala@praha10.cz

Budova, kancelář:K/508


Adresa referátu:
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
(mapa | 3D prohlídka radnice)

Úřední hodiny

 

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Hloušek Jan K/509 267 093 291267 093 291 referent referátu komunikací
Janata Petr K/508 267 093 494267 093 494 referent referátu komunikací
Jordánová Anna K/509 267 093 512267 093 512 referent referátu komunikací
Skála Radim K/508 267 093 313267 093 313 vedoucí referátu komunikací

Náplň práce jednotlivých zaměstnanců:

vedoucí referátu Ing. Radim Skála

 • povoluje zvláštní užívání komunikací (zábory a výkopy stavebního charakteru vč. povolování uzavírek a objížděk) pro katastrální území Strašnice a Malešice a vydává stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích k těmto akcím v uvedené oblasti.

referent Mgr. Jan Hloušek

 • povoluje zvláštní užívání komunikací (zábory a výkopy stavebního charakteru vč. povolování uzavírek a objížděk) pro katastrální území Vršovice (na jih od ulice Vršovická včetně), Záběhlice, Michle a vydává stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích k těmto akcím v uvedené oblasti,
 • dodatečně povoluje zvláštní užívání komunikací pro stavební zábory a výkopy v důsledku haváriích na inženýrských sítí.

referent Ing. Petr Janata

 • povoluje zvláštní užívání komunikací (zábory a výkopy stavebního charakteru vč. povolování uzavírek a objížděk) pro katastrální území Vršovice (na sever od ulice Vršovická), Vinohrady a vydává stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích k těmto akcím v uvedené oblasti.

referentka Anna Jordánová

 • povoluje zvláštní užívání komunikací pro umístění restauračních zahrádek,
 • povoluje zvláštní užívání komunikací pro:
  • umístění pevných prodejních stánků 
  • tržní místa (přenosné prodejní stánky a sezónní zboží)
  • místo pro nabídku zboží
  • kulturní nebo reklamní akce
  • umístění laviček s reklamami
  • umístění reklamních zařízení (typu A)
 

Popis činnosti referátu viz záložka Popis činnosti.

Popis činnosti referátu:

 • provádí státní dozor na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích (mimo místní komunikace I. třídy)
 • vydává stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 
 • povoluje zvláštní užívání komunikací pro
  1. zábory a výkopy v chodníku
  2. umístění reklamních zařízení (typu "A")
  3. umístění laviček s reklamami
  4. umístění restauračních zahrádek
  5. zábory a výkopy stavebního charakteru vč. povolování uzavírek a objížděk mimo místní komunikace I. třídy
  6. umístění pevných a přenosných prodejních stánků
  7. tržní místo
  8. místo pro nabídku zboží
  9. kulturní nebo reklamní akce 
  10. dodatečně povoluje zvláštní užívání komunikací pro havarijní výkopy inženýrských sítí
 • vykonává správu správních poplatků v rámci své činnosti  
 • je správcem místního poplatku za užívání veřejného prostranství (mimo veřejnou zeleň)
 • sleduje postup dopravně-inženýrských staveb
 • u místních komunikací I. třídy spolupracuje s MHMP
 • vyřizuje stížnosti občanů v rámci své působnosti

 

Náplň práce jednotlivých zaměstnanců viz záložka Zaměstnanci.