Oddělení účetnictví

Jméno a příjmení:Venuše Líbalová

Funkce:vedoucí oddělení účetnictví - hlavní účetní

Telefon:267 093 577

E-mail:venuse.libalova@praha10.cz

Budova, kancelář:V/611


Adresa oddělení:
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
(mapa | 3D prohlídka radnice)

Úřední hodiny

 

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Cirková Sylva V/612 267 093 364267 093 364 učetní
Formáčková Tereza V/612 267 093 242267 093 242 účetní
Holasová Kateřina V/615 267 093 419267 093 419 učetní
Hrdličková Kateřina V/612 267 093 308267 093 308 učetní
Líbalová Venuše V/611 267 093 577267 093 577 vedoucí oddělení účetnictví - hlavní účetní
Řeřicha Radek V/609 267 093 614267 093 614 referent
Saitzová Zlatuše V/612 267 093 298267 093 298 učetní
Svěráková Jana V/612 267 093 300267 093 300 učetní
Vonšovská Zuzana V/610 267 093 363267 093 363 vedoucí referátu evidence majetku a statistických analýz

Oddělení účetnictví plní zejména tyto úkoly:
(dle příslušných zákonů a v souladu s příslušnými obecně závaznými vyhláškami)
 

  • vede účetnictví MČ Praha 10 za rozpočtovou činnost, 
  • zabezpečuje platební styk, 
  • metodicky řídí a  koordinuje zpracování inventarizace majetku a závazků MČ, 
  • metodicky řídí zpracování účetnictví příspěvkových organizací MČ Praha 10
     

Podrobněji viz Schéma organizační struktury (PDF, 2,2 MB).