Oddělení místní dopravy

Adresa referátu:
Vršovická 68, 101 38 Praha 10 (mapa)
budova B, 1. patro

Úřední hodiny

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Dostálová Markéta A/507A 267 093 515267 093 515 referent/ka
V rámci samostatné působnosti spolupracuje při vytváření koncepce a rozvoji místní dopravní infrastruktury.
Projednává s organizací ROPID trasy linek městské hromadné dopravy (MHD).
Projednává s TSK jimi zpracovaný plán zimní údržby komunikací z hlediska jejich sjízdnosti a schůdnosti a předává zjištěné nedostatky v jejich plnění.
Zajišťuje opravy a údržbu komunikací v majetku MČ Praha 10, rozvoj cyklistické a pěší dopravy na území městské části a spolupracuje na odstraňování bariér ve veřejném prostoru pro osoby s tělesným postižením.