Oddělení místní dopravy

Adresa referátu:
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
(mapa | 3D prohlídka radnice)
Úřední hodiny

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Dostálová Markéta K/515 267 093 515267 093 515 referent/ka
V rámci samostatné působnosti spolupracuje při vytváření koncepce a rozvoji místní dopravní infrastruktury.
Projednává s organizací ROPID trasy linek městské hromadné dopravy (MHD).
Projednává s TSK jimi zpracovaný plán zimní údržby komunikací z hlediska jejich sjízdnosti a schůdnosti a předává zjištěné nedostatky v jejich plnění.
Zajišťuje opravy a údržbu komunikací v majetku MČ Praha 10, rozvoj cyklistické a pěší dopravy na území městské části a spolupracuje na odstraňování bariér ve veřejném prostoru pro osoby s tělesným postižením.